Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Ks. Ryszard Krupa SCJ

Z JANEM PAWŁEM II W ZIEMI ŚWIĘTEJ

Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II w Polsce zorganizowało w dniach od 21 marca do 1 kwietnia obecnego roku pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Miała ona do zrealizowania kilka celów. Przede wszystkim była wypełnieniem jednego z głównych zadań Towarzystwa, a mianowicie modlitewnego wspierania Ojca Świętego w Jego posłudze pasterskiej Kościołowi i światu. Ważnym celem pielgrzymowania było także wędrowanie śladami Jezusa i poszukiwanie głębszego zrozumienia swej wiary. W końcu wspólny pobyt miał przyczynić się do pogłębienia więzi pomiędzy członkami Towarzystwa.

Zamierzeniem przewodniczącej Towarzystwa, pani Ewy Bednarkiewicz było, by termin pielgrzymki pokrywał się z pobytem Ojca Świętego w Ziemi Świętej. W tym szczególnym czasie członkowie Towarzystwa pragnęli otoczyć modlitwą Ojca Świętego, prosząc o zrealizowanie Bożych planów, związanych z tym konkretnym papieskim posługiwaniem. Taki cel wymagał wielu zabiegów i mozolnych przygotowań. Rozpoczęły się one na kilka miesięcy przed planowanym wyjazdem. Już jesienią ubiegłego roku dyrektor LOT-u wyraził zgodę na sprzedaż biletów lotniczych po obniżonej cenie dla członków Towarzystwa. Również ks. Roman Tkacz, dyrektor Duszpasterstwa Pielgrzymkowego Księży Pallotynów włożył wiele wysiłku, by wyjeżdżającej grupie zapewnić mieszkania i wszystko, co łączy się z pobytem w Ziemi Świętej w tak niezwykłym czasie, jak wizyta papieska.

Rozpoczęta 21 marca na warszawskim lotnisku Okęcie pielgrzymka trwała dziesięć dni. Wzięło w niej udział 28 osób, głównie członków Towarzystwa. Program obejmował zapoznanie się z głównymi miejscami życia i działalności Pana Jezusa. Od Betlejem poprzez Nazaret, Górę Kuszenia, Górę Błogosławieństw, Góra Tabor, Cezareę, Kafarnaum po Jerozolimę z Wieczernikiem, Ogrodem Oliwnym i Golgotą szukaliśmy śladów Jezusa, pragnąc jednak najbardziej odnaleźć Go w naszych sercach. Obrazy znane od dzieciństwa, choć tylko w wyobraźni, konfrontowane były teraz z rzeczywistością. Dotarcie do czasów Jezusa było możliwe poprzez lekturę Ewangelii; wyobraźnia zaś i nade wszystko wiara pomagały dostrzec pośród palestyńskiej przyrody działającego Syna Bożego. Ziemia Święta, wielkie sanktuarium to piękna pieśń o obecności Boga pośród swojego ludu. W każdy poranek zechciał Bóg stawać pośród nas w Eucharystii sprawowanej przez trzech księży (uczestników pielgrzymki) by jeszcze bardziej pałały nasze serca; byśmy Go dostrzegali w Słowie, w Chlebie i Ziemi i w drugim człowieku.

Niezapomniane wrażenie religijne pozostawiło uczestnictwo we Mszy świętej odprawianej przez Ojca Świętego nad Jeziorem Genezaret na Górze Błogosławieństw. Grzęznąc w błocie, ale bardzo uradowani widokiem tysięcy ludzi z całego świata, którzy zgromadzili się w Galilei, by usłyszeć powtórnie Słowo Boga. Tego spotkania nie sposób porównać do żadnego w Polsce w czasie papieskich odwiedzin. Tutaj zebrany z całego świata Kościół był przy swym Pasterzu i dawał świadectwo, że z ziarnka gorczycy wyrosło potężne drzewo. Choć ubrudzeni błotem, wysmagani wiatrem i spieczeni słońcem to jednak szczęśliwi, iż należymy do wspólnoty Kościoła, tam nad Genezaret na nowo usłyszeliśmy swoje wezwanie.

Pobyt w Ziemi Świętej pomógł także poznać trudne uwarunkowania współczesne tego zakątka ziemi. Pozwolił lepiej zrozumieć skomplikowany pokojowy proces, a jednocześnie zauważyć bardzo widoczne owoce uspokojenia sytuacji politycznej i pierwszych kroków ku zgodnemu współistnieniu.

Dzięki sprawnej organizacji pielgrzymka Towarzystwa przebiegała planowo i bez przykrych niespodzianek. Obecność w naszej grupie trzech duchownych: ks. Wojciecha Przybylskiego z Połczyna, ks. Ryszarda Krupy z Lublina i ks. Krzysztofa Kowalika, doktoranta nauk biblijnych pomagała tworzyć atmosferę duchowego skupienia. Codzienna wspólna Msza św. odprawiana w miejscach gdzie przebywał Chrystus, a nade wszystko udział w Eucharystii sprawowanej przez Ojca Świętego nad Jeziorem Genezaret, pozostaną najpiękniejszymi przeżyciami tej pielgrzymki.


opr. ab/abWszystkie artykuły pochodzące z "Kronik Rzymskich" zamieszczone na stronach Opoki:
Copyright © by Kroniki Rzymskie

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pielgrzymka Towarzystwo Przyjaciół Fundacji Jana Pawła II Ziemia Święta
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W