Spowiedź święta dla dzieci

Przygotowanie do spowiedzi świętej dla dzieci - modlitwa, rachunek sumienia, forma Sakramentu Pokuty (fragment modlitewnika "Przyjdź Panie Jezu")

Zdarza się, że zasmucamy Boga - Dobrego Ojca, że nie słuchamy Go i grzeszymy. Pan Bóg nie chce, abyśmy od Niego odeszli. Czeka z utęsknieniem na powrót grzesznika. Jeżeli zawiniłeś, odwracając się od Ojca, możesz do Niego wrócić przez żal za grzechy, postanowienie poprawy, szczerą spowiedź i zadośćuczynienie za swoje grzechy. Bramą powrotu jest Sakrament Pokuty.

Modlitwa do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty.
Oświeć mój rozum,
bym poznał moje grzechy.
Wzbudź w moim sercu żal
i spraw, bym szczerze dążył
do poprawy.

Modlitwa przed spowiedzią

Panie Jezu, chcę Ci wyznać z całą szczerością wszystkie moje grzechy. Dlatego proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby oświecił moje serce i rozum, bym przypomniał sobie wszystko zło, jakiego się dopuściłem od ostatniej spowiedzi świętej w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach. Amen.

RACHUNEK SUMIENIA I
według Bożych przykazań

 • Przykazanie pierwsze
  • Czy opuszczałem z lenistwa modlitwy codzienne?
  • Czy podczas modlitwy myślałem umyślnie o innych sprawach?
  • Czy zaniedbywałem naukę religii?
 • Przykazanie drugie
  • Czy wymawiałem imiona święte w żartach lub w złości?
  • Czy kląłem?
  • Czy przysięgałem niepotrzebnie lub fałszywie?
 • Przykazanie trzecie
  • Czy w dniu świętym opuściłem z lenistwa Mszę świętą?
  • Czy spóźniłem się na Mszę świętą?
  • Czy w kościele zachowywałem się źle?
  • Czy pracowałem w dniu świątecznym?
 • Przykazanie czwarte
  • Czy byłem nieposłuszny rodzicom lub przełożonym?
  • Czy zasmucałem ich lub źle im życzyłem?
  • Czy naśmiewałem się z ludzi starszych lub ułomnych?
 • Przykazanie piąte
  • Czy biłem kogoś?
  • Czy przezywałem?
  • Czy źle komuś życzyłem?
  • Czy namawiałem bliźniego do grzechu?
  • Czy dręczyłem zwierzęta?
 • Przykazanie szóste i dziewiąte
  • Czy myślałem chętnie o sprawach nieczystych?
  • Czy przysłuchiwałem się brzydkiej mowie?
  • Czy patrzyłem na nieskromne rzeczy?
  • Czy mówiłem lub myślałem nieskromnie?
  • Czy robiłem coś bezwstydnego sam..., z kimś?
  • Czy pragnąłem coś nieskromnego widzieć..., słyszeć..., czynić?
 • Przykazanie siódme i dziesiąte
  • Czy kradłem: komu i co?
  • Czy zatrzymałem rzeczy pożyczone lub znalezione?
  • Czy psułem rzeczy cudze?
  • Czy oszukiwałem: kogo i w czym?
  • Czy chciałem kraść: komu i co?
 • Przykazanie ósme
  • Czy kłamałem?
  • Czy oczerniałem bliźniego?
  • Czy obmawiałem?
  • Czy posądzałem?
 • RACHUNEK SUMIENIA II

  • Wobec Boga
   • Czy ty kochasz Boga ponad wszystko?
   • Czy pamiętasz, że w Chrzcie świętym stałeś się dzieckiem Boga?
   • Czy wierzysz w to, że Bóg tak cię kocha, jak najlepszy Ojciec?
   • Czy dziękujesz Bogu za wszelkie dobro?
   • Czy modlisz się codziennie rano i wieczorem?
   • Czy myślisz o Bogu na modlitwie?
   • Czy w niedziele i święta chętnie idziesz do kościoła na Mszę świętą?
   • Jak uczestniczysz we Mszy świętej?
   • Jak często przyjmujesz Pana Jezusa w Komunii świętej?
   • Jak wygląda twoje przygotowanie i dziękczynienie po Komunii świętej?
   • Czy imię Boże i Świętych wypowiadasz z szacunkiem?
   • Czy zawsze chodzisz na religię? Jak w niej uczestniczysz? Jak prowadzisz zeszyt?
   • Czy nie wstydzisz się swojej wiary?
   • Czy potrafisz jej bronić?
   • Jak zachowujesz się w niepowodzeniach i cierpieniu?
   • Czy ufasz Bogu?
 • Wobec bliźnich
  • Czy wiesz, że nie żyjesz sam i tylko dla siebie?
  • Czy dziękujesz Bogu za rodziców, rodzinę, wychowawców i kolegów?
  • Czy starasz się zawsze być dla nich dobry?
  • Czy umiesz rodzicom powiedzieć i pokazać to, że ich kochasz?
  • Czy dziękujesz im za ich dobroć?
  • Czy codziennie modlisz się za nich?
  • Czy starasz się o to, by swoim zachowaniem nie sprawiać im przykrości i kłopotów?
  • Czy przy różnych okazjach robisz im jakąś miłą niespodziankę?
  • Czy pozwalasz im odpoczywać po pracy?
  • Czy pomagasz im chętnie?
  • Czy zawsze dobrze o nich mówisz?
  • Czy umiesz być dobry dla rodzeństwa, krewnych? Czy żyjesz z nimi w zgodzie?
  • Czy jesteś Bogu wdzięczny za nich? Czy modlisz się za nich?
  • Czy szanujesz swoich wychowawców, nauczycieli, starszych?
  • Czy umiesz być wdzięczny za dobro, jakie przez nich otrzymujesz?
  • Czy jesteś gotów im pomóc?
  • Czy się z nich nie wyśmiewasz i nie obrażasz ich?
  • Czy jesteś koleżeński?
  • Czy bijesz, przezywasz i dokuczasz kolegom?
  • Czy nie namawiałeś kogoś do grzechu?
  • Czy komuś czegoś nie ukradłeś?
  • Czy oddałeś rzeczy pożyczone lub znalezione?
  • Czy zawsze mówisz prawdę?
  • Czy dotrzymujesz obietnic?
  • Czy stajesz w obronie słabszych?
  • Czy modlisz się za swoją Ojczyznę?
  • Czy umiesz przyznać się do winy?
 • Wobec siebie
  • Czy dbasz o swoje zdrowie?
  • Czy jesz wystarczająco?
  • Czy ze względu na zdrowie uprawiasz sport?
  • Czy umiesz się zachować na drodze i przy przechodzeniu przez jezdnię?
  • Czy nie szkodzisz sobie na zdrowiu poprzez palenie papierosów czy picie alkoholu?
  • Czy złe i nieczyste myśli starasz się zaraz od siebie odrzucić?
  • Czy oglądasz filmy niedozwolone?
  • Czy czytasz dobre książki?
  • Czy nauka jest dla ciebie ważniejsza niż zabawa?
  • Czy umiesz pokonać swoje lenistwo?
  • Czy często szukasz wymówek, żeby czegoś nie zrobić?
  • Czy jesteś uparty?
  • Czy łatwo wpadasz w gniew?
  • Czy potrafisz z czegoś zrezygnować, umartwić się?
  • Czy szanujesz rośliny i zwierzęta?
  • Czy starasz się być coraz lepszym?
  • Jak starasz się poprawić ze swoich grzechów i wad?
 • Żal za grzechy

