Papież: pustką w życiu brak modlitwy i miłości bliźniego

Właściwą treścią Adwentu jest uznanie i wypełnienie pustki w życiu oraz odrzucenie pychy, aby uczynić miejsce dla przychodzącego Jezusa – mówił Papież w rozważaniu przed modlitwą „Anioł Pański”.

Odwołując się do dzisiejszej Liturgii Słowa wskazał na proroka Izajasza, który wzywa do przygotowania dróg Panu oraz woła, aby podniosły się wszystkie doliny.

„Doliny, które mają zostać podniesione są obrazem wszystkich braków w naszym zachowaniu wobec Boga, wszystkich grzechów zaniechania. Pustka w naszym życiu może polegać na tym, że się nie modlimy albo, że modlimy się mało. Adwent jest zatem czasem sprzyjającym bardziej intensywnej modlitwie, aby przeznaczyć ważne, należne miejsce dla życia duchowego. Inną pustką może być brak miłości wobec bliźniego, zwłaszcza osób, które najbardziej potrzebują pomocy nie tylko materialnej, ale także duchowej. Jesteśmy wezwani do bycia bardziej wrażliwymi na potrzeby innych, bycia bliżej nich” – powiedział Ojciec Święty.

W swoim proroctwie – kontynuował Ojciec Święty – Izajasz mówi także o górach i wzgórzach, które mają się obniżyć.

„Góry i pagórki, które muszą być obniżone, to pycha, duma, arogancja. Musimy przyjąć postawy łagodności i pokory, aby przygotować się na przyjście naszego Zbawiciela, który jest cichy i pokornego serca (por. Mt 11, 29). Następnie jesteśmy wezwani do wyeliminowania wszystkich przeszkód, które stawiamy naszej jedności z Panem: «Równiną niechaj się staną urwiska, a strome zbocza niziną gładką. Wtedy się chwała Pana objawi – mówi Izajasz - zobaczy ją wszelkie ciało» (Iz 40,4-5). Jednak te działania trzeba wypełniać z radością, ponieważ mają na celu przygotowanie na przyjście Jezusa. Kiedy oczekujemy w domu wizyty drogiej nam osoby, wszystko przygotowujemy troskliwie i radośnie. W ten sam sposób pragniemy przygotować się na przyjście Pana: oczekiwać na niego każdego dnia z troską, aby gdy przyjdzie, być napełnionymi Jego łaską,” – stwierdził Papież.

Po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” Franciszek odniósł się do wręczanej dziś Pokojowej Nagrody Nobla Międzynarodowej Kampanii na rzecz Zniesienia Broni Nuklearnej. Wydarzenie to zbiega się z Dniem Praw Człowieka ONZ.

„Zaangażowanie na rzecz ochrony godności wszystkich ludzi, zwłaszcza tych najsłabszych i pokrzywdzonych oznacza także zdecydowane działania na rzecz budowy świata bez broni nuklearnej. Bóg daje nam zdolność do współpracy, aby budować nasz wspólny dom: mamy wolność, inteligencję i zdolność do ukierunkowywania technologii, ograniczania naszej władzy w służbie pokojowi i prawdziwemu postępowi (por. Laudato si’, 78, 112, 202)” – powiedział Ojciec Święty.

Papież wspomniał także o rozpoczynającym się pojutrze w Paryżu spotkaniu poświęconym klimatowi.

„Mam szczerą nadzieję, że ten szczyt, podobnie jak inne inicjatywy zmierzające do tego samego celu, będą sprzyjały wyraźnemu uświadomieniu sobie konieczności podjęcia naprawdę skutecznych decyzji, by przeciwstawić się zmianom klimatycznym, a jednocześnie zwalczać ubóstwo i promować integralny rozwój człowieka” – mówił Ojciec Święty.

Ojciec Święty wyraził także swą solidarność i bliskość z narodem indyjskim dotkniętym cyklonem Ockhi oraz z Albańczykami przeżywającymi wielkie powodzie.

pp/rv

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama