Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Źródło: Przewodnik Katolicki

Benedykt XVI

Symfonia MiłościO znaczeniu Trójcy Świętej mówił Benedykt XVI podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański w Watykanie. W pozdrowieniach Papież zachęcił Polaków, aby w perspektywie wieczności „wypełniali na co dzień wolę Bożą". Na Placu św. Piotra w uroczystość Trójcy Przenajświętszej zebrało się tysiące pielgrzymów z całego świata, w tym wielu Polaków. Wśród nich wyróżniała się grupa stypendystów Fundacji Trzeciego Tysiąclecia.

Oto tekst papieskiego wystąpienia.

Drodzy bracia i siostry! W dzisiejszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego obchodzimy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Dzięki Duchowi Świętemu, który pomaga zrozumieć słowa Jezusa i prowadzi do całej prawdy (por. J 14,26; 16,13), wierzący mogą poznać, by tak rzec, intymność samego Boga i odkryć, że nie jest On nieskończoną samotnością, lecz Komunią światłości i miłości, życia ofiarowywanego i otrzymywanego w wiecznym dialogu między Ojcem i Synem w Duchu Świętym -Miłującym, Miłowanym i Miłością, powtarzając za św. Augustynem. Na tym świecie nikt nie może Boga zobaczyć, lecz On sam dał się poznać, tak iż wraz z Apostołem Janem możemy powiedzieć: „Bóg jest miłością" (1 J 4,8.16), „myśmy poznali i uwierzyli miłości, jaką Bóg ma ku nam" (enc. „Deus caritas est", 1; por 1 J 4,16). Kto spotyka Chrystusa i nawiązuje z Nim przyjaźń, przyjmuje do swej duszy samą Komunię Trójcy, zgodnie z obietnicą daną uczniom przez Jezusa: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać" (J 14,23). Dla kogoś, kto ma wiarę, cały wszechświat mówi o Bogu Trójjedynym. Od przestrzeni międzygwiezdnej po mikroskopijne cząsteczki, wszystko, co istnieje, odsyła do Bytu, który rozprzestrzenia się w wielości i rozmaitości elementów, niczym w przeogromnej symfonii. Wszystkie istoty uporządkowane są zgodne z harmonijnym dynamizmem, który w analogiczny sposób nazwać możemy „miłością". Ale tylko w osobie ludzkiej, wolnej i rozumnej, dynamizm ten staje się duchowy, staje się odpowiedzialną miłością, jako odpowiedź Bogu i bliźniemu w szczerym darze z samego siebie. W tej miłości istota ludzka odnajduje swoją prawdę i swoje szczęście. Spośród licznych analogii do niewyrażalnej tajemnicy Boga Trójjedynego, jakich wierzący są w stanie się dopatrzeć, chciałbym wskazać rodzinę. Powołana jest ona do tego, aby być wspólnotą miłości i życia, w której odmienności mają współtworzyć „przypowieść jedności". Spośród wszystkich stworzeń arcydziełem Trójcy Przenajświętszej jest Maryja Dziewica: w Jej pokornym i pełnym wiary sercu Bóg przygotował sobie godne mieszkanie, aby wypełnić tajemnicę zbawienia. Miłość Boża znalazła w Niej doskonałą wzajemność i w Jej łonie Syn Jednorodzony stał się człowiekiem. Z synowską ufnością zwracamy się do Maryi, ażeby z Jej pomocą móc postępować w miłości i uczynić z naszego życia pieśń ku chwale Ojca przez Syna w Duchu Świętym.

Po modlitwie Anioł Pański: (po włosku)

W najbliższy czwartek 15 czerwca odbędzie się w Rzymie tradycyjna procesja Corpus Domini. O godz. 19 przed Bazyliką św. Jana na Lateranie przewodniczyć będę Mszy św., po której odprowadzimy uroczyście Najświętszy Sakrament ulicą Merulana aż do placu Matki Bożej Większej, gdzie udzielę błogosławieństwa eucharystycznego. Zapraszam wiernych z Rzymu i pielgrzymów do licznego udziału w tym spotkaniu, które jest wyrazem wiary i miłości wspólnoty chrześcijańskiej do swego Pana, obecnego w Eucharystii.

(po polsku)

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. Dzisiaj, w niedzielę Trójcy Świętej, myślimy o Bożym majestacie pełni zachwytu i uwielbienia. Wierzymy, że „gdy Bóg się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest" (1 J 3,2). Niech ta zapowiedź pomaga wam chętnie wypełniać na co dzień wolę Bożą. Z serca wam błogosławię.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: miłość Duch Święty Bóg Syn Boży Bóg Ojciec bóstwo Trójca Święta zrozumienie Boga tajemnica Boga
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W