Kard. Dziwisz: każdy z nas jest powołany do umacniania dobra w Ojczyźnie

Każdy z nas, na swoim stanowisku i w konkretnej sytuacji życiowej, jest powołany do umacniania dobra w Ojczyźnie – mówił kard. Stanisław Dziwisz do pątników, którzy wędrują na Jasną Górę w Pieszej Pielgrzymce Krakowskiej.

Wieloletni sekretarz osobisty św. Jana Pawła II odprawił dla nich Mszę św. w kościele Matki Bożej Różańcowej w Chrzanowie.

Piesza Pielgrzymka Krakowska tradycyjnie idzie na Jasną Górę w intencji Kościoła, Ojczyzny i Ojca Świętego. Krakowscy pielgrzymi modlą się, by Pan umacniał wiarę Papieża Franciszka, by on z kolei umacniał w wierze Kościół powszechny. „Jesteśmy świadomi, jak bardzo św. Jan Paweł II związał nas Polaków ze Stolicą Piotrową. On sam – jako Następca Księcia Apostołów – kierował nawą Kościoła przez dwadzieścia siedem lat. W tym roku mija czterdzieści lat od jego wyboru na Biskupa Rzymu, stąd nasza wdzięczność Bogu za to, że otrzymaliśmy takiego formatu Pasterza – Pasterza według Bożego Serca” - mówił w homilii kard. Stanisław Dziwisz.

Krakowski metropolita senior zwrócił uwagę na modlitwę za Ojczyznę w stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości po stu trzydziestu trzech latach zaborów i niewoli. „Niepodległość i wolność jest darem, ale jest także zadaniem” - podkreślał, dodając, że wdzięczności za odzyskany dar wolności powinna towarzyszyć świadomość odpowiedzialności za Ojczyznę. „Dzień po dniu, każdy na swoim stanowisku i w konkretnej sytuacji życiowej jest powołany do umacniania dobra w Ojczyźnie” - wskazał hierarcha i wymienił obszary dobra w Polsce: zdrowe rodziny jako wspólnoty życia i miłości, pracowici i uczciwi ludzie, osoby pomnażające jej kulturę.

„Dobrem Polski są młodzi zdobywający wiedzę, kształtujący swoje charaktery, by służyć innym. Dobrem Polski są ludzie starsi, służący swoją mądrością i życiowym doświadczeniem. Dobrem Polski jest Kościół, który był zawsze i chce być z narodem” - mówił.

Piesza Pielgrzymka Krakowska na Jasną Górę należy do najliczniejszych w Polsce. Co roku z Wawelu wędruje ok. 8–10 tys. pątników. Mają do pokonania ok. 150 km drogi Szlakiem Orlich Gniazd. Na Jasną Górę dotrą 11 sierpnia. Piesza Pielgrzymka Krakowska wędruje na Jasną Górę w ośmiu wspólnotach. Wraz z pielgrzymami krakowskimi do Częstochowy wędrują także pątnicy z Włoch, Anglii, Stanów Zjednoczonych, a także Czesi, Słowacy i Węgrzy oraz liczna grupa Ruchu Communione e Liberazione. W tym roku pielgrzymom towarzyszy hasło „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”.

Tradycja pielgrzymowania krakowskiego jest kontynuacją "Białego Marszu", zorganizowanego 17 maja 1981 r., po zamachu na Jana Pawła II. Wówczas studenci Krakowa zorganizowali w duchowej jedności z Ojcem Świętym „Biały Marsz”. Przeszedł on z krakowskich Błoni - miejsca Mszy św. odprawionej przez Jana Pawła II w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny - do Rynku Głównego, gdzie metropolita krakowski kard. Franciszek Macharski odprawił Mszę św. Podczas nabożeństwa kilkaset tysięcy studentów, dzieci, młodzieży i mieszkańców Krakowa modliło się w intencji Ojca Świętego.

md / Chrzanów

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao