Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Piąta Niedziela zwykła - Rok C, II

Misja

(Iz 6,8)

Odpowiedziałem: „Oto ja, poślij mnie!”

Misja jest bardzo specyficznym zleceniem. Osoba posyłająca kogoś z misją nie powierza mu tylko jakiegoś określonego wycinka sprawy, ale jej całość. Oznacza to dużą odpowiedzialność podejmującego misję, a jednocześnie głębokie zaufanie ze strony zlecającego ją. Można powiedzieć, że otrzymanie misji jest zaszczytem!

Dzisiejsze pierwsze czytanie mówi o misji powierzonej przez Boga prorokowi Izajaszowi – a zarazem o misji, którą pragnie On powierzyć każdemu z nas. Misja Izajasza rozpoczęła się od objawienia chwały Bożej, co skłoniło go do nawrócenia. Nawrócenie doprowadziło do oczyszczenia, a oczyszczenie pozwoliło mu usłyszeć Boże wezwanie i przyjąć otrzymaną misję.

Choć sam proces może wyglądać różnie, to jednak wszystkie te elementy – objawienie, nawrócenie, oczyszczenie, otwarcie na Boże wezwanie i jego przyjęcie – leżą u podstaw każdej misji zleconej nam przez Boga. W dzisiejszej Ewangelii czytamy o powołaniu Piotra, które również zawierało podobne elementy. Przeczytaj ją uważnie i spróbuj je tam odnaleźć.

Przed wstąpieniem do nieba Jezus powierzył Apostołom – i nam wszystkim – swoją ostatnią misję (Mt 28,16-20). Prosił, byśmy ponieśli na cały świat przesłanie Jego miłosierdzia.

Czy masz świadomość, że Bóg powierza tę misję także i tobie? Chce, abyś słowem i świadectwem życia opowiadał innym o Jezusie – w domu, w parafii, w szkole, w pracy i na targu. Chce, abyś uobecniał Jezusa tam, gdzie jesteś. Nie jest to łatwe zadanie. Wymaga przekraczania różnych swoich barier: ograniczeń, słabości, lęków. Wymaga też odwagi, siły, dyscypliny i męstwa.

Czy Izajasz wiedział, na czym polega dawanie świadectwa, gdy mówił: „Oto ja, poślij mnie!”? Najprawdopodobniej nie. Czy Piotr i pozostali Apostołowie wiedzieli dokładnie, co mają robić, gdy Jezus polecił im iść na cały świat i głosić Dobrą Nowinę? Wątpliwe. Nabierz więc ducha – jesteś w dobrym towarzystwie!

„Oto jestem, Panie! Napełnij mnie mocą, obdarz swymi darami i poślij do innych”.

Iz 6,1-2a.3-8
Ps 138,1-5.7-8
1 Kor 15,1-11
Łk 5,1-11


opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: powołanie świadectwo misja dekret Boże wezwanie powierzenie misji

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W