#SłowoOPsalmach - 5 października 2019

Komentarz do psalmu responsoryjnego na 5 października 2019

Ps 69 (68), 33-35. 36-37 (R.: por. 34a)

  Pan wysłuchuje biednych i pokornych.

Patrzcie i cieszcie się, ubodzy, †
niech ożyje serce szukających Boga. *
Bo Pan wysłuchuje biednych
i swoimi więźniami nie gardzi.
Niechaj Go chwalą niebiosa i ziemia, *
morze i wszystko, co w nim żyje.

    Pan wysłuchuje biednych i pokornych.

Gdyż Bóg ocali Syjon i miasta Judy zbuduje, *
tam będą mieszkać i mieć posiadłości.
To będzie dziedzictwem potomstwa sług Jego, *
miłujący Jego imię przebywać tam będą.

    Pan wysłuchuje biednych i pokornych.

PEŁNA LITURGIA Z DNIA DOSTĘPNA W SERWISIE: liturgia.opoka.org.pl

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama