Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Agnieszka Warecka

Mówimy o tym, jak Bóg pomaga

Od czasu powstania dzieła mija 13 lat. Liczba rodziców upraszających na różańcu łaski dzieciom przekroczyła już 50 tysięcy, a modlitewny szturm na niebo wciąż trwa! Powodzenie, jakim cieszy się inicjatywa, niesie też głęboki wymiar świadectwa...

Powstanie pierwszej róży - co akcentują Ewa i Ireneusz Rogalscy, inicjatorzy różańca rodziców za dzieci - w równej mierze wiązało się z pragnieniem ochrony pociech przed zagrożeniami współczesnego świata, jak też skutkiem rodzicielskich grzechów i zaniedbań. - Zainicjowanie dzieła stało się owocem rekolekcji wspólnotowych ukierunkowanych na modlitwę przebaczenia i uzdrowienia relacji na styku rodzice - dzieci, na wagę słów i intencji, jakie ludzie noszą w sercu - objaśnia I. Rogala z uwagą, iż statystyki nie kłamią! Popularność, jaką cieszy się inicjatywa, ma też wymiar apelu - ukazuje bowiem pilną potrzebę odnowy rodzin przez modlitwę.

Mądrze reagować

Zagadnięty w kwestii dobrodziejstwa dzieła, moderator różańca rodziców za dzieci wskazuje w pierwszej kolejności na cechujący współczesność zalew zła. - Każdego dnia w telewizji wyświetlanych jest kilkadziesiąt filmów oraz programów epatujących brutalnymi scenami, pornografią, czerpiących z magii i okultyzmu. Do tego nieograniczony dostęp do kultury śmierci poprzez internet, różnego rodzaju gry komputerowe bądź też zwykłe zabawki, tzw. monsterki - wymienia, zaznaczając, iż kilkanaście lat wcześniej nie do wyobrażenia było, by dzieci bawiły się potworkami, trumienkami czy... umarlakami.

- Ważne, abyśmy zdawali sobie sprawę z zagrożeń i potrafili mądrze reagować - uściśla I. Rogala. - Zamiast robić dziecku aferę, należy szukać dobrych wzorców, środowisk czy wreszcie odpowiednich form spędzania wolnego czasu, podpowiadając stosowne zabawy bądź lektury. Trzeba nauczyć młodych samodzielnego odróżniania dobra i zła. W jaki sposób? Z Bożą pomocą! Za pośrednictwem tej modlitwy można uprosić dla siebie rozwiązanie trudnych spraw, roztropność i pokój serca, a przy tym poprowadzenie dróg rozwoju naszych dzieci najlepszymi ścieżkami. Bóg naprawdę pomaga! - podkreśla.

Pełna harmonia

Dowodem prawdziwości tego stwierdzenia jest ogrom łask spływających na rodziny otoczone więzami modlitwy. I. Rogala potwierdza, że wszystkie docierające do nich jako propagatorów dzieła świadectwa są równie ważne i poruszające. Nieraz do rozwiązania trudnych spraw wystarczą dwa dni przeżyte w duchu różańcowego zawierzenia, innym razem szturm na niebo trwa miesiące, a nawet lata. Dzięki modlitwie oczekiwaniu towarzyszy jednak siła do wytrwania! Oczywiście bywają też łaski zsyłane niejako błyskawicznie, jak choćby przykład syna cudem ocalałego z wypadku w chwili, kiedy jego rodzice odmawiali akt zawierzenia Maryi swoich dzieci.

- Poprzez tę modlitwę Matka Boża łączy rodziny, wyprasza uzdrowienia, uwolnienia z nałogów, jak alkohol, narkotyki czy gry komputerowe, wyrywa z sideł złego towarzystwa. Daje pokój serca zwłaszcza matkom - podkreśla mój rozmówca, zaznaczając, iż różańcowe zaangażowanie ojca ma z kolei przełożenie na pełną rodzinną harmonię. Nie ukrywa przy tym, iż rodziców, którzy przystąpili do tej modlitwy, cechuje wielka gorliwość i wytrwałość. Bez różańca, który staje się ich codziennością, nie wyobrażają już sobie kroku w przyszłość.

Stanąć w prawdzie

Zapoczątkowane przed laty w Gdańsku dzieło rozprzestrzenia się po całym świecie, a owocem jego skuteczności - obok hojnie spływających łask - jest systematycznie powiększające się grono osób tworzących modlitewny krąg. - Zainteresowanie ideą różańca rodziców za dzieci płynie także od osób spoza naszego kraju, stąd pilny wymóg stworzenia dwujęzycznej strony i systemu internetowego - precyzuje I. Rogala.

Pytany o sposób pozyskiwania sprzymierzeńców dzieła, przywołuje apokaliptyczny obraz odmalowany słowami: „Oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli kto posłyszy Mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną”. - Nasze serca bywają z różnych przyczyn zamknięte na głos Boga, Jego obecność i dobro, jakim chce nas obdarzać. My nie zachęcamy do różańca, ale mówimy o tym, jak Bóg pomaga! Dzielimy się świadectwem mądrości stanięcia w prawdzie o sobie, swoim rodzicielstwie, i zaproszenia do domowej wspólnoty Boga. Idea modlitwy różańcowej w intencji dzieci wyrosła na osobistym świadectwie rodziców. I dlatego jest tak cenna! - uściśla.

AGNIESZKA WARECKA
Echo Katolickie 40/2014


***

Odkrywanie bliskości Matki Bożej

Różaniec otworzył przed nami perspektywę głębi duchowej - szansę spojrzenia na swoje życie poprzez rozważanie Ewangelii zapisanej w różańcowych tajemnicach.

