Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Prymas Polski, kard. Józef Glemp

List do Polskich Misji Duszpasterskich i Polonii

Warszawa dnia 24 czerwca 03 r.
N. 2587/03/P.Czcigodni Księża Rektorzy Polskich Misji Duszpasterskich,
Umiłowani Rodacy,

W dniu 8 kwietnia Ojciec Święty Jan Paweł II przyjął rezygnację abp. Szczepana Wesołego z posługi biskupa pomocniczego Archidiecezji Gnieźnieńskiej i delegata Prymasa Polski ds. duszpasterstwa emigracji polskiej. Jednocześnie Stolica Apostolska postanowiła nie wyznaczać nowego delegata, gdyż z zgodnie z obowiązującym prawem organizowanie opieki duszpasterskiej nad polską emigracją należy do kompetencji Konferencji Episkopatu Polski w uzgodnieniu z Konferencją Biskupów danego kraju, w którym żyją nasi emigranci. Równocześnie Nuncjatura Apostolska w Warszawie upoważniła Konferencję Episkopatu Polski do wyznaczenia delegata ds.. duszpasterstwa emigracji spośród biskupów pomocniczych.

Chcę wyznać, że w imieniu Episkopatu przedłożyłem Stolicy Apostolskiej prośbę o dalsze podtrzymanie dotychczasowych struktur duszpasterstwa. Stolica Apostolska znalazła jednak inne rozwiązanie: włączenie duszpasterstwa polonijnego w bezpośrednie odniesienie do Episkopatu Polski, co oznacza zastosowanie norm powszechnych prawa kanonicznego. Natomiast ośrodek przy kościele św. Stanisława w Rzymie odzyskałby dawne znaczenie jako polskie hispicjum, służące polskim sprawom kościelnym w Rzymie i we Włoszech.

Poczuwam się najpierw do obowiązku wyrażenia głębokiej wdzięczności księdzu arcybiskupowi Szczepanowi Wesołemu za 34 lata pracy dla naszych rodaków rozsianych po całym świecie, najpierw przy boku bpa Władysława Rubina, a od 1980 roku jako delegata Prymasa Polski ds. duszpasterstwa emigracji. Któż policzy wszystkie ośrodki polonijne, które Ksiądz Arcybiskup odwiedził w tym czasie, niosąc słowo pociechy i umocnienia we wierze oraz ukazując związek rodaków z Macierzą! Myślę, że historia potrafi właściwie ocenić wkład tego niezmordowanego Pasterza Kościoła w zachowanie polskości i ducha wiary u naszych rodaków. Ksiądz Arcybiskup pozostaje nadal w Wiecznym Mieście i nadal będzie służył rodakom z kraju i z zagranicy jako przewodniczący Rady Administracyjnej Fundacji Jana Pawła II oraz jako rektor kościoła i hospicjum św. Stanisława.

Równocześnie pragnę powiadomić, że Konferencja Episkopatu Polski podczas 322. Zebrania Plenarnego, w dniu 2 maja br., wybrała jako swojego delegata ds. duszpasterstwa emigracji polskiej bp. Ryszarda Karpińskiego, biskupa pomocniczego Archidiecezji Lubelskiej. Biskup Karpiński już w czasie studiów biblijnych w Rzymie, w latach 1963 - 1969, interesował się sprawami duszpasterstwa emigracji polskiej. Później, w latach 1971 - 1985, pracował w Papieskiej Komisji ds. Duszpasterstwa Migracji i Podróżujących, gdzie był odpowiedzialny właśnie za sektor emigracji. Równocześnie należał do wspólnoty kapłańskiej przy kościele św. Stanisława w Rzymie i był w stałym kontakcie z biskupem Rubinem i biskupem Wesołym. Od 1985 r. pełni funkcję biskupa pomocniczego w Lublinie, ale chętnie bierze udział w różnych spotkaniach międzynarodowych na temat duszpasterstwa emigracji i odwiedza wspólnoty polonijne podczas urlopów czy wakacji. Przez dziesięć lat przewodniczył z ramienia naszej Konferencji Episkopatu Zespołowi Pomocy Kościelnej dla Katolików na Wschodzie.

Proszę więc Was, umiłowani Rodacy, przyjmijcie pełnym sercem nowego delegata Episkopatu Polski, który będzie w stałym kontakcie z hierarchią Kościoła w Polsce i mam nadzieję, że będzie Wam służył w naszym imieniu gorliwie i z oddaniem. Kontakt z bp Ryszardem jest łatwy, za pośrednictwem Sekretariatu Episkopatu Polski (Skwer Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa), albo bezpośrednio w Lublinie (adres pocztowy: Kuria Metropolitalna, skr. p. 198, 20-950 Lublin, tel. + 48.81.532.35.19, fax: +48.81.532.78.11; e-mail: r.karpinski@kuria.lublin.pl lub: ryszardk@lu.onet.pl ).

Posługę i wszystkie prace księdza biskupa Karpińskiego zawierzam w Roku Różańca Świętego Królowej Różańca, a wszystkim Rodakom z serca błogosławię

Podpisał:
+
Józef kard.Glemp
Duchowy
Opiekun Duszpasterstwa Emigracji Polskiej
Prymas Polski


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Rzym emigracja Józef Glemp Szczepan Wesoły USA polonia Kanada prymas Polski duszpasterstwo polonijne Ryszard Karpiński
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W