Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK C (fioletowy) 21 marca 2010 nr 13ks. Adam Raczkowski

BÓG PATRZY NA SERCE


Jakże często przywiązujemy wagę do tego, co mówią o nas ludzie; jesteśmy bardzo wyczuleni na słowa krytyki — nawet tej słusznej. Tym, czego człowiek lęka się najbardziej, jest potępienie ze strony innych. Potępienie to rodzaj pewnego wykluczenia, to powiedzenie człowiekowi: „ty nie masz żadnej wartości”; często jest pewnym rodzajem wewnętrznej śmierci, bo człowiek ze swej natury potrzebuje miłości i akceptacji.

W dzisiejszej Ewangelii słyszymy, jak do Jezusa przyprowadzono pewną niewiastę, dopiero co przyłapaną na cudzołóstwie. Ci, którzy ją przywiedli, oczekują od Jezusa, aby ją potępił. Tymczasem, postawa Mistrza jest zgoła inna: zamiast zająć się ową kobietą, zwraca się do tych, którzy w sercach już ją osądzili: „kto z was jest bez grzechu niech pierwszy rzuci na nią kamień”. I nikt się nie znalazł, a zgromadzeni zaczęli odchodzić. W tej scenie odkrywamy jedną z najważniejszych prawd o naszym Panu: jest On Tym, Który „trzyma z grzesznikami” (por. Łk 5,27-30; 7,39-47; 15,7; 19,7). Dzieje się tak, bo Bóg nie patrzy na sposób ludzki: „Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Bóg natomiast patrzy na serce” (1Sm 16,7). Tego Bożego „spojrzenia” doświadczamy podczas spowiedzi, gdy ciągle od nowa odpuszcza nam grzechy i powtarza: „Ja ciebie nie potępiam. Idź, a nie grzesz więcej”. Słowa te są wyrazem najgłębszej akceptacji naszej osoby, przywracają nam na nowo życie utracone na skutek grzechu, są one Bożym wyznaniem: „kocham Cię pomimo twoich słabości”.„Idź, lecz odtąd już nie grzesz!”
(J 8,11)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU ROK C (fioletowy) 21 marca 2010 nr 13 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia Wielki Post rozważanie grzesznik cudzołóstwo kazania grzesznicy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W