Papieska wizyta w Bahrajnie szansą dla pokoju i dialogu międzyreligijnego

W czwartek 3 listopada Papież rozpoczyna podróż do Bahrajnu, podczas której będzie rozmawiać z przywódcami politycznymi i religijnymi oraz umacniać owczarnię Chrystusa.

Bp Paul Hinder, administrator apostolski wikariatu Arabii Północnej, podkreśla wyjątkowość tego kraju, będącego „od zawsze otwartym na inne religie”.

Wizyta papieska daje możliwości na pogłębienie międzyreligijnego dialogu i współpracy, szczególnie ze światem muzułmańskim. Wyjątkowy krok na tej drodze stanowiło podpisanie przez Franciszka oraz wielkiego imama Al-Azhar Ahmeda Al-Tayyeba wspólnej deklaracji „O ludzkim braterstwie dla pokoju światowego i współistnienia”. Papież wspomniał to wydarzenie w encyklice Fratelli tutti. W Bahrajnie obaj przywódcy będę mogli kolejny raz się spotkać. Bp Hinder zaznacza jednak, że najbliższa wizyta stanowi dla Ojca Świętego okazję, by nawiązać relację także z przedstawicielami innych nurtów islamu.

„Myślę, że nazwanie przyjaźnią relacji między Papieżem a wielkim imamem Al-Azhar Ahmedem al-Tayyebem jest poprawne. Takie mam doświadczenie sprzed trzech lat, gdy Franciszek przyjechał do Abu Zabi. Dało się odczuć, że istnieje między nimi szczególna relacja, która się rozwinęła, głębsza, być może, niż z innymi przywódcami muzułmańskimi. I Papież buduje na tej przyjaźni, by prowadzić dalszy dialog. Oczywiście nie zechce się ograniczyć tylko do części świata muzułmańskiego i prawdopodobnie będzie miał również możliwość pogłębienia relacji nie tylko z sunnitami, ale również z szyitami czy innymi nurtami islamu. Papież rozumie potrzebę poprawy stosunków między religiami i znalezienia podstaw do wspólnego działania w kwestiach ważnych dla ludzkości, jakimi są pokój, sprawiedliwość, klimat oraz wiele innych rzeczy, w tym oczywiście prawa człowieka.“

„Do tego spotkania dochodzi w poważnej sytuacji światowego niepokoju, ale w centrum owego wydarzenia stoi możliwe współistnienie dobra, pokoju, pojednania, budowania godnego życia dla wszystkich” – tak o planowanym przyjeździe Papieża do Bahrajnu mówi wikariusz Arabii Południowej bp Paolo Martinelli. Hierarcha zaznacza, iż Franciszek odwiedzi tam Kościół imigrantów, a więc wspólnotę w zasadzie wielokulturową, a ponadto Ojciec Święty będzie też kontynuował dialog chrześcijańsko-muzułmański.

Jak wskazuje katolicki duchowny, Papież całkiem niedawno, bo w 2019 r., przyjechał do innego pobliskiego kraju, Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Wówczas Franciszek oraz wielki imam kairskiego uniwersytetu Al-Azhar Ahmed al-Tayyeb podpisali tam dokument o ludzkim braterstwie. Zdaniem bp. Martinellego, czasowa bliskość obu tych wydarzeń jest szczególnie znacząca i może inspirować cały świat.

„Do tej wizyty dochodzi więc w atmosferze, gdzie wciąż rezonuje poprzednie spotkanie. Stąd uważam, iż mamy tutaj możliwość pogłębienia, ponownego wzięcia pod uwagę motywów wydarzenia z Abu Zabi oraz dalszego inspirowania, zarówno wspólnoty chrześcijańskiej, katolików, jak i wszystkich innych należących do różnych religii. W taki sposób może to być bardzo znaczący moment – wskazał bp Martinelli. – Bez wątpienia znajdujemy się w bardzo poważnej sytuacji historycznej. Oczywiście, konflikt w Europie odczuwamy na całym świecie. Dlatego wierzę, że te odwiedziny Papieża, podobne do jego ostatnich spotkań, następują w chwili, w której takie wydarzenie może mocno inspirować promocję pokoju, rzeczywistego pojednania. Rejon Zatoki Perskiej przedstawia pewien złożony obraz społeczeństwa formowanego przez wiele różnych kultur czy duchowości. Stąd uważam, iż ta wizyta ma szansę stanowić poważną zachętę do przemyślenia na nowo stosunków międzynarodowych, inspirować tworzenie dobrych relacji, szukanie godnego życia dla wszystkich, ukazując, jak różnice i różnorodność w miłości do wspólnego dobra mogą być bogactwem, a nie przeciwnością.“

« 1 »

reklama

reklama

reklama