  Żałuję, Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham i chcę być zawsze z Tobą. Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.

  Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te winy, które przypomniałem sobie w rachunku sumienia i za te, których już nie pamiętam. Chcę naprawdę odrzucić od siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem kochać Ciebie i ludzi, moich braci.

  "Zmiłuj się nade mną Boże, w łaskawości swojej; odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia; stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha". (Ps 51, 1. 11n.)

  Postanowienie poprawy

  Panie Boże, który odnowiłeś nas na podobieństwo swojego Syna, spraw, abyśmy doznawszy miłosierdzia, świadczyli wśród świata o Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

  Przyrzekam, mój Jezu, że uczynię wszystko, bym Cię nie zasmucał grzechami. Duchu Święty dopomóż mi, bym zachował czystą duszę i unikał grzechu.

  Spowiedź święta

  Nie bój się. Ksiądz, który jest w konfesjonale, pomoże ci się dobrze wyspowiadać. Gdy zapuka lub da znać, że skończył poprzednią spowiedź, uklęknij przy konfesjonale i przywitaj księdza słowami:

  Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
  Ksiądz ci odpowie:
  Na wieki wieków. Amen.
  Teraz przeżegnaj się:
  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
  Ksiądz uczyni nad tobą znak krzyża i powie:
  Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.
  Odpowiedz:
  Amen.
  
  Przedstaw się teraz spowiednikowi:
  Jestem uczniem klasy drugiej, do spowiedzi przystępuję pierwszy raz.
  A już w następnych spowiedziach:
  Jestem uczniem klasy...,
  u spowiedzi ostatni raz byłem...,
  zadaną pokutę odprawiłem, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami.
  
  Wyznajesz teraz swoje grzechy.
  
  Gdy skończysz, powiedz:
  Więcej grzechów nie pamiętam,
  serdecznie za nie żałuję,
  obiecuję poprawę i proszę cię, ojcze, o rozgrzeszenie.
  
  Kapłan powie ci pouczenie, zada pokutę i rozgrzeszy tymi słowami:
  Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą
  przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna
  i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów,
  niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.
  I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
  Odpowiedz:
  Amen.
  	
  	Potem z kapłanem możesz uwielbić dobroć Boga, który ci przebaczył:
  	Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
  	Ty:
  	Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
  	Ksiądz:
  	Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.
  	Ty:
  	Bóg zapłać, ojcu, za spowiedź.
  
  	Wstań, możesz ucałować stułę, pójdź do ołtarza, gdzie jest Bóg Żywy, i podziękuj Mu za przebaczenie.
  

  Zadośćuczynienie

  Przez znak rozgrzeszenia Bóg udzielił ci przebaczenia grzechów. Przyjął cię jak swoje dziecko, które wraca z daleka. Jezus jest z tobą, możesz przyjąć Go pod postacią chleba. Duch Święty uświęcił cię na nowo jako swoją świątynię.

  Po każdej spowiedzi podziękuj Jezusowi za to, że dla ciebie stał się człowiekiem, cierpiał za twoje grzechy i przywrócił ci życie Boże. Nie zapomnij, po odmówieniu modlitwy, którą wskazał ci kapłan na spowiedzi, zastanowić się, jak wynagrodzisz Bogu za swoje grzechy i jak naprawisz krzywdy wyrządzone bliźnim. Jest to część Sakramentu Pokuty, od której spełnienia Pan Jezus uzależnił swoje przebaczenie. Nazywamy ją zadośćuczynieniem Panu Bogu i bliźnim.

  Modlitwa po spowiedzi

  Dzięki Ci, Jezu, za odpuszczenie moich grzechów. Ty wiesz, że pomimo moich upadków kocham Cię i chcę być z Tobą. Dziękuję Ci za łaskę sakramentalną, która mnie umacnia do walki z grzechem.

  opr. mg/mg

  « 1 »
  oceń artykuł Pobieranie..

  reklama

  reklama

  reklama

  reklama