reklama

Nie pozwolić Papieżowi odejść

Dziedzictwo Jana Pawła II to ciągle nieodkryty do końca skarb. Jak stwierdził jeden z wydawców: "to butla tlenowa dla zatrutego świata"

Nie pozwolić Papieżowi odejść

Nie zmarnujemy dziedzictwa Jana Pawła II, bo jest olbrzymi potencjał i zapał w środowiskach i instytucjach, które zajmują się upowszechnianiem dzieła wielkiego Papieża. Taki wniosek nasunął mi się po V Forum Inicjatyw Poświęconych Janowi Pawłowi II, które odbywało się w dniach 28-30 marca w Warszawie i w Krakowie. Spotkałem tam wielu wspaniałych, kompetentnych ludzi, których do jeszcze intensywniejszego działania pobudza przypadająca za dwa lata 100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II. Właśnie temu wyzwaniu poświęcone było wspomniane forum, zorganizowane wzorowo przez stołeczne Centrum Myśli Jana Pawła II, przy współudziale Instytutu Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Zastanawiano się przede wszystkim, jak przekazać etos Karola Wojtyły.

Otwierając spotkanie, kard. Kazimierz Nycz zwrócił uwagę, że 12 lat po śmierci Jana Pawła II musi się zmienić sposób narracji o nim: inaczej postrzega go pokolenie nastolatków, dla których „Papież to abstrakcja”, a inaczej ludzie, którzy jeszcze go pamiętają. Tym pierwszym potrzebna jest dawka elementarnej wiedzy.

Metropolita warszawski przestrzegał przed niezdrową rywalizacją, licytowaniem się: kto więcej zrobił dla Papieża, i wskazał, że „pewne rzeczy można robić wspólnie”.

Podkreślano, jak wielkim, nieodkrytym do końca skarbem jest nauczanie Jana Pawła II, co trafnie oddaje rzucone w dyskusji hasło: „Nie pozwolić Papieżowi odejść”. A to oznacza danie jego rodakom możliwości zapoznania się z pełnym dziedzictwem Karola Wojtyły przy pomocy Internetu, gdzie teksty papieskie i opracowania dotyczące pontyfikatu są w wielkim rozproszeniu. Dlatego Centrum Myśli Jana Pawła II zamierza uruchomić w sieci Wortal JP2, który uporządkowałby materiały: teksty, zdjęcia i filmy.

Nie wszędzie działania popularyzujące myśl papieską spotykają się z aprobatą. Ks. dr Robert Skrzypczak (skądinąd autor znakomity, laureat „Totusa” za książkę o udziale Karola Wojtyły w Soborze Watykańskim II) opowiadał, jak pewne polskie wydawnictwo odmówiło mu publikacji innej książki o Janie Pawle II, argumentując, że „teraz mamy epokę papieża Franciszka”. Natomiast gdy tą pozycją próbował zainteresować wydawnictwo w Weronie i uzasadniał ważność przesłania Papieża Polaka, usłyszał od Włochów: „Robert, nie musisz nam tłumaczyć. My wiemy, że nauczanie Jana Pawła II to butla tlenowa dla zatrutego świata”.

Na ogromną wartość spuścizny papieskiej zwracał też uwagę kard. Stanisław Dziwisz, wskazując, że „tam jest wszystko, tam jest odpowiedź na każde zagadnienie i wszystkie trudności, jakie przeżywamy”. Wieloletni sekretarz Jana Pawła II radził zwłaszcza do sięgnięcia po jego przemówienia wygłoszone podczas pielgrzymek do Polski, teksty o małżeństwie i rodzinie, oraz zachęcał do studiowania encyklik. Kard. Dziwisz podkreślił również, że inspiracji należy szukać w niezwykłej osobowości i charyzmie duszpasterskiej Ojca Świętego, dzięki którym to cechom przyciągał ludzi.

Efektem dyskusji i pomysłów wypracowanych podczas forum był apel skierowany do władz państwowych i samorządowych o utworzenie 3-letniego narodowego programu utrwalania dziedzictwa papieskiego w Polsce i na świecie. Kulminacją tych działań miałyby być oficjalne obchody 100. rocznicy urodzin Ojca Świętego. Zaproponowano także ustanowienie w dniu 16 października oficjalnego święta narodowego oraz państwowego odznaczenia — Orderu Świętego Jana Pawła II.

Tej rocznicy nie wolno nam przespać. Lepszej okazji, aby przypominać i utrwalać dziedzictwo Jana Pawła II, długo nie będzie. Następna przypadnie za kolejne sto lat, ale wtedy nie będzie już świadków.

* * *

Grzegorz Polak. Dziennikarz katolicki, działacz ekumeniczny, popularyzator nauczania papieskiego, członek zespołu scenariuszowego Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, laureat Nagrody TOTUS (2007)

 

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama