Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Św. Benedykt

Szymon Hiżycki OSB

Święty Benedykt

Święty Benedykt - foto
Autor/źródło: Wikimedia Commons, Wikimedia Commons


Piotr powiedział do Jezusa: „Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą, cóż więc otrzymamy?”. Jezus zaś rzekł do nich: „Zaprawdę, powiadam wam: przy odrodzeniu, gdy Syn Człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za Mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach i będziecie sądzić dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla Mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy” (Mt 19,27—29).

Pan Bóg daje wyjątkowych ludzi na wyjątkowe czasy. Cóż z tego, że są ukryci, mało się o nich wie — są jak ziarno w ziemi i czekają na sposobny czas, by wydać owoc... Kiedy ludzie w Europie u schyłku antyku zadawali sobie pełne niepokoju pytania o jutro, Bóg natchnął Benedykta z Nursji, aby wybrał życie mnisze, z czasem został opatem, ojcem wspólnoty. Cóż w tym niezwykłego, przecież wielu uczyniło to przed nim i po nim? W czym tkwi szczególność św. Benedykta, wyjątkowość tak wielka, że skłoniła bł. Pawła VI do ogłoszenia go patronem Europy? (Warto przypomnieć, że Benedykt generalnie patronuje trudnym czasom, np. papież Benedykt XV przybrał to imię, zaczynając pontyfikat na początku I wojny światowej).

Siłą Ojca mnichów zachodnich jest jego zwyczajność... Był po prostu mnichem, po prostu opatem, wykonywał poważnie swoje obowiązki. Jeśli dziś szukamy wzorów do naśladowania, opat z Monte Cassino to właśnie chce nam podpowiedzieć: „Bądź sobą, wykonuj dobrze swoją pracę, nie zmieniaj innych, ale sam czyń pokutę za swoje grzechy. Wówczas świat wokół ciebie stanie się błogosławiony”.

Fragment książki „Słowo jest blisko ciebie. Refleksje wokół czytań liturgicznych”

Szymon Hiżycki OSB (ur. w 1980 r.) studiował teologię oraz filologię klasyczną; odbył specjalistyczne studia z zakresu starożytnego monastycyzmu w kolegium św. Anzelma w Rzymie. Jest miłośnikiem literatury klasycznej i Ojców Kościoła. W klasztorze pełnił funkcję opiekuna ministrantów, duszpasterza akademickiego, bibliotekarza i rektora studiów. Do momentu wyboru na urząd opacki był także mistrzem nowicjatu tynieckiego. Wykłada w Kolegium Teologiczno-Filozoficznym oo. Dominikanów. Autor książki na temat ośmiu duchów zła „Pomiędzy grzechem a myślą” oraz o praktyce modlitwy nieustannej „Modlitwa Jezusowa. Bardzo krótkie wprowadzenie”.

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: św. Benedykt mądrość benedyktyni reguła św. Benedykta patron Europy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W