Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Maciej Górnicki, ks. dr hab. Marek Tatar

Kierownictwo duchowe: potrzeba przygotowaniaKierownik duchowy to osoba, która musi umieć uważnie słuchać człowieka, chcącego postępować naprzód na drodze rozwoju duchowego, poddającego się w tym celu kierownictwu. Musi też umieć wsłuchać się w głos Boga, pamiętając, że inicjatywa w rozwoju duchowym nie należy ani do kierownika duchowego, ani do osoby kierowanej, ale do samego Boga. Musi wreszcie mieć odpowiednią wiedzę i doświadczenie, aby jego wskazówki oparte były na zdrowych, obiektywnych podstawach, nie tylko na doświadczeniu jednostkowym czy zbyt wąskich koncepcjach psychologicznych lub teologicznych. Nie jest to łatwe zadanie! Wielka mistyczka, św. Teresa z Avila, wymienia w swych pismach ponad 20 teologów i kierowników duchowych, u których starała się znaleźć pomoc. Wielu z nich, takich jak św. Piotr z Alcantary, było kompetentnych i rzeczywiście pomogło jej w ocenie jej przeżyć i ukierunkowaniu na właściwą ścieżkę. Niestety nie wszyscy i jak sama pisze: „przebyła niemało prób, bo każdy chciał na swój sposób ją oświecić i usilnie w nią wmawiał to, co wmówił w siebie” [Sprawozdania duchowe 4,9]. Pokazuje to wagę odpowiedniego przygotowania merytorycznego i formacji duchowej samego kierownika duchowego. Wszelkie inicjatywy mające pomóc w tym przygotowaniu i formacji są cenne. Szczególnie interesująca jest propozycja studiów podyplomowych poświęconych kierownictwu duchowemu. Ma ona na względzie całościowe i katolickie podejście do kierownictwa. Na potrzebę takiego podejścia, wobec zbyt wąskiego i spychologizowanego ujęcia kierownictwa, zwraca uwagę ks. dr hab. Marek Tatar, krajowy duszpasterz powołań:

Wobec coraz większego zainteresowania pogłębionym osobistym rozwojem duchowym dostrzega się zapotrzebowanie na posługę osób, które mogłyby w takim wzroście kompetentnie służyć radą i pomocą. Obecna oferta w tym względzie jest bardzo bogata oraz rozległa. Niestety mamy także do czynienia coraz częściej z pojawianiem się ośrodków, które mówiąc o formacji i przygotowaniu do niej zawężają ją do błędnej psychologizacji i psychoterapii, ograniczając formację w wierze. Bardzo niebezpieczne są także pojawiające się zjawiska prób łączenia formacji duchowej z praktykami innych religii np. buddyzmu, hinduizmu. Ten indyferentyzm formacyjny powoduje ogromne zamieszanie oraz rodzi poważne zagrożenia dla rozwoju duchowego człowieka. Stanowi zagrożenie tożsamości duchowości katolickiej. Nie bez znaczenia pozostaje obecna sytuacja powołaniowa. Mobilizuje ona do głębszej  troski o każdą kandydatkę i kandydata do życia konsekrowanego, kapłaństwa oraz małżeństwa. Równie istotne miejsce zajmuje permanentna formacja.
Odpowiedzią na te wyzwania są dwuletnie Podyplomowe Studia Kierownictwa Duchowego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, które przygotowują w sposób fachowy formatorów, kierowników duchowych oraz spowiedników. Swoje zaproszenie oraz ofertę kierujemy do Czcigodnych Księży Biskupów, a za ich pośrednictwem do kapłanów odpowiedzialnych w diecezjach za formację w Seminariach Duchownych oraz permanentną formację kapłanów (np. ojcowie duchowni dekanatów), zakonów i osób odpowiedzialnych za formację, a także odpowiedzialnych za formację do małżeństwa. Studia te są także czasem formacji i mogą się przyczynić do rozeznania oraz właściwego rozwoju własnego życia duchowego.

Do kogo kierowana jest propozycja studiów na UKSW?

Jakie zagadnienia i problemy obejmują proponowane studia?

Zajęcia na UKSW funkcjonują w cyklu dwuletnim, trwają cztery semestry. Wykłady oraz ćwiczenia odbywają się w dwie soboty w miesiącu w godz. od 9.00 do 17.00

 

Kontakt i szczegółowe informacje:

TEOLOGIA DUCHOWOŚCI UKSW w WARSZAWIE

Podyplomowe studia kierownictwa duchowego
tel. (0 22) 561 88 75
www.teologia.uksw.edu.pl
www.kierownictwo.duchowe.uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie,
Wydział Teologiczny
ul. Dewajtis 5, 01-815 Warszawa


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Realizacja: 3W
Realizacja: 3W