Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Źródło: Przewodnik Katolicki

Benedykt XVI

Światło Boże zwycięża ciemności

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 6.08.2006O zwycięstwie światłości Bożej nad siłami ciemności grzechu i zła mówił Benedykt XVI w rozważaniach przed modlitwą Anioł Pański, 6 sierpnia, w swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo. Papież nawiązał też do sytuacji na Bliskim Wschodzie i po raz kolejny gorąco zaapelował o natychmiastowe przerwanie walk „w tym umęczonym regionie". Po odmówieniu modlitwy maryjnej udzielił zgromadzonym na dziedzińcu jego rezydencji błogosławieństwa apostolskiego i pozdrowił ich w różnych językach, w tym także po polsku.

Oto tekst przemówienia Ojca Świętego:

Drodzy Bracia i Siostry!

W dzisiejszą niedzielę Ewangelista Marek podaje, że Jezus poprowadził ze sobą Piotra, Jakuba i Jana na wysoką górę i przemienił się przed nimi, jaśniejąc tak bardzo, „jak żaden folusznik na ziemi wybielić nie zdoła" (por. Mk 9, 2-10). Liturgia zaprasza nas dzisiaj do skupienia uwagi nad tą tajemnicą. Na przemienionym obliczu Jezusa jaśnieje promień światła Bożego, którego strzegł On w swym wnętrzu. To samo światło rozbłyśnie na obliczu Chrystusa w dniu Zmartwychwstania. W tym sensie Przemienienie jawi się jako zapowiedź misterium paschalnego.

Przemienienie zaprasza nas do otwarcia oczu, serca na tajemnicę światła Bożego, obecnego w całej historii zbawienia. Już na początku dzieła stworzenia Wszechmocny mówi: „Fiat lux - niech się stanie światło!" (Rdz 1,2) i oddziela światło od ciemności. Podobnie jak w wypadku innych stworzeń, światło jest znakiem, który ujawnia coś o Bogu: jest to jakby odbicie Jego chwały, która towarzyszy Jego objawieniom. Gdy Bóg się ukazuje, „wspaniałość Jego podobna do światła, promienie z rąk Mu tryskają" (Ha 3,3nn.). Światło, jak o tym mówią Psalmy, jest płaszczem, którym Bóg się okrywa (por. Ps 104 [103], 2). Księga Mądrości wykorzystuje symbolikę światła do opisu samej istoty Boga: mądrość, szerzenie się chwały Bożej „jest odblaskiem wieczystej światłości", wyższym ponad wszelkie światło stworzone (por. Mdr 7,27.29nn.).

W Nowym Testamencie to Chrystus stanowi pełny przejaw światła Bożego. Jego zmartwychwstanie osłabiło na zawsze potęgę ciemności zła. Wraz ze zmartwychwstałym Chrystusem prawda i miłość triumfują nad kłamstwem i grzechem. To w Nim światło Boże rozświetla już ostatecznie życie ludzi i drogę historii: „Ja jestem światłością świata - stwierdza On w Ewangelii. - Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło życia" (J 8, 12).

Jakże bardzo potrzebujemy, także w naszych czasach, wyjścia z ciemności zła, aby doświadczyć radości dzieci światła! Niech nam wyjedna ten dar Maryja, którą wczoraj ze szczególną pobożnością przywoływaliśmy w doroczne wspomnienie poświęcania Bazyliki Matki Bożej Większej. Oby także Najświętsza Maryja Panna zechciała obdarzyć pokojem wszystkie narody Bliskiego Wschodu, wstrząsane bratobójczymi walkami! Dobrze wiemy, że pokój jest pierwszym ze wszystkich darów Boga, o który mamy usilnie prosić w modlitwie, ale w tej chwili chcemy także pamiętać, że jest on obowiązkiem wszystkich ludzi dobrej woli. Niech nikt się nie uchyla od tego obowiązku! A ponieważ w obliczu gorzkiego stwierdzenia, że ciągle jeszcze pozostają niewysłuchane głosy domagające się natychmiastowego przerwania ognia w tym umęczonym regionie, odczuwam pilną potrzebę ponowienia palącego apelu o to właśnie, prosząc wszystkich o ofiarowanie swego czynnego wkładu do budowy sprawiedliwego i trwałego pokoju. Powierzam ten nowy apel wstawiennictwu Panny Najświętszej.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej i udzieleniu wszystkim zebranym błogosławieństwa Ojciec Święty pozdrowił przybyłych pielgrzymów po włosku, francusku, angielsku, niemiecku, hiszpańsku i polsku. W naszym języku Papież powiedział: „Pozdrawiam wszystkich Polaków. Dziś wspominamy Przemienienie Pańskie. Wielbimy Chrystusa, który objawił się «w postaci Bożej» (Flp 2, 6), i z wiarą przyjmujemy wezwanie Ojca: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» (Mk 9, 7). Niech Bóg wam błogosławi!".

Polacy zaśpiewali Ojcu Świętemu: „Polska słucha Cię, Polska kocha Cię, Polska dziękuje Ci", na co Benedykt XVI odpowiedział: „Dziękuję, dziękuję".

Po włosku Benedykt XVI przypomniał postać Pawła VI, który zmarł dokładnie 28 lat temu, 6 sierpnia 1978 r., właśnie tu, w Castel Gandolfo. Wyraził Bogu wdzięczność za dar, jakim był ten papież dla Kościoła „w tak ważnych latach Soboru i po Soborze Watykańskim II".


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: zmartwychwstanie pokój Paweł VI tajemnica światło chwała Boża Bliski Wschód Przemienienie Pańskie góra ciemności
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W