Partnerzy

Partnerzy

Partnerem strategicznym jest:

Bank Pekao

Partnerem portalu jest:
PGE - Polska Grupa Energetyczna

Partnerem portalu jest:

Enea

Partnerem portalu jest:

Kongres 590

Partnerem portalu jest:

Europejskie Forum Przyszłości

Projekt „Wzmocnienie instytucjonalne i rozwój portalu Opoka.org.pl przeznaczonego dla lokalnych wspólnot i liderów” jest finansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO.

Narodowy Instytut Wolnośći - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
 
Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
Pekao