Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK C (fioletowy) 28 lutego 2010 nr 10o. Marek Cul — dominikanin

CIAŁO CHWALEBNE


Podczas czytania dzisiejszej Ewangelii przypomniała mi się anegdota z życia pewnego wziętego kaznodziei. Otóż na niedzielnej Mszy św., na której odczytano Ewangelię o Przemienieniu Pańskim, wygłosił on najkrótsze w swym życiu kazanie. A mimo to, wywarł spore wrażenie na swych słuchaczach i sprawił, że wielu wzięło sobie do serca jego słowa. Kazanie to łatwo przytoczyć, bo zawierało się w trzech następujących po sobie słowach: „Przemieniajmy się, przemieniajmy się, przemieniajmy się!”.

Rzeczywiście, podejmując trud wielkopostnego nawrócenia, przez post, modlitwę i jałmużnę, mamy nadzieję, że doprowadzi on do naszego przemienienia. Zwykle myślimy tutaj o przemianie naszego postępowania z gorszego na lepsze. A jednak Boża obietnica sięga dalej. Łaska Chrystusa, która daje nam siłę do nawrócenia i zmiany swego postępowania, sprawi również i to, że kiedyś nasze marne, ziemskie ciała zostaną przemienione na wzór chwalebnego ciała naszego Zbawiciela. Tę tajemnicę objawia nam św. Paweł w czytanym dziś fragmencie listu do Filipian. Apostoł przypomina również o tym, że „nasza ojczyzna jest w niebie”. Czasem wydawać nam by się mogło, że obietnice przemiany naszego ciała na ciało chwalebne, niezniszczalne, jakie Bóg składa wobec nas, są nierealne. W takich chwilach wspomnijmy na wiarę Abrahama. Bóg obiecał mu coś, co również mogło wydawać się nierealne — potomstwo liczne jak gwiazdy na niebie. Abraham uwierzył, Bóg poczytał mu to za sprawiedliwość, a obietnica stała się faktem.„Gdy się obudzili, zobaczyli Jego chwałę”.
(Łk 9,32)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK C (fioletowy) 28 lutego 2010 nr 10 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa homilia post jałmużna rozważanie przemienienie metanoia kazania ciało chwalebne
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W