Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekaobp Antoni P. Dydycz

W POSZUKIWANIU NOWEGO CZŁOWIEKA


Nie jest łatwo przedrzeć się do świadomości ludzkiej — wizji nowego człowieka, opisanej w Kazaniu na Górze. Z tymi trudnościami borykał się naród wybrany, wędrując do Ziemi Obiecanej. Bóg dawał Izraelitom okazje, by mogli odkryć w sobie to, co było udziałem człowieka w raju i to, co miał otrzymać dzięki przyjściu na ziemię Syna Bożego. Okazuje się jednak, że człowiek ma kłopoty z oderwaniem się od garnków z mięsem i od bochenków chleba.

Św. Paweł też martwił się tym, że pierwsi chrześcijanie mieli trudności z własną tożsamością i nadal postępowali jak poganie (Ef 4,17). A przecież wiedzieli dobrze, że trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek kłamliwych żądz... (Ef 4,21). I dlatego zachęca Apostoł, aby przyoblekli się w człowieka nowego, stworzonego na obraz Boga (Ef 4,24).

Jezus starał się przekonać słuchaczy, że powinni w swoim podejściu do życia oderwać się od egoistycznych przesłanek. Wytyka nawet słuchaczom, że nazbyt powierzchownie potraktowali rozmnożenie chleba. A na pytanie o znak ma tylko jedną odpowiedź: zapowiada najpierw swoją śmierć, a następnie Eucharystię. Chleb ofiarowany na pustyni był jedynie zapowiedzią. Nadszedł czas na zmianę myślenia, na oderwanie się od dotychczasowego patrzenia na życie.

Jezus przychodzi na ziemię, byśmy stawali się nowymi ludźmi. A nowi ludzie muszą mieć nowy pokarm. Jest nim Eucharystia, gdyż to Syn Boży jest chlebem życia. A jak sam zapewnia: Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął... (J 6,35).„Jam jest chleb życia”
(J 6,35)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 37 • ROK B (zielony) 2 sierpnia 2009 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: ks. Mariusz Rosik. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 15.03.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia kazanie Eucharystia rozważanie Ziemia obiecana Kazanie na Górze rozmnożenie chleba
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W