Jak podkreślają Ewa i Ireneusz Rogalowie, inicjatorzy różańca rodziców, modlitwa za dzieci towarzyszyła im - jako rodzicom - w czasie, gdy wchodziły one w dorosłość. - Kiedy zaczynaliśmy, miały odpowiednio 9 i 12 lat. Trafiły do dobrych drużyn harcerskich oraz środowisk. Trudne sytuacje, jakie rodziły się po drodze, owocowały w konsekwencji dobrem, stając się pobudką do ich dalszego rozwoju... - wyjawiają.

Dalej tłumaczą, że patronką różańca rodziców jest Matka Boża Oliwska, która od niemal 350 lat - w podziękowaniu za pokój oliwski - niesiona jest w feretronie do kalwarii wejherowskiej, a na co dzień czeka na pielgrzymów w katedrze. Jej pogodne oblicze i miłość, z jaką przytula małego Jezusa, muszą poruszyć serce każdego rodzica i natchnąć je do ufnej modlitwy za dzieci!

- Różaniec otworzył przed nami perspektywę głębi duchowej - szansę spojrzenia na swoje życie poprzez rozważanie Ewangelii zapisanej w różańcowych tajemnicach. Uwrażliwił nas też na zapoznawanie się z życiorysami osób świętych, tj. ludzi, którzy dzięki modlitwie radzili sobie z wyzwaniami epok, w jakich przyszło im żyć - mówią dalej. - Wiedza o losach naszych orędowników rodzi nadzieję na świętość dla każdego z nas [polecamy serię wydawniczą ss. loretanek „Nowe portrety świętych”]. Modlitwa różańcowa pozwala wreszcie na odkrywanie bliskości Matki Bożej. Możemy być dumni - jako Polacy - z takiego wybrania i odpowiedzieć na nie codziennym zaangażowaniem. Miłość do Maryi jest żywa w każdym zakątku Polski. Bogato rozsiane po naszym kraju sanktuaria są miejscami, gdzie doświadczamy Jej obecności i pomocy; bogactwem, z którego możemy czerpać w obfitości i dzielić się z innymi. W ostatnich latach szczególnym miejscem dla naszej rodziny stał się Kodeń z cudownym wizerunkiem Maryi Gregoriańskiej.

WA


***

Różaniec rodziców za dzieci

W jaki sposób rodzice mogą włączyć się w dzieło modlitwy różańcowej w intencji swoich dzieci?

Ireneusz Rogala wskazuje na dwa sposoby. - Można spróbować utworzyć własną różę w środowisku, w jakim się żyje, np. parafii czy szkole - wyjaśnia, podpowiadając, że jedna róża skupia 20 osób. Drugi wariant - do wykorzystania w przypadku rodziców nieposiadających możliwości szerszego działania - pozwala na zapisanie się za pośrednictwem strony internetowej do systemu, gdzie róże są tworzone ze zgłoszeń napływających z Polski i świata [zakładka «zgłoszenia osobiste»]. Na stronie www.rozaniecrodzicow.pl zamieszczone są też szczegółowe wyjaśnienia, pomocne materiały, jak również adres kontaktowy umożliwiający rozwianie wszelkich wątpliwości.

Przystępując do modlitwy, odczytujemy „Akt zawierzenia”. Następnie z wiarą odmawiamy wyznaczony dziesiątek różańca z krótkim rozważaniem przypisanej na dany miesiąc tajemnicy. Po upływie miesiąca następuje zmiana tajemnic różańcowych, tj. przesuwamy się o jedną do przodu [po „zwiastowaniu NMP” - „nawiedzenie św. Elżbiety” itd.]. Osoba, która odmawia pierwszą tajemnicę, odmawia również początkowe modlitwy, czyli „Wierzę w Boga”, „Ojcze nasz” i - o wiarę, nadzieję i miłość - trzy razy „Zdrowaś Maryjo”.

Co daje rodzicom uczestnictwo w róży? - Świadomość ofiarowania dzieciom najpiękniejszego prezentu, tj. codziennej modlitwy w ich intencji oraz towarzyszących jej łask - wyjaśniają moderatorzy dzieła. - Odmawiana przez małżonków cząstka różańca w intencji swoich pociech bywa też początkiem wspólnej modlitwy w rodzinie - zalecanej i bardzo owocnej!Akt zawierzenia

Niepokalana Dziewico Maryjo! Królowo Rodzin, Królowo Pokoju! Zawierzam Ci swoje dzieci i wszystkie dzieci objęte modlitwą w różach różańcowych rodziców. Przez tajemnice życia Jezusa i Świętej Rodziny uproś u Boga łaskę ochrony tych dzieci przed wszelkim złem, zwłaszcza tym, jakie może wypływać ze słabości i grzechów rodzicielskich. Ochroń je płaszczem swojej miłości i modlitwy, niech pozostaną niewinne, a te, które zbłądziły, które doświadczają nędzy grzechu, skieruj na drogę nawrócenia. Tobie i tej modlitwie różańcowej powierzamy drogi ich rozwoju i ufamy, że doprowadzisz je do Jezusa. Niech to dzieło modlitwy rozwija się, przynosząc miłość i pokój, jaki niesie światu Chrystus, aby jak najwięcej dzieci, rodziców i rodzin doświadczyło uzdrawiającej mocy miłości Bożej. Tobie się powierzamy w całości!

Echo Katolickie 40/2014opr. ab/abEcho Katolickie
Copyright © by Echo Katolickie

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: modlitwa dzieci rodzice akt zawierzenia róże różańcowe różaniec rodziców za dzieci Ireneusz Rogala uczestnictwo w róży różańcowej
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W