Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekaoabp Tadeusz Kondrusiewicz

EKOLOGIA SERCA


Ewangelia dzisiejsza, podejmując bardzo ważny dla Żydów problem rytualnego obmycia, prowadzi nas do obmycia wewnętrznego. Chrystus stanowczo podkreśla, że nie to, co wchodzi z zewnątrz, czyni człowieka nieczystym, lecz to, co wychodzi z niego.

Problem czystego serca w dobie sekularyzacji i relatywizmu moralnego staje się coraz bardziej aktualny. Obecnie bardzo wiele — i słusznie — mówi się o problemach ekologii, o zanieczyszczaniu powietrza czy wody. Jednak w sprawach zanieczyszczenia wewnętrznego i moralnego świat współczesny stara się mówić jak najmniej, wręcz zachowuje „święte milczenie”.

Człowiek współczesny jest bardzo zaniepokojony tym, co „wchodzi” w niego, co spożywa. Natomiast, praktycznie, nie zwraca uwagi na to, co „wychodzi” z jego ust — na kłamstwo, oszczerstwo, obłudę czy przekleństwo. Czy nie są i do nas, w tym wypadku, skierowane słowa Chrystusa: „hipokryci”?

W dzisiejszej Ewangelii Jezus proponuje człowiekowi program ekologii serca. Właśnie ono najbardziej potrzebuje uzdrowienia, bo z niego pochodzi wszelkie zło i zanieczyszczenie. W stworzeniu nie ma nic, co samo przez się jest złe lub grzeszne. Dzikie zwierzęta lub niektóre zjawiska przyrody mogą być niebezpieczne, ale nigdy złe. Złe intencje pochodzą tylko od człowieka, który został przez Stwórcę obdarzony wolnością. Dopóki Adam nie zanieczyścił świata swoim grzechem, wszystko „było bardzo dobre”.

Tak więc, zostaje przed nami nakreślone poważne zadanie: zastosować w swoim życiu słowo Boże i dbać o ekologię naszego serca.„Z serca ludzkiego pochodzą
złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa... ”
(Mk 7,21)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 42 • ROK B (zielony) 30 sierpnia 2009 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP.Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: ks. Mariusz Rosik. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 15.03.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: relatywizm homilia kazanie rozważanie ekologia sekularyzacja hipokryzja obmycie wewnętrzne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W