Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
ks. Stanisław Zarzycki, pallotyn

„WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO!”


Każdy z nas dobrze zna uczucie radości z powodu otrzymania od przyjaciela jakiegoś daru (np. imieninowego czy urodzinowego prezentu), jak również radość z obdarowania kogoś bliskiego. W takim doświadczeniu materialna wielkość daru nie jest najważniejsza (może to być np. róża albo muszelka przywieziona znad morza). Dużo bardziej istotny jest sam fakt obdarowania owej drugiej osoby oraz życzliwość i miłość, które towarzyszą temu aktowi.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego była określana w tradycji liturgicznej Kościoła „świętem Daru darów”. Duch Święty jest Osobą-Darem. Udzielając Go dziś całemu Kościołowi, w tym także i nam, Bóg Ojciec otwiera na nowo swoje serce, odnawia wobec nas swą miłość i potwierdza, iż jesteśmy Jego przybranymi synami w Synu. Przekazując Go nam zmartwychwstały Chrystus, noszący na swym ciele ślady zbawczej męki, uczy nas zajmowania postawy poddania się Ojcu, posłuszeństwa i uległości względem Niego w każdej sytuacji, zaufania Mu w każdej próbie życiowej. W sposób niezasłużony zostajemy na nowo ogarnięci miłością Bożą.

Otwórzmy się razem na tę miłość Ojca przynoszącą mam największy Dar i przyjmijmy wobec Niego postawę synowskiej miłości i uległości, jakiej uczy nas Chrystus, abyśmy mogli lepiej pełnić Bożą wolę i mocą Ducha Świętego świadczyć o tym, że Jezus żyje i że „jest naszą drogą i prawdą, i życiem” (J 14, 6).Duchu Święty przyjdź, prosimy, Twojej łaski nam trzeba.
(pieśń)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 27 • ROK B (czerwony) 31 maja 2009 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Witold Wiśniowski SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: ks. Henryk Skoczylas, michalita, Korekta: Małgorzata Nowińska. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 15.12.2008. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia kazanie rozważanie Zesłanie Ducha Świętego
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W