Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


X NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C (zielony) 6 czerwca 2010 nr 30ks. Stanisław Zarzycki — pallotyn

ON MA MOC WSKRZESIĆ DO WIECZNOŚCI


Wydaje się, że Jezusowi łatwiej jest wskrzesić zmarłego, niż komuś z nas zbudzić śpiącego, bo na słowa: „Młodzieńcze, tobie mówię wstań!”, zmarły młodzieniec, syn kobiety z Nain, budzi się do życia, siada i zaczyna mówić. Prorok Eliasz musi błagać Boga, by „dusza dziecka [kobiety z Sarepty Sydońskiej] wróciła do niego” i musi wykonać wiele znaków. Jezus natomiast jednym słowem pokonuje śmierć i przywraca zmarłemu życie doczesne. Czyni to mocą Ducha Świętego, jak wszystkie inne cuda (Łk 5,17;6,19). Czyni to jako Bóg, Dawca życia, który zarówno powołuje do istnienia swe stworzenia, jak i przedłuża ich istnienie, śląc swego Ducha (Ps 104,30). W tym przypadku Chrystus dokonuje tego, zdjęty współczuciem wobec kobiety płaczącej, a może i rozpaczającej nad śmiercią swego jedynego syna. Czyni to, aby uwierzono w Niego i w Jego zbawczą misję, i wielbiono Boga za ten znak zapowiadający wzbudzenie do życia wiecznego tych, którzy uwierzą, że On jest zmartwychwstaniem i życiem (J 11,25).

Przez wskrzeszenie młodzieńca z Nain Jezus wzywa nas wszystkich do całkowitego zaufania Jego miłosiernej miłości i do pokonania w sobie lęku przed śmiercią, której nikt z nas nie może uniknąć. Przykładem nabycia takiej nowej postawy jest św. Franciszek z Asyżu, który tak zaakceptował i „przyswoił” sobie śmierć, że nazywał ją „siostrą” i chwalił Boga za nią, widząc w śmierci „bramę” do życia wiecznego.„Młodzieńcze, tobie mówię, wstań”.
(Łk 7,14)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


X NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C (zielony) 6 czerwca 2010 nr 30 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia okres zwykły rozważanie wdowa wskrzeszenie św. Franciszek z Asyżu kazania młodzieniec z Nain miłosierna miłość
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W