Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO ROK C (czerwony) 23 maja 2010 nr 27ks. Bogusław Laskowski — paulista

ZAPAL W NAS OGIEŃ MIŁOŚCI!


Pycha ludzka doprowadziła do podziału między ludźmi — symbolem tego podziału jest wieża Babel. Dziś wspominamy i przeżywamy przeciwieństwo tamtego wydarzenia — Pięćdziesiątnicę. Duch Święty przychodzi do młodego, zalęknionego i zamkniętego Kościoła zebranego w Wieczerniku. Jego powiew sprawia, że zgromadzeni tam uczniowie wychodzą do innych ludzi, aby mówić o wielkiej miłości Boga do człowieka objawionej w Jezusie, który za nich cierpiał, umarł, zmartwychwstał, przyniósł pokój i życie...

Ducha ofiarowanego przez Zmartwychwstałego Pana nie widać, ale można zobaczyć skutki Jego działania. W uczniów Chrystusa wstępuje odwaga, zapał, tworzy się jedność... Nie mogą usiedzieć w miejscu, Duch Święty przynagla ich do tego, by głosili, rozgrzeszali, rozpalali świat słowami Ewangelii. Napełnieni Jego siedmioma darami, potrafią mówić tak trafnie i z taką mocą, że owoce są zaskakujące.

Chrystus przekazał Ducha Świętego oraz ustanowił sakrament pokuty i pojednania. My dziś możemy odnowić w sobie misterium bierzmowania, przez które staliśmy się uczestnikami wydarzeń z wieczernika. Dary Ducha są w nas, ale potrzebują naszego otwarcia, wołania z wiarą, by zaczął działać. Duch Święty nie przymusza, bo jest Duchem miłości! Możemy też wyrazić wdzięczność za dar spowiedzi i z ufnością przyjść do kratek konfesjonału, by nie gasić Miłości, by nie gasić Ducha w sobie!

Otwórzmy dzisiaj nasze serca na owoce Ducha Świętego: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, wierność, opanowanie... !„Weźmijcie Ducha Świętego”
(J 20,22)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO ROK C (czerwony) 23 maja 2010 nr 27 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: br. Adam Szczygieł SSP. Opracowanie komentarzy do czytań i Modlitwa wiernych: Barbara Misiuro. Korekta: Joanna Wójcik. Skład: Tomasz Mstowski. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa, dn. 30.06.2009. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: homilia rozważanie Zesłanie Ducha Świętego kazania okres wielkanocny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W