Opoka - Portal katolicki
opoka.news
PekaoLeonildo Pellizzato

Miłosierna miłość Jezusa

Medytacje do litanii o Najświętszym Sercu Pana Jezusa

ISBN 978-83-7660-783-2
Wydawnictwo Jedność
Ilość stron: 112
Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka format: 115x190 mm
www.jednosc.com.plMedytacje do litanii o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Książka zwiera 33 wspaniałe modlitwy i medytacje, spisane przez pasjonistę ks. L. Pellizzato w czasie jego dziesięcioletniego pobytu w Betanii – rodzinnej miejscowości Łazarza, którego gościnny dom często odwiedzał Jezus.
Książka zwiera 33 wspaniałe modlitwy i medytacje, spisane przez pasjonistę ks. L. Pellizzato w czasie jego dziesięcioletniego pobytu w Betanii – rodzinnej miejscowości Łazarza, którego gościnny dom często odwiedzał Jezus. Są one owocem głębokiej refleksji autora nad tajemnicą Bożego miłosierdzia. Publikacja stanowi cenną pomoc dla duszpasterzy przygotowujących nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale także dla wszystkich wiernych – jako lektura do rozważań – która choć w drobnym stopniu pomoże otworzyć serca na przyjęcie Jezusa, źródła i sprawcy każdej prawdziwej miłości.fragment książki:

Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa

Kyrie, eleison – Chryste, eleison – Kyrie, eleison.
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
(Po każdym wezwaniu odpowiada się:
zmiłuj się nad nami)
Ojcze z nieba, Boże,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,
Serce Jezusa, Syna Ojca Przedwiecznego,
Serce Jezusa w łonie Matki-Dziewicy
przez Ducha Świętego utworzone,
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone,
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu,
Serce Jezusa, świątynio Boga,
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego.
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios,
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości,
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico,
Serce Jezusa, dobroci i miłości pełne,
Serce Jezusa, cnót wszystkich bezdenna głębino,
Serce Jezusa, wszelkiej chwały najgodniejsze,
Serce Jezusa, królu i zjednoczenie serc wszystkich,
Serce Jezusa, w którym są wszystkie skarby mądrości i umiejętności,
Serce Jezusa, w którym mieszka cała pełnia Bóstwa,
Serce Jezusa, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał,
Serce Jezusa, z którego pełni wszyscyśmy otrzymali,
Serce Jezusa, odwieczne upragnienie świata,
Serce Jezusa, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
Serce Jezusa, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają,
Serce Jezusa, źródło życia i świętości,
Serce Jezusa, przebłaganie za grzechy nasze,
Serce Jezusa, zelżywością napełnione,
Serce Jezusa, dla nieprawości naszych starte,
Serce Jezusa, aż do śmierci posłuszne,
Serce Jezusa, włócznią przebite,
Serce Jezusa, źródło wszelkiej pociechy,
Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze,
Serce Jezusa, pokoju i pojednanie nasze,
Serce Jezusa, krwawa ofiaro grzeszników,
Serce Jezusa, zbawienie ufających Tobie,
Serce Jezusa, nadziejo w Tobie umierających,
Serce Jezusa, rozkoszy wszystkich Świętych.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata
zmiłuj się nad nami.

K.: – Jezu cichy i pokornego Serca.
W.: – Uczyń serca nasze według Serca Twego.

K: Módlmy się:
Wszechmogący, wieczny Boże, wejrzyj na serce najmilszego Syna swego i na chwałę, i zadośćuczynienie, jakie w imieniu grzeszników Ci składa; daj się przebłagać tym, którzy żebrzą Twego miłosierdzia i racz udzielić przebaczenia w imię tegoż Syna swego, Jezusa Chrystusa, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków.
W: Amen.

Hymn

Niech będzie błogosławiony Bóg
i Ojciec Pana naszego, Jezusa Chrystusa;
On napełnił nas wszelkim
błogosławieństwem duchowym
na wyżynach niebieskich – w Chrystusie.
W Nim bowiem wybrał nas
przed założeniem świata,
abyśmy byli święci i nieskalani
przed Jego obliczem.
Z miłości przeznaczył nas dla siebie
jako przybranych synów poprzez
Jezusa Chrystusa,
według postanowienia swojej woli,
ku chwale majestatu swej łaski,
którą obdarzył nas w Umiłowanym.
W Nim mamy odkupienie przez Jego krew
– odpuszczenie występków,
według bogactwa Jego łaski.
(Ef 1,3-7)


Leonildo Pellizzato – ur. w 1940 r. w prowincji Vicenza, kapłan pasjonista, oddany głoszeniu misji ludowych na terenie północnych Włoch. Przez dziesięć lat mieszkał w Betanii koło Jerozolimy, pracując jako przewodnik grup pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej.


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: miłosierdzie miłość hymn serce Jezusa Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W