Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Hanna  Sołtysiak

ZBAWIENIE  DLA  WSZYSTKICH  NARODÓW

dla dzieci starszych - szkoła podstawowa

Cel:  Wprowadzenie w prawdę o Bogu, który pragnie zbawienia wszystkich ludzi. Przybliżenie sposobów jakimi posługuje się On w szerzeniu Dobrej Nowiny. Rozbudzenie wrażliwości skierowanej ku misjom i misjonarzom.

I.  PRZEBIEG  KATECHEZY

1.  Wprowadzenie

A:  Wpisz do diagramu nazwy poszczególnych kontynentów:


B:  Przeprowadzamy pogadankę na temat: co wiemy o życiu na poszczególnych kontynentach? Można odszukać podobieństwa i różnice, a rozmowę ukierunkować przy pomocy pytań:

Odpowiedzi w formie haseł zapisujemy na tablicy, w dwóch kolumnach. Po zapisaniu wszystkich możliwych odpowiedzi zapowiadamy, że jest jeszcze jedna prawda łącząca wszystkich mieszkańców ziemi, pochodzących z różnych narodów. Odnalezieniem jej zajmiemy się w dalszej części katechezy.

2.  Odniesienie do Słowa Bożego

Chcąc dowiedzieć się, co jeszcze łączy mieszkańców całej ziemi, odwołujemy się do Objawienia Bożego. Pracę przeprowadzamy w dwóch grupach:

A:  1 Tym 2,1-4 (szczególnie werset 4)

B:  Dz 10,34-35

II.  WNIOSKI

Pan Bóg pragnie zbawić każdego człowieka. W każdym narodzie są ludzie mili Jego sercu, dla których przygotował zbawienie. Jak słyszeliśmy, możemy dostąpić zbawienia przez wiarę. To rodzi się ze słuchania Słowa Bożego (Rz 10,17). Każdy, kto usłyszy Słowo Boże - Prawdę i przyjmie Je, dostąpi zbawienia. Prawda Boża prowadzi nas do zbawienia. By poznać ją należy, po pierwsze, słuchać. Aby można ją było usłyszeć, muszą istnieć tacy, którzy będą ją głosić. Pan Jezus, przed odejściem do nieba, posłał uczniów na cały świat, by ci szli i głosili Dobrą Nowinę. Nakaz ten przypominany jest na końcu każdej Mszy św. Wszyscy jesteśmy posłani, by głosić prawdę o Jezusie Chrystusie. Są jednak tacy, którzy w szczególny sposób potraktowali to przesłanie. Kim oni są? Przekonajmy się sami.

1.  Chcąc dowiedzieć się kim są ludzie przed chwilą wspomniani, uporządkuj litery według wyników odejmowania - od najmniejszego do największego.


Rozwiązanie: misjonarz

Jak swoje zadanie głoszenia prawdy wypełniają misjonarze?

Ich misja to przede wszystkim ratowanie dusz ludzkich. Ale w dużej mierze jest to również praca z tymi ludźmi, opieka medyczna nad nimi, to uczenie dzieci, ale często i dorosłych, czytania i pisania. Na zobrazowanie pracy misjonarza można:

2.  Moja odpowiedź

W październiku, kiedy przeżywamy Tydzień Misyjny, powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób my możemy wypełnić swoje zadania misyjne:

III.  MODLITWA

W oparciu o modlitwę Arcykapłańską Chrystusa - (J 17).

opr. ab/ab

Data publikacji: 2000-11-02Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: misje ewangelizacja missio misjonarz Niedziela Misyjna Tydzień Misyjny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W