Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Christian Heinrich

Fascynacja Ewangelią


Eseje o nadziei, radości i prawdzie

Wszystkie teksty biblijne zaczerpnięte zostały z V wydania Biblii Tysiąclecia.

Wydawnictwo Jedność 2009
ISBN 978-83-7442-555-1
Spis treści
Wstęp
1 Styczeń
1. Przed torsem z Miletu.
2. Stanowisko pomiędzy.
3. Próba podniesienia się.
4. Kiedy skończyło się wino.
5. Chleb z koszy.
2 Luty
1. Temat naszego życia.
2. Teraz wiem, dlaczego.
3. Drżenie demonów.
4. Co naprawdę do nas należy.
5. Serce prawa.
3 Marzec
1. Porządek rzeczy.
2. Tajemnica nawrócenia.
3. Być błaznem w Chrystusie.
4. Zejść, zmartwychwstać.
5. Miasto, Mesjasz, żar
4 Kwiecień
1. Newralgiczny punkt
2. Zawsze do domu.
3. Najpiękniejsze tej ziemi.
4. My, dzieci króla.
5. Prawda szuka mądrości
5 Maj
1. Więcej zobaczyć i umrzeć.
2. Dla kogo chodzisz?
3. Ale być może to prawda…
4. Ludzki.
6 Czerwiec
1. Klown, myśliciel, ulicznica.
2. Moneta za tramwaj.
3. Kogo słuchamy?
4. Zdrowy rdzeń.
5. Wielcy „nie na czasie”.
7 Lipiec
1. Sztuka odpoczynku.
2. Dwa rodzaje dziękowania.
3. Celem jest cel.
4. Równowaga szturmującego szczyt.
8 Sierpień
1. Wprawianie się w lekkości.
2. Wspaniałomyślnie obdarowywać.
3. Nasze niedokończenie.
4. Po co jesteśmy na ziemi?
5. Kto chce być pierwszy.
9 Wrzesień
1. Moneta życia.
2. Bez rezerwy na drogę powrotną.
3. Ostatnie zdanie.
4. W imię Jezusa w dzień dzisiejszy.
5. Patrzeć na to, co pozostaje.
10 Październik
1. Władza – także inaczej.
2. Waluta naszej wiary.
3. Szata.
4. Coś w nas z Boga.
5. My początkujący
11 Listopad
1. Odkryj swoją istotę.
2. Bóg dokończy.
3. Czułość i surowość.
4. Jezu, wspomnij na mnie.
5. Który widział wszelkie cierpienia.
12 Grudzień
1. Jak długa jeszcze ta noc?
2. Nasz czas jest ograniczony.
3. Jesteśmy jeżami czy lisami?
4. Na arenie.
5. Spojrzenie miłości.


Wstęp

Dla Johannesa Rösera, inspirującego chrześcijanina teraźniejszości

W poszukiwaniu żaru

Znaki czasu są mylące. Pozwalają zauważyć pewne przełomy. Często jest mowa o ponownym odkrywaniu religijnego wymiaru, jak również o odejściu od Kościoła oraz o obojętności w stosunku do tradycyjnych form liturgicznych. Można chyba mówić w związku z tym o kryzysie. Chodzi o sytuację podjęcia decyzji, o nieprzenikniony jeszcze zwrot, w którym potrzebne są skupienie i inteligencja. Kryzys może wzburzać przepełnionych dobrymi chęciami, męczyć niecierpliwych, ale jest on także wielką okazją ku temu, by odkryć „nowe ujścia” dla dobrego wina. Niebezpieczeństwo i okazja są ze sobą nierozerwalnie powiązane, a wiecznie żywym pytaniem pozostanie, czy w chwili niebezpieczeństwa rozwija się już to, co ma nas uratować.

W rozważaniach zawartych w niniejszej książce tego rodzaju fundamentalne pytania nie będą zadawane bezpośrednio, lecz będą stanowić ich naturalne tło. Żadne słowo nie spełni swej roli, jeśli nie będzie wynikać z rozmyślań nad rzeczywistymi troskami chwili obecnej. W ściślejszym znaczeniu chodzi tutaj o pozornie oczywiste, tak naprawdę jednak niezwykle niewygodne założenie, że chrześcijańskie myśli i chrześcijańskie postępowanie zakorzenione są w słowach i czynach Jezusa z Nazaretu. Ten, kto poszukuje odpowiedzi na swoje pytania w sferze chrześcijańskiej, powinien sięgnąć przede wszystkim do Ewangelii. Pozwolą mu one zagłębić się w rozważaniach, a jednocześnie znaleźć powiązania z naszą rzeczywistością, która wydaje się tak odmienna. Takie przedsięwzięcie jest wciąż aktualne, przecież Nazarejczyk wypowiadał swoje słowa w określonej sytuacji historycznej.

Zbiór ten posiada dwa motywy przewodnie. Jeden z nich został już wspomniany. Musimy szukać nieustającego żaru słów objawienia, ponieważ tylko w ten sposób chrześcijańska egzystencja zachowa swoją istotę. Jednakże spotkanie ze słowem stwarza czytającemu i medytującemu odbiorcy okazję ku temu, by poszukiwać tego żaru w sobie samym. Wiara chrześcijańska nie jest ani prosta, ani wygodna, dlatego niezbyt śmiałe wydaje się przypuszczenie, że żar słów objawienia dotrze tylko do tych, którzy są niespokojnymi, szukającymi, wręcz wątpiącymi. Słowo można wybadać, jednocześnie ono bada nas.

Drugi motyw przewodni został ukryty, ale w sposób naturalny ujawni się podczas lektury książki. Chodzi o przekonanie, że bycie chrześcijaninem, mimo wszystkich wymagań, jakie stawia, jest jednak darem. Mamy iść po „wąskiej drodze”, ale nie jako niewolnicy, raczej jako dzieci Króla. Uświadomienie nam tego, że zostaliśmy powołani i jesteśmy kochani, to najbardziej godny obowiązek chrześcijańskiego przesłania. Pytań pozostaje wiele, ale możemy, a nawet powinniśmy, kierować je do Ojca.

Christian Heinrich


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: chrześcijaństwo Biblia miłość Bóg Ewangelia teksty biblijne powołanie do miłości
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W