Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
PekaoLeonildo Pellizzato

Miłosierna miłość Jezusa

Medytacje do litanii o Najświętszym Sercu Pana Jezusa

ISBN 978-83-7660-783-2
Wydawnictwo Jedność
Ilość stron: 112
Rok wydania: 2013
Oprawa: miękka format: 115x190 mm
www.jednosc.com.plMedytacje do litanii o Najświętszym Sercu Pana Jezusa. Książka zwiera 33 wspaniałe modlitwy i medytacje, spisane przez pasjonistę ks. L. Pellizzato w czasie jego dziesięcioletniego pobytu w Betanii – rodzinnej miejscowości Łazarza, którego gościnny dom często odwiedzał Jezus.
Książka zwiera 33 wspaniałe modlitwy i medytacje, spisane przez pasjonistę ks. L. Pellizzato w czasie jego dziesięcioletniego pobytu w Betanii – rodzinnej miejscowości Łazarza, którego gościnny dom często odwiedzał Jezus. Są one owocem głębokiej refleksji autora nad tajemnicą Bożego miłosierdzia. Publikacja stanowi cenną pomoc dla duszpasterzy przygotowujących nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa, ale także dla wszystkich wiernych – jako lektura do rozważań – która choć w drobnym stopniu pomoże otworzyć serca na przyjęcie Jezusa, źródła i sprawcy każdej prawdziwej miłości.fragment książki:

2. W łonie Matki-Dziewicy przez Ducha Świętego utworzone

Gdy mówimy o sercu, z jednej strony zwykle chodzi nam o ważny organ naszego ciała, wprawiający w ruch krew, a więc dający życie całemu naszemu organizmowi. Ono zawsze pracuje, nawet kiedy inne organy odpoczywają. Z drugiej strony, myślimy także o centrum naszej osoby, przypisując mu znaczenie duchowe i psychiczne.

Serce jest bowiem czułe na wszelkie poruszenia naszej istoty zarówno fizyczne, jak i niematerialne. Biblia wspomina o myślach serca i stwierdza, że Bóg przenika serce ludzi. Zatem odpowiada ono istocie naszej osobowości, ciału i duszy, aspektowi zmysłowemu i aspektowi duchowemu.

Mówiąc o Sercu Jezusa, mówimy o tym, kim On jest w swojej jedynej istocie jako Bóg i Człowiek, czyli mówimy o dwóch naturach, boskiej i ludzkiej, połączonych w jednej Osobie Słowa Ojca. Dlatego właśnie pierwsze wezwanie litanii przypomina, że Jezus jest Jednorodzonym Synem Ojca, który zgodnie z miłosiernym planem Trójcy Przenajświętszej zechciał wkroczyć w nasz czas, by ukazać się jako „Początek. Pierworodny spośród umarłych, aby sam zyskał pierwszeństwo we wszystkim i aby znów pojednać wszystko ze sobą – i to, co na ziemi, i to, co w niebiosach, wprowadziwszy pokój przez krew Jego krzyża” (por. Kol 1,18-20). Przez Niego bowiem świat został na nowo stworzony po grzechu ludzi, poczynając od Adama i Ewy.

On od zawsze jest Bogiem wraz z Ojcem i Duchem Świętym, jednak w pełni czasów, kiedy archanioł Gabriel zwiastował Maryi, On, przyjmując ludzkie ciało w Jej łonie, zaczął mieć także ludzkie serce. Mógł posiadać od razu serce dorosłego, tak jak to było w przypadku Adama, ale On chciał się narodzić jak każdy z nas jako dziecko, wzrastać w łonie matki. O ile więc jako Osoba Boska Jezus jest Jednorodzonym Synem Ojca, o tyle jako człowiek jest Synem Dziewicy Maryi. Niemniej to zawsze jest On ze swoim jedynym w swoim rodzaju Ja, które może przyzywać Ojca w niebie i Matkę tu na ziemi. Dlatego Maryja słusznie jest nazywana Matką Boga, gdyż Jezusowi, Bogu, dała ludzkie ciało i serce za sprawą Ducha Świętego.

Badania biologiczne dowodzą, że bardzo wiele dziedziczymy po naszych rodzicach (i innych przodkach). Trochę z ojca, trochę z matki, zarówno w kwestii wyglądu ciała, jak i psychiki, czyli temperamentu, skłonności, uzdolnień itp. Kiedy kobieta jest w ciąży, żyje w symbiozie z dzieckiem, które we wszystkim jest od niej zależne i wszystko od niej przejmuje, odczuwając także jej emocje i reakcje.

Panie Jezu, Ty jesteś Kimś całkowicie szczególnym, ponieważ nie miałeś ziemskiego ojca, lecz zostałeś poczęty w Maryi za sprawą bezpośredniego działania Ducha Świętego; działania świętego i doskonałego, tak jak doskonałym został uczyniony pierwszy człowiek, Adam. Poza tym wszystko wziąłeś z Maryi, z Jej genów – jak byśmy dziś powiedzieli. Niewątpliwie wiele otrzymałeś od Twojej Matki, ale jakże wiele Jej dałeś! Jej myśli, Jej miłość były zawsze skierowane ku Tobie. Ty byłeś w centrum Jej życia. Maryja jest najdoskonalszym stworzeniem, najbardziej umiłowanym przez Boga, Tą, która wypełniła plany i pragnienia Przenajświętszej Trójcy. To do Niej się upodabniałeś w Twoim ciałku, które w Niej wzrastało. To do Niej byłeś więc podobny we wszystkim, ale zwłaszcza w Jej sercu.

Jakaż cudowna wymiana miłości, darów i łask zachodziła między Tobą a Twoją Matką w owych wyjątkowych miesiącach, a potem przez całe Jej ziemskie życie. Maryja dawała Ci to, co od Ciebie otrzymała. Tak samo, Jezu, dzieje się również z nami, w naszym skromnym wymiarze. Nie mamy żadnego dobra, które nie byłoby Twoim darem; mamy jednak w sobie także nasze grzechy i słabości. Panie Jezu, uczyń nas podobnymi do Ciebie, abyśmy mogli podobać się Tobie i kochać tak, jak Ty tego chcesz. Amen.


Leonildo Pellizzato – ur. w 1940 r. w prowincji Vicenza, kapłan pasjonista, oddany głoszeniu misji ludowych na terenie północnych Włoch. Przez dziesięć lat mieszkał w Betanii koło Jerozolimy, pracując jako przewodnik grup pielgrzymów przybywających do Ziemi Świętej.


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Maryja Matka Boża Jezus serce Jezusa ludzkie ciało
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W