Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Model doskonałości według Regulaminu życia św. Maksymiliana Marii Kolbego

Jerzy Szyran OFMConv

Muszę być świętym jak największym

Muszę być świętym jak największym - foto
Autor/źródło: ek-s

Regulamentum vitae (Regulamin życia) został napisany przez ojca Kolbego podczas ćwiczeń duchowych, które w lutym 1920 r. odprawiał jako młody kapłan. Choć tekst powstał sto lat temu, nic nie stracił na swej aktualności.


Być świętym jak największym jest próbą ponownego odczytania zasad życia duchowego ojca Kolbego w kontekście człowieka XXI wieku; bez skupiania się na retrospektywnym oglądzie reguł życia tamtego Maksymiliana, ale odnosząc je do czasów współczesnych. Odczytanie Regulamentum vitae w perspektywie współczesnej myśli teologicznej i duchowości XXI wieku pozwala spojrzeć na te zasady jako na wciąż godne zaangażowania i wprowadzenia do swego życia, by podążać za Niepokalaną i Jej wiernym rycerzem.

Model życia doskonałego według zamysłu św. Maksymiliana Kolbego (1894-1941) wpisuje się w zasady życia duchowego, które na przestrzeni wieków były osobistymi wytycznymi dla wielu świętych. Jak pokazuje analiza tych zasad, życie duchowe jest odejściem od minimalizmu. Człowiek doskonały szuka czegoś więcej – czegoś, co uczyni jego życie jeszcze bliższym Bogu. Stąd rodziła się potrzeba nowych wytycznych, dostosowanych do potrzeb własnej duchowości i zdolności.

Regulamentum vitae (Regulamin życia) został napisany przez o. Kolbego w Krakowie, podczas ćwiczeń duchowych, które w lutym 1920 r. odprawiał jako młody kapłan, po powrocie z Rzymu. Z notatki napisanej przez świętego na tekście Regulamentum wynika, że młody Maksymilian chciał do sporządzonych przez siebie zasad życia duchowego odnosić się każdego miesiąca, by nieustannie na nowo je sobie przyswajać i na nowo je podejmować (por. Pisma II, 850, 12). Oryginał Regulamentum znajduje się w Archiwum Kurii Generalnej oo. Franciszkanów w Rzymie.

Regulamin życia św. Maksymiliana, pomimo upływającego czasu pozostaje wciąż aktualny. Wystarczy go odczytać w kontekście nowych czasów i wyzwań, jakie świat stawia współczesnemu człowiekowi. Niniejsza książka jest próbą ponownego odczytania zasad życia duchowego o. Kolbego w kontekście człowieka XXI wieku. Zamiarem autora nie był retrospektywny ogląd zasad życia tamtego Maksymiliana, lecz odniesienie ich do czasów współczesnych. A gdyby o. Kolbe swój regulamin napisał wczoraj, we współczesnym kontekście teologicznym i duchowym, z myślą o dzisiejszym człowieku? W ten właśnie sposób spróbujmy go odczytać, by św. Maksymilian i jego zasady życia duchowego na nowo odżyły w sercach ludzi współczesnych.

Jerzy Szyran OFMConv – ur. w 1968 w Pabianicach – franciszkanin, doktor teologii. Jest wykładowcą teologii moralnej, cenzorem kościelnym książek i treści religijnych, redaktorem naczelnym rocznika teologicznego „Lignum Vitae”, członkiem Stowarzyszenia Teologów Moralistów w Polsce. Jest autorem wielu publikacji naukowych i popularyzatorskich z zakresu teologii moralnej. Prowadzi stronę internetową szyran.franciszkanie.pl. Laureat nagrody Pro Redemptione.

Polecana lektura to książka o. Jerzego Szyrana OFMConv Muszę być świętym jak największym. Model doskonałości według „Regulaminu życia” św. Maksymiliana Marii Kolbego. Wydawnictwo Bratni Zew

ZAJRZYJ DO ŚRODKA KSIĄŻKI >>


opr. ac/ac

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duchowość świętość życie duchowe święci Maksymilian Maria Kolbe św. Maksymilian Kolbe Regulamentum vitae Regulamin życia model życia doskonałego zasady życia duchowego
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W