Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Droga do pokoju

1 I 2006 — Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański»W tym pierwszym dniu roku Kościół kieruje wzrok ku niebieskiej Matce Boga, która tuli w ramionach Dzieciątko Jezus, źródło wszelkiego błogosławieństwa. «Witaj, Święta Boża Rodzicielko — śpiewamy w liturgii — Ty wydałaś na świat Króla, który włada niebem i ziemią na wieki wieków». W matczynym sercu Maryi zabrzmiało, napełniając je zdumieniem, zwiastowanie aniołów w Betlejem: «Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których sobie upodobał» (Łk 2, 14). I dalej w Ewangelii napisane jest, że Maryja «zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu» (Łk 2, 19). Tak jak Ona, również Kościół zachowuje słowa Boże, rozważa je i konfrontuje z różnymi, zmiennymi sytuacjami, z jakimi spotyka się na swej drodze.

Patrząc na Chrystusa, który przyszedł na ziemię, aby dać nam swój pokój, w Nowy Rok obchodzimy Światowy Dzień Pokoju — został on ustanowiony przez papieża Pawła VI przed 38 laty. W moim pierwszym orędziu z tej okazji nawiązałem w tym roku do tematu pojawiającego się w nauczaniu moich czcigodnych poprzedników, poczynając od pamiętnej Encykliki bł. papieża Jana XXIII Pacem in terris: tematu prawdy jako fundamentu prawdziwego pokoju. «Pokój w prawdzie» — takie motto proponuję do refleksji każdemu człowiekowi dobrej woli. Kiedy człowiek pozwala, by go oświecił blask prawdy, staje się wewnętrznie odważnym twórcą pokoju. Okres liturgiczny, który teraz przeżywamy, daje nam wielką lekcję: aby przyjąć dar pokoju, musimy otworzyć się na prawdę, która objawiła się w osobie Jezusa; On nauczył nas «treści» i zarazem «metody» pokoju, czyli miłości. W istocie Bóg, który jest doskonałą i wieczną Miłością, objawił się w Jezusie, przyjmując naszą ludzką naturę. W ten sposób wskazał nam również drogę pokoju: dialog, przebaczenie, solidarność. Tylko ona prowadzi do prawdziwego pokoju.

Spójrzmy na Najświętszą Maryję Pannę, która dziś błogosławi cały świat, ukazując swojego Boskiego Syna, «Księcia Pokoju» (por. Iz 9, 5). Z ufnością prośmy Ją o przemożne wstawiennictwo, ażeby rodzina ludzka, otwierając się na ewangeliczne orędzie, mogła przeżyć rozpoczynający się dzisiaj rok w braterstwie i pokoju. W tym duchu zwracam się do was wszystkich obecnych tu na placu św. Piotra i do tych, którzy łączą się za pośrednictwem radia i telewizji, z najserdeczniejszymi życzeniami pokoju i dobra.

Po polsku Benedykt XVI powiedział:

Wszystkich Polaków polecam opiece Maryi, Królowej Pokoju, i życzę szczęśliwego Nowego Roku. Niech Bóg wam błogosławi!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pokój dialog Maryja Solidarność przebaczenie nowy rok Światowy Dzień Pokoju Pacem in terris zachowywać Słowo Boże
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W