Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Benedykt XVI

Niech natychmiast ustaną walki

23 VII 2006 - Rozważanie przed modlitwą «Anioł Pański» w Les CombesDrodzy Bracia i Siostry!

Dziękuję wam za tak gorące i serdeczne przyjęcie. Dziękuję księdzu biskupowi za mile słowa pozdrowienia, w których przypomniał, że w ubiegły czwartek, w związku z pogarszaniem się sytuacji na Bliskim Wschodzie, ogłosiłem dzisiejszą niedzielę specjalnym dniem modlitwy i pokuty, wzywając pasterzy, wiernych i wszystkich wierzących, by błagali Boga o dar pokoju. Ponawiam gorący apel do stron konfliktu, aby natychmiast zaprzestały walki i pozwoliły na wysłanie pomocy humanitarnej, oraz by przy wsparciu wspólnoty międzynarodowej starano się doprowadzić do rozpoczęcia negocjacji. Korzystam z tej okazji, by potwierdzić, że Libańczycy mają prawo do integralnego i suwerennego kraju, Izraelczycy mają prawo żyć w pokoju w swoim państwie, a Palestyńczycy mają prawo do wolnej i suwerennej ojczyzny. Czuję się również bardzo blisko bezbronnej ludności cywilnej, niesprawiedliwie ponoszącej skutki konfliktu, którego jest tylko ofiarą — zarówno ludności Galilei, zmuszonej do życia w schronach, jak i wielkiej rzeszy Libańczyków, którzy znowu patrzą na niszczenie swego kraju, musieli porzucić wszystko i szukać gdzie indziej schronienia. Kieruję do Boga żarliwą modlitwę, aby jak najszybciej mogło być zaspokojone pragnienie pokoju przeważającej większości ludności dzięki zgodnemu wysiłkowi wszystkich odpowiedzialnych. Ponawiam również mój apel do wszystkich organizacji charytatywnych, aby dostarczyły ludności konkretne dowody wspólnej solidarności.

Wczoraj obchodziliśmy liturgiczne wspomnienie św. Marii Magdaleny, uczennicy Pańskiej, zajmującej w Ewangeliach miejsce pierwszoplanowe. Św. Łukasz wymienia ją wśród kobiet, które poszły za Jezusem, gdy zostały «uwolnione od złych duchów i od chorób», i precyzuje, że «opuściło [ją] siedem złych duchów» (Łk 8, 2). Magdalena będzie stała pod krzyżem wraz z Matką Jezusa i innymi kobietami. To ona rankiem pierwszego dnia po szabacie odkryje pusty grób i płacząc będzie stała przy nim, dopóki nie pokaże się jej zmartwychwstały Jezus (por. J 20, 11). Historia Marii z Magdali przypomina wszystkim podstawową prawdę: uczniem Chrystusa jest ten, kto doświadczając ludzkiej słabości zdobył się na to, by z pokorą prosić Go o pomoc, został przez Niego uzdrowiony oraz poszedł za Nim i Go naśladował, stając się świadkiem potęgi Jego miłosiernej miłości, mocniejszej od grzechu i śmierci.

Dzisiaj obchodzimy święto św. Brygidy, jednej ze świętych ogłoszonych przez Papieża Jana Pawła II patronkami Europy. Św. Brygida przybyła do Włoch ze Szwecji, zamieszkała w Rzymie; odbyła również pielgrzymkę do Ziemi Świętej. Jej świadectwo mówi nam o otwieraniu się na różne narody i cywilizacje. Prośmy ją, by pomagała dzisiejszej ludzkości w tworzeniu wielkich obszarów pokoju. W szczególności niech wyjedna u Pana pokój dla Ziemi Świętej, którą głęboko kochała i czciła.

Również i ja powierzam całą ludzkość potędze Bożej miłości, wzywając wszystkich do modlitwy, aby umiłowane narody Bliskiego Wschodu potrafiły porzucić walkę zbrojną i na drodze odważnego dialogu budować sprawiedliwy i trwały pokój. Maryjo, Królowo Pokoju, módl się za nami!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pielgrzymka Maria Magdalena Izrael terroryzm Liban Palestyna Ziemia Święta Bliski Wschód Brygida Szwedzka
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W