reklama

O świętości życia

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 5.02.2006 (wersja wg. Przewodnika Katolickiego)

Każde życie ludzkie jest święte, dlatego wymaga stałej obrony i wspierania - powiedział Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański 5 lutego 2006 w Watykanie. W przemówieniu do zgromadzonych na Placu św. Piotra wiernych nawiązał do obchodzonego we Włoszech Dnia Świętości Życia. Przypomniało zasługach w tym względzie swego poprzednika Jana Pawła II, który w 1995 r. ogłosił encyklikę „Evangelium vitae".

Oto tekst rozważań Ojca Świętego

Drodzy bracia i siostry!

We Włoszech obchodzony jest dzisiaj Dzień Życia, który stanowi cenną okazję do modlitwy i refleksji nad tematami obrony i wspierania życia ludzkiego, szczególnie wtedy, gdy znajduje się ono w trudnych warunkach. Na Placu św. Piotra obecni są liczni wierni świeccy, którzy działają na tym polu, niektórzy w Ruchu na rzecz Życia. Serdecznie ich pozdrawiam, myśląc zwłaszcza o towarzyszącym im kardynale Camillo Ruinim i ponawiam wyrazy uznania za dzieło, którego dokonują, sprawiając, aby życie było zawsze przyjmowane jako dar i otaczane miłością.

Wzywając do rozważenia orędzia biskupów włoskich, którego temat brzmi „Szanować życie", wspominam umiłowanego Papieża Jana Pawła II, który sprawom tym poświęca! stałą uwagę. W szczególności chciałbym przypomnieć encyklikę „Evangelium vitae", którą ogłosił on w 1995 roku i która stanowi prawdziwy kamień milowy w nauczaniu Kościoła na ten tak aktualny i decydujący temat. Włączając aspekty moralne w szerokie tło duchowe i kulturowe, mój czcigodny Poprzednik wielokrotnie podkreślał, że życie ludzkie jest wartością pierwszorzędną, Ewangelia zaś wzywa, by je zawsze szanować.

W świetle mej niedawnej encykliki o miłości chrześcijańskiej chciałbym teraz podkreślić znaczenie posługi miłości dla wspierania i krzewienia ludzkiego życia. W związku z tym, bardziej jeszcze niż konkretne inicjatywy, podstawowe znaczenie ma propagowanie właściwego stosunku do drugiej osoby: kultura życia opiera się w istocie na trosce o innych, bez żadnego wyjątku czy dyskryminacji. Każde życie jako takie zasługuje i wymaga stałej obrony i wspierania. Dobrze wiemy, że prawdzie tej grozi często sprzeciw hedonizmu w tak zwanych społeczeństwach dobrobytu: życie jest sławione jak długo sprawia przyjemność, panuje jednak tendencja, by nie szanować go, kiedy jest już chore bądź kalekie. Jeśli jednak za punkt wyjścia weźmie się głęboką miłość do każdej osoby, możliwa jest praktyka skutecznych form służenia życiu zarówno temu, które ma się narodzić, jak i temu, które naznaczone jest marginalizacją czy cierpieniem, szczególnie w jego fazie końcowej.

Maryja Panna z doskonałą miłością przyjęła Słowo życia, Jezusa Chrystusa, który przyszedł na świat, aby ludzie „mieli życie i mieli je w obfitości" (J 10,10). Jej zawierzamy kobiety oczekujące dziecka, rodziny, pracowników służby zdrowia i wolontariuszy, którzy na różne sposoby angażują się w służbę życiu. Módlmy się w szczególności za tych, którzy znajdują się w wyjątkowo trudnym położeniu.

Po rozważaniach, odmówieniu modlitwy i udzieleniu błogosławieństwa Ojciec Święty pozdrowił zgromadzonych kolejno w języku włoskim, francuskim, angielskim, niemieckim, hiszpańskim i polskim. W naszym języku Papież powiedział:

„Serdecznie pozdrawiam wszystkich Polaków. Dzisiaj w Italii obchodzony jest dzień poświęcony wartości ludzkiego życia. Maryi, Matce żyjących polecamy w modlitwie problemy rodzin, nienarodzone dzieci, ubogich, chorych, ofiary przemocy. W obliczu zagrożeń ludzkiego losu głośmy światu Ewangelię życia".

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

Materiały z serwisu opoka.org.pl wprost na Twoją skrzynkę e-mail

Zamów

reklama