Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Stanisław Pyszka

NA STYKU Z PULSUJĄCYM ŚWIATEM

Theodor Herr, Wprowadzenie do katolickiej nauki społecznej, seria Wokół Współczesności, Wydawnictwo WAM Księża Jezuici, Kraków 1999, s. 376.Książka Theodora Herra Wprowadzenie do katolickiej nauki społecznej została napisana w formie serii artykułów do katolickiego dziennika Deutsche Tagespost od sierpnia 1984 r. do lutego 1986 roku. Sam Autor nie sądzi, by teksty te składały się na jakiś systematyczny podręcznik nauki społecznej Kościoła. Raczej są to felietony o kolejnych gorących problemach na styku nauczania społecznego Kościoła z żywym pulsującym światem.

Wprowadzenie do katolickiej nauki społecznej stanowi niewątpliwie jedną z najlepszych pozycji cennej serii Wokół Współczesności . Książka dzieli się na trzy części: w pierwszej, Podstawowe zagadnienia katolickiej nauki społecznej, mieści się dwanaście rozdziałów traktujących o chrześcijańskiej wizji człowieka, zasadzie solidarności, pomocniczości, dobra wspólnego, sprawiedliwości społecznej, liberalizmu, marksizmu i chrześcijańskiej koncepcji gospodarki i państwa. W części drugiej, Porządek gospodarczy i społeczny z chrześcijańskiego punktu widzenia, w czternastu rozdziałach mowa jest o systemach gospodarczych, pracy, własności, przedsiębiorczości, związkach zawodowych i formach walki o pracę. W części trzeciej, Chrześcijanin a polityka, Kościół a państwo, w szesnastu rozdziałach podana została krótka historia władzy państwowej od czasów apostolskich do dziś, stosunku Kościoła do państwa, do jego rosnącej autonomii, neutralności światopoglądowej państwa, do zadań państwa, ograniczeń jego władzy, zjawiska pluralizmu, mechanizmu demokracji i do partii politycznych. Wszystko to jest napisane prostym, zrozumiałym językiem, w stylu felietonowym. Właśnie dlatego książka ta stanowi znakomite uzupełnienie dla każdego systematycznego podręcznika nauki społecznej Kościoła. Dostarcza dobrej argumentacji politycznej, popartej wypowiedziami Kościoła, cytowanymi wprost ze źródeł. Dla wykładających katolicką naukę społeczną książka ta zawiera wspaniały materiał do ćwiczeń, warsztatów czy tematów prac dyplomowych. Powinien ją zwłaszcza przeczytać każdy poseł i senator RP, powołujący się na katolicką naukę społeczną.

Seria Wokół Współczesności obejmuje kwestie społeczne, polityczne i kulturalne, w jak najszerszym rozumieniu tych pojęć, oraz pragnie szukać prawdy o nich z chrześcijańskiego punktu widzenia. Skierowana jest do wszystkich, którzy nie chcą pozostać bierni wobec przemian zachodzących w naszej ojczyźnie i starają się współtworzyć cywilizację współczesnej Europy, zdając sobie równocześnie sprawę z jej chrześcijańskich korzeni.

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: socjologia polityka państwo Kościół społeczeństwo człowiek parlament poseł podręcznik KNS
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W