reklama

Apel Świeckiego Karmelu do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej

Apel Rady Ogólnopolskiej Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych z powodu narastającej patologii społecznej, 11.11.2004

Czerna, 11 listopada 2004 r.

Apel Świeckiego Karmelu
do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

Rada Ogólnopolska Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych i Rady Prowincjalne OCDS krakowska i warszawska, zebrane na spotkaniu ogólnopolskim w dniu Święta Narodowego 11 listopada br. w Czernej, wyrażają swój żal i ból z powodu gwałtownie narastającej patologii społecznej, szczególnie wyższych władz, godzącej w dobro Narodu i Ojczyzny.

W pełni solidaryzujemy się w tym zakresie z głosem Episkopatu Polski i wszystkich ugrupowań popierających ten głos.

  1. Apelujemy o poszanowanie praw człowieka w Rzeczypospolitej Polskiej przez ustanowienie państwa prawa, w którym nie będą możliwe korupcja, oszustwa, wykorzystywanie obywateli, niemożność zapewnienia im bezpieczeństwa i godnego życia od poczęcia aż do naturalnej śmierci.
  2. Zwracamy uwagę, że wszelka liberalizacja praw i obyczajów, dochodząca do nas zarówno spoza Ojczyzny jak i z Kraju, jest niedopuszczalna, gdyż godzi w dobro i szczęście każdej osoby.
  3. Przypominamy, że każda władza wybrana w wolnych wyborach ma za zadanie podnoszenie poziomu kultury, wiedzy i moralności obywateli przez rzetelną edukację, wychowanie mające na względzie dobro osoby, także przez dopuszczenie do mediów w odpowiedniej ilości i czasie treści zawierających prawdę i rzeczywiste wartości.
  4. W zakresie spraw związanych z moralnością dołączamy się do głosu Episkopatu Polski, a także ludzi światłych i dobrej woli (m.in. Polskiej Federacji Ruchów Obrony Życia), w sprawach dotyczących niedopuszczalności aborcji, pornografii, a w szczególności do wniosku o nierozpatrywanie lub odrzucenie projektu ustawy o świadomym rodzicielstwie (druk sejmowy 3215) z dnia 9 września 2004 r.
  5. Jako katolickie stowarzyszenie publiczne sprzeciwiamy się stanowczo legalizacji jakichkolwiek związków osób jednej płci lub poligamicznych jako małżeństw, poza naturalnym związkiem mężczyzny i kobiety. Są to poczynania wysoce niemoralne i nieetyczne, występujące przeciwko prawu naturalnemu i na pewno nie mające na względzie prawdziwego dobra tychże osób. Odsyłamy do wypowiedzi naukowych, stwierdzających nieprawidłowość czynów wynikających z homoseksualizmu, zoofilii i pedofilii, a także opisujących negatywne skutki wychowania dzieci przez osoby tej samej płci, niespokrewnione ze sobą, w układzie fałszywie nazwanym „rodziną”.
  6. Następnym problemem, jaki dostrzegamy dzięki chrześcijańskiej wrażliwości jest niesprawiedliwość społeczna doskwierająca obywatelom Polski a mianowicie: brak pracy, szczególnie dotkliwy dla ludzi młodych i wykształconych i co za tym idzie drastyczne zubożenie społeczeństwa, tragiczny stan służby zdrowia w Polsce, podupadające szkolnictwo, nasilający się brak bezpieczeństwa — działanie gangów, często młodocianych, itp.
  7. Godnym ubolewania faktem jest patologia elit władzy, będąca owocem zaniku wartości moralnych i destrukcji osobowości, którą stanowią afery korupcyjne i oszustwa na wysokich szczeblach władzy, interes prywatny ponad dobrem społecznym.
  8. Prawo wolnego rynku przyniosło zamiast spodziewanych korzyści nędzę średnich i najniższych warstw społeczeństwa, aż po rozpacz i samobójstwa. Także sprzedaż polskiego mienia obcemu kapitałowi nie doprowadziło do rozwoju gospodarczego, ale spowodowało zamknięcie wielu zakładów przemysłowych i drobnych firm, co przyniosło likwidację miejsc pracy.
  9. Niepokojące są tendencje walki z Kościołem i wykluczania z życia politycznego ludzi wierzących, tymczasem jak naucza Ojciec Święty Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa: „Kościół ma do zaoferowania Europie najcenniejsze dobro, jakiego nikt inny nie może jej dać: jest to wiara w Jezusa Chrystusa, źródło nadziei, która nie zawodzi; jest to dar leżący u początków jedności duchowej i kulturowej ludów Europy, który dzisiaj i w przyszłości stanowić może zasadniczy wkład w ich rozwój i integrację. [...] Z różnorodnych duchowych korzeni wyrasta uznanie wartości osoby i jej niezbywalnej godności, świętości ludzkiego życia i centralnej roli rodziny, znaczenia oświaty i wolności myśli, słowa, religii, jak też ochrona prawna jednostek i grup, umocnienie solidarności i dobra wspólnego, uznanie godności pracy”(18nn).

Zwracamy się do Szanownych Pań i Panów, Posłów i Senatorów, o zaangażowanie, przeanalizowanie ww. problemów i działanie zgodne z prawym sumieniem i poszanowaniem najwyższych wartości, jakim jest prawdziwe dobro naszego Narodu.

W imieniu Rady Ogólnopolskiej Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych, Rad Prowincjalnych OCDS krakowskiej i warszawskiej z wyrazami szacunku i ewangelicznej nadziei.

Teresa Jóźwik

Przewodnicząca Rady Ogólnopolskiej

Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

Maria Biernacka

Przewodnicząca Rady Prowincji Warszawskiej

Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

Marian Józef Szamański

Przewodniczący Rady Prowincji Krakowskiej

Świeckiego Zakonu Karmelitów Bosych

 

Do wiadomości: organizacje pozarządowe, media

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama