Patronat OPOKI

Patronat Opoki

Ważne i interesujące wydarzenie mogą być objęte patronatem portalu Opoka. Zgłoszenia prosimy kierować na adres: patronat@opoka.org.pl. Zespół Opoki zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane wiadomości

W ramach patronatu na stronach portalu publikujemy:
- informacje zapowiadające wydarzenie;
- po uzgodnieniu także relację, podsumowanie oraz zdjęcia.

W ramach patronatu nie umieszczamy:
- banerów na portalu, bo tego typu usługa jest traktowana jako reklama i jest płatna;
- informacji w mediach społecznościowych.

Po przyznaniu patronatu, zgłaszający jest zobowiązany do:
- umieszczenia logotypu Opoki na stronie internetowej organizatora i wydarzenia;
- umieszczenia logotypu Opoki na wszystkich materiałach dotyczących wydarzenia.

Inne warunki patronatu wymagają dodatkowych ustaleń.

Zapraszamy do kontaktu
napisz: patronat@opoka.org.pl

Logotyp Opoki do pobrania
- logotyp w formacie .pdf
- logotyp w formacie .svg