Iść za Jezusem, kiedy Kościół rozkwita i kiedy jest w kryzysie

W tych dniach (17.09.) Ojciec Święty spotkał się z dwudziestoosobową grupą młodzieży z diecezji Grenoble-Vienne we Francji.

Spotkanie miało charakter inspirującego i ożywczego dialogu, przede wszystkim ojcowskiego, w którym Papież otwarcie odpowiadał na pytania młodych. 

Nie tyle mówić, co słuchać i działać, zawsze idąc blisko” - to zdaniem Franciszka pierwsza zasada, wręcz sekret przekazywania dziś orędzia chrześcijańskiego, także tym, którzy krytykują Kościół, piętnując go za homoseksualizm i pedofilię.

Młodzież pytała Papieża o rozumienie miłości i seksualności. Odpowiedział, że tych dwóch rzeczy nie należy nigdy od siebie oddzielać.

Papież – seksualność jest darem Boga 

Seksualność, seks, są darem Boga. Żadnego tabu. To jest Boży dar, dar, którego udziela nam Pan. Ma dwa cele: kochać i przekazywać życie. To jest pasja, miłość zaangażowana, która zawsze prowadzi do dawania życia. I to do dawania go z ciałem i duszą – zaznaczył Franciszek. - Kiedy Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, tak mówi Biblia, oboje byli na Jego obraz i podobieństwo. Oboje, nie tylko Adam, nie tylko Ewa, ale oboje – razem – oboje. Jezus idzie dalej i mówi nam: dlatego mężczyzna, ale także kobieta, opuszcza swojego ojca i swoją matkę i łączą się ze sobą tak ściśle, że stają się jednym ciałem: oto jest wielkość seksualności. I tak należy o niej mówić.” 

Franciszek zwrócił uwagę, że pornografia jest przykładem oddzielenia seksualności od miłości, jest wyrazem pogardy dla człowieka, ponieważ go istrumentalizuje oraz czyni przedmiotem zabawy.

W dalszej części spotkania zachęcił do czynnego uczestnictwa w życiu społecznym, do bycia gotowym, aby pobrudzić sobie ręce ludzkimi problemami. 

Papież – nie umywajmy rąk

Zaangażować się. Tyle razy się mylimy. Ludzką rzeczą jest błądzić. Proszę o przebaczenie i idę dalej. Ale przede wszystkim zaangażowanie. Co mogę zrobić dla innych? Dla swojej rodziny, dla społeczeństwa, dla świata? Zawsze szukać.... Inaczej uczynił Kain. Kain umył ręce. Również Piłat umył ręce. Chrześcijanin brudzi sobie ręce. Rozumiecie? Aby czynić dobro dla innych.” 

Wielkim wrogiem życia chrześcijańskiego są: egoizm, czyli skupienie się tylko na własnych sprawach i zepsucie, zarówno to materialne, uzależniające całkowicie od pieniędzy, jak i dotykające serca, wyrywające z niego najwspanialsze ideały. Ważne dla chrześcijanina jest, aby zawsze iść za Chrystusem, zarówno wtedy, gdy Kościół kwitnie, jak i wtedy, gdy dotykają go różne kryzysy. Tak właśnie czynili święci, stwierdził Franciszek.


Źródło: www.vaticannews.va

 
« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna
Pekao