Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Kapłaństwo

Ks. Mariusz Frukacz

Dotykać kapłańskiego serca

Dotykać kapłańskiego serca - foto
Autor/źródło: Karol Regulski / Dobre Miejsce


źródło: Niedziela

Jesteśmy świadkami zorganizowanego ataku na kapłanów. Z pewnością osoby uczestniczące w tych działaniach nie mają pojęcia, jakim darem i tajemnicą jest kapłaństwo.

Właśnie otrzymaliśmy wspaniały przewodnik po stanie kapłańskim. „Dotykać kapłańskiego serca. Refleksje nad kapłańską formacją, życiem i posługą” — to tytuł książki, której autorem jest ks. prał. Ryszard Selejdak, kapłan archidiecezji częstochowskiej, patrysta i teolog dogmatyk, dyrektor Departamentu Seminariów watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa. Książka została wydana przez Oficynę Wydawniczo-Poligraficzną „ADAM” w Warszawie.

Na najnowszą publikację ks. Selejdaka składa się 15 konferencji wygłoszonych dla księży studentów Polskiego Papieskiego Instytutu Kościelnego w Rzymie oraz dla księży dwóch dekanatów zawierciańskich archidiecezji częstochowskiej. Autor pokazuje bardzo wyraźnie, że kapłaństwo to szczególny dar, którym Bóg obdarza człowieka powołanego do służby w Kościele. Kapłaństwo to także wielka i piękna tajemnica, w której człowiek wchodzi w wyjątkowy dialog miłości z Chrystusem Najwyższym i Wiecznym Kapłanem. „W ciągu ponaddwutysiącletniej historii Kościoła katolickiego słowa «kapłaństwo» i «kapłan» są wypowiadane zarówno przez ludzi wierzących, jak i niewierzących. Wzbudzały one i ciągle wzbudzają niemałe zainteresowanie, albowiem mówią o powołaniu do kapłaństwa jako o wielkiej tajemnicy” — pisze ks. Selejdak we Wprowadzeniu do swojej publikacji.

W książce autor porusza najważniejsze aspekty formacji, życia i posługi kapłańskiej. Ukazuje teologię kapłaństwa, ale także formację do kapłaństwa w świetle Magisterium Kościoła, zwłaszcza nauczania Soboru Watykańskiego II oraz w oparciu o dokumenty posoborowe, takie jak dokument Kongregacji ds. Duchowieństwa pt. „Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis”. Sięga także do nauczania papieży, m.in.: św. Piusa X, Piusa XII, św. Jana Pawła II, Benedykta XVI i Franciszka.

W swoich konferencjach ks. Selejdak porusza takie tematy jak: tożsamość i misja rzymskich instytucji formacji kapłańskiej, obraz kapłana według Serca Jezusowego, wiara kapłana, dążenie kapłanów do świętości, rola Eucharystii, sakramentu pokuty, modlitwy i milczenia w kapłańskim życiu oraz posłudze. Podejmuje również problem doświadczenia krzyża przeżywanego przez kapłana oraz przybliża problematykę związaną z posługą ojcostwa duchowego kapłanów. Pokazuje ponadto podstawowe wymiary tożsamości kapłana: chrystologiczny i eklezjologiczny. Pogłębia także temat formacji kapłańskiej. Wskazuje, że ojcostwo duchowe jest szczególnym wyzwaniem dla współczesnych kapłanów, i podkreśla, że stanowi ono właściwy charyzmat Kościoła. Autor wiele miejsca poświęca wreszcie przymiotom ludzkim i duchowym ojca duchownego.

Wciąż jesteśmy u początków nowego tysiąclecia, gdy świat szuka kapłanów odważnych, mocnych i świętych, którzy bez lęku czy też jakiegokolwiek kompromisu z duchem tego świata będą trwali przy Krzyżu Chrystusa. Ważną sprawą jest więc formacja przyszłych kapłanów. Dlatego ks. Selejdak podjął w swoich konferencjach temat powołania kapłańskiego i formacji tych, którzy człowiekowi nowego tysiąclecia będą nieść Jezusa i Jego Dobrą Nowinę.

Wydaje się bardzo cenne dla polskiego czytelnika również przybliżenie specyfiki, tożsamości i działalności instytucji formacji kapłańskiej w Rzymie. W jednej ze swoich konferencji autor przypomina, że instytucje te dają studentom możliwość nabycia istotnego i głębokiego rozumienia Kościoła przez bliskość Katedry Piotrowej, kształtują w nich szacunek dla papieża i Stolicy Apostolskiej, dają głębsze i bardziej zróżnicowane doświadczenie życia Kościoła, możliwość poznania początków Kościoła i jego wielowiekowej historii oraz zapewniają bardziej integralną formację duszpasterską.

Wielką wartością publikacji jest sięgnięcie przez autora do wielkiego skarbca teologii i duchowości Ojców Kościoła. W książce znajdziemy piękne i aktualne w dzisiejszych czasach myśli m.in.: św. Augustyna, św. Hieronima, św. Grzegorza z Nyssy, św. Jana Klimaka, Izaaka z Niniwy. Ks. Selejdak przytacza również dzieła mistyki i duchowości chrześcijańskiej. Na kartach książki jej czytelnicy znajdą piękne myśli zaczerpnięte z dzieł m.in.: św. Franciszka Salezego, św. Jana od Krzyża, św. Teresy od Jezusa, bł. kard. Johna Henry'ego Newmanna, św. Jana Marii Vianneya, św. Maksymiliana Marii Kolbego i św. Faustyny Kowalskiej.

Publikacja jest dowodem na to, że jej autor zna dobrze współczesną literaturę teologiczną. Sięga m.in. do teologii Josepha Ratzingera, Paula Evdokimova, Karla Rahnera. Problematyka kapłaństwa ukazana przez ks. Selejdaka jest bardzo mocno osadzona w teologii biblijnej.

Prezentowana pozycja jest pewną kontynuacją wcześniejszych książek ks. Selejdaka dotyczących kapłaństwa i formacji do kapłaństwa, które zostały wydane w serii Biblioteka „Niedzieli”, a mianowicie: „Stawać się kapłanem trzeciego tysiąclecia” (2001 r.), „Tożsamość i działalność instytucji formacji kapłańskiej w Rzymie” (2009 r.) oraz „Stawać się i być kapłanem Chrystusa” (2013 r.)

Książka „Dotykać kapłańskiego serca...” ks. Ryszarda Selejdaka jest wspaniałą pomocą dla tych, którzy formują przyszłych kapłanów, oraz dla tych, którzy już przygotowują się do kapłaństwa.

 

opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: świętość seminarium powołanie kapłan ksiądz formacja ojciec duchowny ojcostwo duchowe ojciec duchowy teologia kapłaństwa
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W