Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao
Różaniec bł. Karoliny

Agnieszka Wawryniuk

Różaniec bł. Karoliny

18 listopada Kościół wspomina bł. Karolinę Kózkównę, patronkę Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i Ruchu Czystych Serc. W tym roku mija 95 lat od jej tragicznej śmierci.

Bł. Karolina Kózkówna została wyniesiona na ołtarze przez Jana Pawła II w 1987 r., podczas jego pielgrzymki do Ojczyzny.

„Ta młodziutka córka Kościoła tarnowskiego, którą od dzisiaj będziemy zwać błogosławioną, swoim życiem i śmiercią mówi przede wszystkim do młodych - usłyszeli wierni zebrani w Tarnowie podczas Mszy św. beatyfikacyjnej. - Do chłopców i dziewcząt. Do mężczyzn i kobiet. Mówi o wielkiej godności kobiety: o godności ludzkiej osoby, godności ciała, które wprawdzie na tym świecie podlega śmierci, jest zniszczalne, jak i jej młode ciało uległo śmierci ze strony zabójcy, ale nosi w sobie to ludzkie ciało zapis nieśmiertelności, jaką człowiek ma osiągnąć w Bogu wiecznym i żywym, osiągnąć przez Chrystusa”.

Zwykła i niezwykła

Kim była ta 16-letnia wiejska dziewczyna? Dlaczego Kościół czci ją jako dziewicę i męczennicę? Czym może zaimponować współczesnym nastolatkom?

Karolina pochodziła z chłopskiej rodziny. Ukończyła 6-letnią ludową szkołę podstawową, a potem uczęszczała na tzw. nauki dopełniające. Pozornie nie różniła się od swoich rówieśniczek. Pracowała na roli, pomagała matce w prowadzeniu gospodarstwa domowego i opiekowała się młodszym rodzeństwem. Z zachowanych fotografii oraz wspomnień świadków wiemy, że miała piękne, kasztanowe włosy oraz ujmującą twarz. Dzieciństwo i młode lata spędziła w miejscowości Wał-Ruda. Jej życie było służbą na rzecz bliźnich, potrafiła rozmawiać językiem miłości zarówno z dziećmi, jak i z osobami starszymi. Chętnie pomagała swojemu wujowi w prowadzeniu wiejskiej czytelni. Wszyscy doceniali jej dobroć i życzliwość.

Bóg ponad wszystko

Największym bogactwem Kózkówny była żywa wiara. Z domu rodzinnego wyniosła umiłowanie modlitwy i Eucharystii. Częste przystępowanie do sakramentów świętych, lektura Pisma Świętego, żywotów świętych i czasopism religijnych znacząco wpłynęły na kształtowanie jej duszy. Karolina była „wiejską ewangelizatorką”, najpierw sama zgłębiała tajemnice wiary, a potem tłumaczyła je innym. Należała do Apostolstwa Modlitwy, Bractwa Wstrzemięźliwości i Żywego Różańca. W każdej z tych grup piastowała najważniejsze funkcje. Proboszcz wielokrotnie podkreślał, iż była mu pomocą w organizowaniu życia parafii. Przyszła błogosławiona gorliwie uczestniczyła w Eucharystii, chętnie brała udział w różnych nabożeństwach, obchodziła pierwsze piątki miesiąca, o Maryi mówiła: „moja Matka Boża”.

Cena cnoty

Spokojne życie mieszkańców Wał-Rudy przerwała wiadomość o wybuchu I wojny światowej. W listopadzie 1914 r. do wsi wkroczyło rosyjskie wojsko. 18 listopada jeden z żołnierzy przyszedł do domu Karoliny i, mimo protestów ojca, siłą wyprowadził ją z domu. Grożąc karabinem, poprowadził dziewczynę w kierunku lasu. Kózkówna wyrwała się i zaczęła uciekać. Po długim pościgu rozwścieczony żołnierz zabił ją bagnetem. Ciało po dwóch tygodniach przypadkowo znalazł jeden z mieszkańców wsi. Karolina leżała na wznak, z prawą dłonią zaciśniętą, wspartą na łokciu drugiej ręki, i skierowaną ku górze. Lewa ręka, ściskająca chustkę, leżała na ziemi. Pod głową i barkami znajdowała się kałuża zamarzniętej i wsiąkłej w ziemię krwi.

Pogrzeb dziewczyny zgromadził ok. 3 tys. wiernych. Ludzie już wtedy byli przekonani o jej świętości. Nikt nie wątpił, że oddała ona życie w obronie czystości...

