Patronat OPOKI

Patronat OPOKI

Zasady objęcia patronatem wydarzeń przez portal OPOKA

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: patronat@opoka.org.pl

OPOKA zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybrane wiadomości

 

W ramach patronatu na stronach portalu publikujemy:

- informację zapowiadającą wydarzenie

- po uzgodnieniu także relację, podsumowanie oraz galerię zdjęć

 

W ramach patronatu na stronach portalu:

- nie publikujemy informacji w mediach społecznościowych

- nie umieszczamy banerów, gdyż tego typu usługa jest traktowana jako reklama i jest ona płatna

 

Po przyznaniu patronatu, zgłaszający jest zobowiązany do:

- umieszczenia logo OPOKI na stronie internetowej organizatora i wydarzenia

- umieszczenia logo OPOKI na wszelkich drukowanych materiałach dotyczących wydarzenia

- logo OPOKI jest dostępne na stronie: dlamediow.opoka.org.pl

 

Inne warunki patronatu wymagają dodatkowych ustaleń.

Logotyp w formacie .pdf

Logotyp w formacie .svg

 

Pekao