Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. prof. Tomasz Jelonek

RECENZJA - BLASK WIARY

Jubileusz dwudziestopięciolecia pontyfikatu Jana Pawła II nakazuje nam spojrzeć przede wszystkim na nauczanie Papieża, który przeprowadził Kościół z drugiego w trzecie tysiąclecie i towarzyszy ludzkości na jej trudnych drogach globalizacji. Kiedy próbujemy objąć ogrom tego nauczania zawarty w dokumentach i przemówieniach Ojca świętego, stajemy często bezradni, przeraża nas nie tylko ilość materiału, ale także wielość podejmowanych wątków. W tej naszej bezradności przychodzi nam z pomocą kard. Avery Dulles SJ, którego wspaniałą syntezę teologicznego nauczania Jana Pawła II otrzymaliśmy dzięki przekładowi jego monumentalnego dzieła, wydanemu przez Wydawnictwo WAM w Krakowie.

Ukazanie się wspomnianej książki na rynku księgarskim trzeba uznać za istotny i najbardziej odpowiedni wkład Wydawnictwa w obchodzone uroczystości jubileuszowe, wkład, który nie przeminie, jak często staje się to w odniesieniu do okolicznościowych imprez, ale pozostanie trwałym pomnikiem, otwierającym także naszym następcom drogę do nauczania, które zostało sformułowane w ostatnim ćwierćwieczu dwudziestego stulecia. Chociaż papieskie nauczanie Jana Pawła II trwa nadal, synteza dokonana na podstawie dorobku do roku 1998, pozostanie nadal aktualna. Obejmuje ona bowiem wypowiedzi w trzynastu encyklikach i niezliczonej ilości innych dokumentów i zawsze będzie służyła wprowadzeniu w myśl teologiczna Papieża z Krakowa, chociażby jeszcze sformułował on dalsze brzemienne w treść wypowiedzi o treści teologicznej, skierowanej do szybko zmieniającego się świata.

Autor ustawia nauczanie Jana Pawła II jako kontynuację teologii Karola Wojtyły, profesora Krakowskiego Seminarium Duchownego, wykładowcy na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, arcybiskupa na stolicy św. Stanisława i uczestnika II Soboru Watykańskiego. Po krótkim przedstawieniu poszczególnych dokumentów papieskiego nauczania, Autor przechodzi do systematycznego omawiania głównych tematów, jakie Jan Paweł II przedstawił w swoich wypowiedziach.

Zestaw tych tematów i ich kolejne ułożenie wykazują doskonałą orientację Autora książki w całokształcie podjętego tematu, który nie należy do łatwych. Przewodnik zatem po nauczaniu teologicznym Jana Pawła II obejmuje następujące hasła, według których to nauczanie zostało rozpracowane: Trójjedyny Bóg, stworzenie, Duch Święty; Chrystologia i mariologia; Kościół i ewangelizacja; Urząd i nauczanie Kościoła; Kapłaństwo i życie konsekrowane; Cierpienie, grzech i pokuta; Laikat, rodzina, status kobiety; Teologia kultury; Porządek ekonomiczny i społeczny; Wolna osoba w wolnym społeczeństwie; Ekumenizm i religie; Eschatologia i historia.

Samo wyliczenie omówionych zagadnień, którym poświęcono kolejne rozdziały książki pokazuje wspaniałe horyzonty myśli i nauczania Papieża, które dzięki lekturze rozważanej pozycji mogą się przed nami otworzyć.

Każdy rozdział zawiera ukazanie podjętego tematu, zwykle w dwu lub większej ilości punktów, zakończone podsumowaniem, zatytułowanym: Wnioski. W ostatnim rozdziale Autor próbuje dokonać syntezy całej teologii Wojtyły. Pracę na tym dziełem ułatwia natomiast indeks, zamieszczony na końcu.

Należałoby sobie życzyć, aby książka ta dotarła do jak największej liczby Czytelników, aby im towarzyszyła nie tylko w pogłębionym spotkaniu z Janem Pawłem II, ale także w studium teologii, która odpowiada na współczesne problemy. Jest to teologia zbudowana na tradycyjnych podstawach, ale równocześnie teologia zaskakująco nowa.

W czasie pielgrzymek Ojca świętego do Polski, tak często wołaliśmy: Zostań z nami!

Książka kard. Dullesa pozwala na spełnienie się tego życzenia, Jan Paweł II zostaje z nami w tym, co dla Niego jest bardzo istotne, w prowadzeniu nas do Bożej prawdy, która w teologii katolickiej świeci blaskiem prawdy.


Avery Dulles SJ

Blask wiary

Wizja teologiczna Jana Pawła II

Copyright © Wydawnictwo WAM 2003

opr. ab/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: nauczanie teologia papież Jan Paweł II Avery Dulles SJ Blask wiary wizja teologiczna
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W