Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Komunia i Wyzwolenie

www.cl.opoka.org.pl


„Dlaczego Kościół”

Prezentacja książki założyciela ruchu, Luigi GiussaniegoJedność ludzi wierzących jest największym cudem - powiedział kiedyś Ksiądz Luigi Giussani. Książka „Dlaczego Kościół” pomaga tą jedność zrozumieć.

Współczesny człowiek ma trudność w poznaniu swojego przeznaczenia i określeniu własnej relacji z Bogiem. Autor książki zachęca więc każdego chrześcijanina do podjęcia wysiłku porównania własnej religijności z przesłaniem, które leży u podstaw więzi ludzi ochrzczonych. Ta więź jest świadectwem, że Jezus Chrystus żyje. W konsekwencji staje się ona narzędziem ewangelizacji, a tym samym przeobraża świat.

Główną tezą ks. Luigi Giussaniego przedstawioną we wstępie książki jest stwierdzenie, że Kościół jest nie tylko wyrazem życia, czymś, co rodzi się z życia, ale jest życiem. Kto zamierza zrozumieć życie jakim jest Kościół, musi wiedzieć, że do tego potrzebne jest odpowiednie współdzielenie tegoż życia. Współcześnie jednak często gubimy świadomość tego, że to my jesteśmy Kościołem. Nie można bowiem redukować rzeczywistości religijnej tylko do instytucji, budynków i hierarchii. Nie wystarczy poznać prawdy o Kościele, ale trzeba tą prawdą żyć.

Są dziś osoby, które mówią Chrystus - tak, Kościół — nie. Taka postawa grozi subiektywizmem i owocuje często sprowadzaniem wiary do moralności. Człowiek pozostawiony sam ze swoim rozumem, szybko popada w rozpacz. W każdym z nas jest przecież pragnienie, by opierać swoje życie na trwałym fundamencie.

Ks. Luigi Giussani dokonuje więc analizy przyczyn współczesnej mentalności. Zauważa, iż Bóg w ujęciu laickim nie ma i tym bardziej nie powinien mieć wpływu na bieg ludzkich spraw. To właśnie zwolennicy laicyzmu w centrum wszystkiego stawiają człowieka twierdząc, że tylko on powinien mieć prawo do określania, co jest, a co nie jest istotne dla ludzkiej egzystencji.

Autor książki wskazuje na miejsce zasadniczej konfrontacji z tym laickim punktem widzenia świata. Wyznacza je orędzie o Bogu proponowane i głoszone przez Kościół katolicki - „orędzie o Bogu, który staje się towarzyszem w ludzkiej wędrówce”. Wbrew powszechnej mentalności adorującej autonomię człowieka, ks. Luigi Giussani nie ma wątpliwości, że „Bóg, który zgadza się na stanie z boku ludzkich spraw, nie jest Bogiem chrześcijańskiego orędzia”.

Czy to ma oznaczać, że Kościół powinien rozwiązywać wszystkie nasze problemy? Absolutnie nie. „Chrystus — pisze ks. Luigi Giussani — podobnie jak Kościół - kontynuacja Jego obecności — nie przyszedł rozwiązywać problemów sprawiedliwości, ale umieścić w sercu człowieka ów warunek, bez którego spełnienie sprawiedliwości na tym świecie mogłoby mieć to samo źródło, co niesprawiedliwość”. Polacy rozumieją to doskonale. Brak w sercu tego warunku zrodził w XX wieku ideologie, których zbrodnie wstrząsnęły całym światem.

Wydanie książki „Dlaczego Kościół” poprzedziły dwie bardzo ważne publikacje ks. Luigi Giussaniego: „Zmysł religijny” (2000) oraz „Chrześcijaństwo jako wyzwanie. U źródeł chrześcijańskiego roszczenia” (2002). Pierwsza koncentruje się na świadomości religijnej i na opisaniu tkwiącego w każdym człowieku pragnienia spotkania Boga. Podkreśla jednocześnie rozumność aktu wiary. Druga pozycja wskazuje na powody, dla których ludzie uwierzyli, że Jezus Chrystus jest odpowiedzią na ich potrzeby. Natomiast w książce „Dlaczego Kościół” autor porusza kwestię samoświadomości Kościoła będącego kontynuacją realnej obecności Chrystusa w życiu każdego człowieka. Jego obecność urzeczywistnia się za pośrednictwem towarzystwa wierzących w Niego osób. Te trzy książki są syntezą doświadczenia wiary założyciela ruchu Comunione e Liberazione i stały się podstawą formacji duchowej osób idących za charyzmatem ks. Luigi Giussaniego.

 


 

Ogólnopolska prezentacja książki „Dlaczego Kościół” ks. Prałata Luigi Giussaniego, zorganizowana przez ruchu kościelny Komunia i Wyzwolenie (Comunione e Liberazione)

Warszawa, 30 marca 2005 r.

Patronat medialny: Katolicka Agencja Informacyjna, Radio Józef, Fundacja Opoka.

Wydawca książki: Pallottium, 2004

 

Więcej informacji o działalności Ruchu Komunia i Wyzwolenie można znaleźć na stronie internetowej www.cl.opoka.org.pl. Ruch wydaje także dwumiesięcznik "Ślady" (www.slady.pl).


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: wspólnota jedność humanizm antropocentryzm Communione e liberazione świeccy laicyzacja Luigi Giussani Komunia i Wyzwolenie Dlaczego Kościół

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W