Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


XII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C (zielony) 20 czerwca 2010 nr 32ks. Mariusz Krawiec — paulista

ZA KOGO MNIE UWAŻASZ?


Rozmowa, jaka toczy się pomiędzy Jezusem, a Jego uczniami składa się z dwóch pytań. Pierwsze jest ogólne i odnosi się do otoczenia. Drugie, bardziej osobiste, skierowane jest do samych uczniów.

Większość z nas żyje wśród ludzi, którzy uważają się za chrześcijan. Zostaliśmy w dzieciństwie ochrzczeni, w wieku szkolnym przystąpiliśmy do pierwszej Komunii świętej, byliśmy u bierzmowania. W tamtym okresie znaczącą rolę w kształtowaniu naszej wiary odegrało otoczenie. Byli to rodzice, najbliżsi krewni, katecheci. To od nich usłyszeliśmy o Jezusie.

Jednak, aby tak naprawdę stać się uczniem Chrystusa, trzeba odpowiedzieć sobie na to samo pytanie, jakie postawił On Apostołom: A wy za kogo Mnie uważacie? Tutaj już nie wystarczy samo chrześcijańskie wychowanie i wiedza katechizmowa.

W życiu każdego człowieka nadchodzi chwila, gdy staje on przed podobnym pytaniem. Być może, będzie to miało miejsce w sytuacji krańcowej albo wtedy, gdy będziemy musieli dokonać ważnego moralnego wyboru. Możliwe, że nasza odpowiedź doprowadzi do utraty popularności i aprobaty w otoczeniu, a nasze konto bankowe nie wzrośnie. Trzeba jednak pamiętać o tym, że Jezus nie obiecuje tym, którzy chcą pójść za Nim, łatwego życia. Obiecuje krzyż. Krzyż jednak nie jest już narzędziem tortury, ale przynosi człowiekowi odkupienie i życie. Dlatego, jak zapewnia Jezus, każdy kto będzie miał odwagę wziąć krzyż i opowiedzieć się za Nim, otrzyma w zamian życie wieczne.„Kto straci swe życie
z mego powodu,
ten je zachowa”.
(Łk 9,24)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


XII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C (zielony) 20 czerwca 2010 nr 32 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia okres zwykły rozważanie wyznanie wiary kazania uczeń Chrystusa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W