Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


SAKRAMENT POKUTY
(dla dzieci)Zdarza się, że zasmucamy Boga - Dobrego Ojca, że nie słuchamy Go i grzeszymy. Pan Bóg nie chce, abyśmy od Niego odeszli. Czeka z utęsknieniem na powrót grzesznika. Jeżeli zawiniłeś, odwracając się od Ojca, możesz do Niego wrócić przez żal za grzechy, postanowienie poprawy, szczerą spowiedź i zadośćuczynienie za swoje grzechy. Bramą powrotu jest Sakrament Pokuty.

Modlitwa do Ducha Świętego

Przyjdź Duchu Święty.
Oświeć mój rozum,
bym poznał moje grzechy.
Wzbudź w moim sercu żal
i spraw, bym szczerze dążył
do poprawy.

Modlitwa przed spowiedzią

Panie Jezu, chcę Ci wyznać z całą szczerością wszystkie moje grzechy. Dlatego proszę Cię, daj mi Twego Ducha, aby oświecił moje serce i rozum, bym przypomniał sobie wszystko zło, jakiego się dopuściłem od ostatniej spowiedzi świętej w moich słowach, myślach, uczynkach i zaniedbaniach. Amen.

RACHUNEK SUMIENIA I
według Bożych przykazań

RACHUNEK SUMIENIA II

Żal za grzechy

Żałuję, Panie Jezu, że obraziłem Cię moimi grzechami. Chcę Ci powiedzieć, że Cię kocham i chcę być zawsze z Tobą. Ach, żałuję za me złości jedynie dla Twej miłości, Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy dążącemu.

Panie Jezu, przyjmij mój szczery żal za te winy, które przypomniałem sobie w rachunku sumienia i za te, których już nie pamiętam. Chcę naprawdę odrzucić od siebie to wszystko, co nie pozwala mi całym sercem kochać Ciebie i ludzi, moich braci.

"Zmiłuj się nade mną Boże, w łaskawości swojej; odwróć oblicze swe od moich grzechów i wymaż wszystkie moje przewinienia; stwórz, Boże, we mnie serce czyste i odnów we mnie moc ducha". (Ps 51, 1. 11n.)

Postanowienie poprawy

Panie Boże, który odnowiłeś nas na podobieństwo swojego Syna, spraw, abyśmy doznawszy miłosierdzia, świadczyli wśród świata o Twojej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Przyrzekam, mój Jezu, że uczynię wszystko, bym Cię nie zasmucał grzechami. Duchu Święty dopomóż mi, bym zachował czystą duszę i unikał grzechu.

Spowiedź święta

Nie bój się. Ksiądz, który jest w konfesjonale, pomoże ci się dobrze wyspowiadać. Gdy zapuka lub da znać, że skończył poprzednią spowiedź, uklęknij przy konfesjonale i przywitaj księdza słowami:

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Ksiądz ci odpowie:
Na wieki wieków. Amen.
Teraz przeżegnaj się:
W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Ksiądz uczyni nad tobą znak krzyża i powie:
Bóg niech będzie w twoim sercu, abyś skruszony w duchu wyznał swoje grzechy.
Odpowiedz:
Amen.

Przedstaw się teraz spowiednikowi:
Jestem uczniem klasy drugiej, do spowiedzi przystępuję pierwszy raz.
A już w następnych spowiedziach:
Jestem uczniem klasy...,
u spowiedzi ostatni raz byłem...,
zadaną pokutę odprawiłem, obraziłem Pana Boga następującymi grzechami.

Wyznajesz teraz swoje grzechy.

Gdy skończysz, powiedz:
Więcej grzechów nie pamiętam,
serdecznie za nie żałuję,
obiecuję poprawę i proszę cię, ojcze, o rozgrzeszenie.

Kapłan powie ci pouczenie, zada pokutę i rozgrzeszy tymi słowami:
Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą
przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna
i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów,
niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.
I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca  i Syna i Ducha Świętego.
Odpowiedz:
Amen.
	
	Potem z kapłanem możesz uwielbić dobroć Boga, który ci przebaczył:
	Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.
	Ty:
	Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki.
	Ksiądz:
	Pan odpuścił tobie grzechy. Idź w pokoju.
	Ty:
	Bóg zapłać, ojcu, za spowiedź.

	Wstań, możesz ucałować stułę, pójdź do ołtarza, gdzie jest Bóg Żywy, i podziękuj Mu za przebaczenie.

Zadośćuczynienie

Przez znak rozgrzeszenia Bóg udzielił ci przebaczenia grzechów. Przyjął cię jak swoje dziecko, które wraca z daleka. Jezus jest z tobą, możesz przyjąć Go pod postacią chleba. Duch Święty uświęcił cię na nowo jako swoją świątynię.

Po każdej spowiedzi podziękuj Jezusowi za to, że dla ciebie stał się człowiekiem, cierpiał za twoje grzechy i przywrócił ci życie Boże. Nie zapomnij, po odmówieniu modlitwy, którą wskazał ci kapłan na spowiedzi, zastanowić się, jak wynagrodzisz Bogu za swoje grzechy i jak naprawisz krzywdy wyrządzone bliźnim. Jest to część Sakramentu Pokuty, od której spełnienia Pan Jezus uzależnił swoje przebaczenie. Nazywamy ją zadośćuczynieniem Panu Bogu i bliźnim.

Modlitwa po spowiedzi

Dzięki Ci, Jezu, za odpuszczenie moich grzechów. Ty wiesz, że pomimo moich upadków kocham Cię i chcę być z Tobą. Dziękuję Ci za łaskę sakramentalną, która mnie umacnia do walki z grzechem.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: grzech spowiedź przebaczenie sakrament pokuty wyznanie grzechów rachunek sumienia rozgrzeszenie żal za grzechy postanowienie poprawy pierwsza spowiedź formuła
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W