Karolina jest dla nas przykładem skromności, pracowitości i wiary. Nazywano ją „prawdziwym aniołem”, „pierwszą duszą do nieba” i „najpobożniejszą dziewczyną w parafii”. Pilna w nauce i gorliwa w modlitwie, stała się wzorem do naśladowania nie tylko dla młodych ludzi.

Na wzór Karoliny

W darach ofiarnych z okazji 111 urodzin Karoliny Kózkówny - 2 sierpnia 2009 r. - młodzi ludzie działający w KSM-ie złożyli prezent w postaci utworzenia Żywego Różańca, jako formy duchowego wsparcia młodzieży przez młodzież.

W żywocie błogosławionej czytamy: „Apostolska działalność Karoliny uzewnętrzniała się w znacznej mierze w działalności grup parafialnych. Jako prawdziwe dziecię Maryi była zelatorką Koła Żywego Różańca i nosiła na szyi właśnie różaniec jako znak ukochania przez nią Matki Jezusa. Codziennie odmawiała różaniec. Modlitwa ta dostarczała jej wiele wewnętrznej radości”.

Wspólna modlitwa młodych rozpoczęła się 1 października. Zmiana tajemnic dokonywać się będzie drogą internetową każdego 10 dnia miesiąca, bowiem wówczas, o 17.00, w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie odbywa się Msza św., podczas której młodzi modlą się przede wszystkim o dar kanonizacji swojej patronki, jak również w intencjach przedstawianych przez pielgrzymów. Po Eucharystii młodzież KSM-u wraz z pielgrzymami gromadzi się przy sarkofagu bł. Karoliny na modlitewnym czuwaniu. We wszystkich nabożeństwach odbywających się w sanktuarium można uczestniczyć za pośrednictwem Internetu, dzięki kamerze zainstalowanej w kościele.

Informacje o Żywym Różańcu bł. Karoliny Kózkówny znajdują się na stronie www.rozanieckaroliny.ksm.org.pl. Jest tam również m.in. formularz zgłoszeniowy i rozważania różańcowe oraz skrzynka intencji.

Obowiązki członka Żywego Różańca to: zapisanie się na stronie internetowej i odmawianie codziennie jednego dziesiątka różańca, udział (najczęściej duchowy) w comiesięcznej zmianie tajemnic różańcowych, częste przystępowanie do sakramentów oraz udział w procesjach maryjnych. Do powinności zalicza się także: rozszerzanie czci Maryi i bł. Karoliny przykładem życia oraz działalnością apostolską, odważne stawanie w obronie wiary i Kościoła na wzór błogosławionej, udział w pogrzebie zmarłego członka Żywego Różańca (na ile jest to możliwe) oraz w modłach za spokój jego duszy.

Dołącz się!

W Żywy Różaniec bł. Karoliny zaangażowało się już ponad 100 osób z całej Polski, a stronę dotyczącą tej inicjatywy odwiedziło ok. 1,5 tys. internautów.

- Niech ten dar Żywego Różańca będzie darem dla bł. Karoliny za ukazanie nam drogi ku prawdziwemu szczęściu, ale przede wszystkim niech będzie darem dla nas samych i zarazem wszystkich, którzy tej modlitwy nawzajem za siebie tak bardzo potrzebujemy - powiedział, zachęcając młodych do udziału w modlitwie różańcowej, ks. Marcin Baran, asystent oddziału KSM w Zabawie.

MOIM ZDANIEM:

Ilona Trojnar
prezes Diecezjalnego Zarządu KSM

Modlitwa różańcowa ma wielką moc. To jeden z fundamentów i źródło życia chrześcijańskiego. Z całą pewnością jest potrzebna każdemu człowiekowi - szczególnie młodemu, który zmaga się z trudnościami i pokusami dnia powszedniego, żyjącemu w świecie kreowanym przez mass media. W naszej diecezji już we wrześniu rozpoczęliśmy akcję informacyjno-promocyjną tego przedsięwzięcia, aby w październiku - miesiącu szczególnie poświęconemu różańcowi - wspólnie modlić się w intencji młodzieży oraz kanonizacji naszej patronki. Z każdym dniem do grona Żywego Różańca dołączają kolejne rzesze młodych, w tym także z naszej diecezji. Mam nadzieję, że jeszcze wielu włączy się we wspólną modlitwę.

opr. aw/awEcho Katolickie
Copyright © by Echo Katolickie

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: KSM Karolina Kózkówna Stowarzyszenie Młodzieży i Ruchu Czystych Serc Wał-Ruda Żywy Różaniec Błogosławionej Karoliny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W