Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Rozważanie przed modlitwą Anioł Pański: Uroczystość Trójcy Przenajświętszej - tajemnica tożsamości Boga. 11.06.2017

Papież Franciszek

Tajemnica tożsamości Boga

Tajemnica tożsamości Boga - foto
Autor/źródło: Pixabay, gerson_rodriguez

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 11 czerwca 2017

Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry!

Czytania biblijne w tę niedzielę, święto Trójcy Przenajświętszej, pomagają nam zagłębić się w tajemnicę tożsamości Boga. Drugie czytanie przytacza życzeniowe słowa, jakie św. Paweł kieruje do wspólnoty Koryntu: «Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi!» (2 Kor 13, 13). To — by się tak wyrazić — «błogosławieństwo» Apostoła jest owocem doświadczenia przez niego osobiście miłości Boga, tej miłości, którą mu objawił zmartwychwstały Chrystus, która przemieniła jego życie i «skłoniła» go do niesienia Ewangelii narodom. Na podstawie tego swojego doświadczenia łaski Paweł może napominać chrześcijan tymi słowami: «Radujcie się, dążcie do doskonałości, pokrzepiajcie się na duchu (...), pokój zachowujcie» (w. 11). Wspólnota chrześcijańska pomimo wszystkich właściwych ludziom ograniczeń może stać się odzwierciedleniem jedności Trójcy, Jej dobroci, Jej piękna. Jednak do tego — jak zaświadcza sam Paweł — dochodzi się z konieczności przez doświadczenie miłosierdzia Boga, Jego przebaczenia.

To właśnie przydarza się Żydom w ich wędrówce podczas exodusu. Kiedy lud zerwał przymierze, Bóg ukazał się Mojżeszowi w obłoku, aby odnowić ten pakt, ogłaszając swoje imię i jego znaczenie. Tak mówi: «Jahwe, Bóg miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność» (Wj 34, 6). To imię wyraża, że Bóg nie jest daleki i zamknięty w sobie, ale jest Życiem, które chce się przekazywać, jest otwartością, jest Miłością, która wybawia człowieka od niewierności. Bóg jest «miłosierny», «łagodny» i «bogaty w łaskę», bo daje się nam, aby wypełnić luki spowodowane przez nasze ograniczenia i nasze braki, aby przebaczyć nasze błędy, aby nas sprowadzić znów na drogę sprawiedliwości i prawdy. To objawienie Boga osiągnęło swoją pełnię w Nowym Testamencie dzięki słowu Chrystusa i Jego misji zbawienia. Jezus objawił nam oblicze Boga, jednego co do istoty i istniejącego w trzech Osobach; Bóg jest cały i tylko Miłością, w samoistnej relacji, która wszystko stwarza, zbawia i uświęca: Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

A dzisiejsza Ewangelia «wprowadza na scenę» Nikodema, który choć zajmował ważne miejsce we wspólnocie religijnej i obywatelskiej swoich czasów, nieustannie szukał Boga. Nie pomyślał: «osiągnąłem cel», nie przestał szukać Boga; a teraz usłyszał echo swojego głosu w Jezusie. W nocnej rozmowie z Nazarejczykiem Nikodem pojmuje ostatecznie, że już jest szukany i oczekiwany przez Boga, że jest przez Niego osobiście kochany. Bóg zawsze szuka nas pierwszy, pierwszy na nas czeka, kocha nas wcześniej. Jest jak kwiat migdałowca; tak mówi Prorok: «pierwszy zakwita» (por. Jr 1, 11-12). W istocie Jezus mówi do niego: «Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne» (J 3, 16). Czym jest to życie wieczne? To bezmierna i bezinteresowna miłość Ojca, którą Jezus dał na krzyżu, ofiarowując swoje życie za nasze zbawienie. I ta miłość przez działanie Ducha Świętego opromieniła nowym światłem ziemię i każde serce ludzkie, które ją przyjmuje: światłem, które ujawnia mroczne zakątki, zatwardziałości, które nie pozwalają nam przynosić dobrych owoców miłości i miłosierdzia.

Niech Maryja Dziewica pomaga nam zagłębiać się coraz bardziej, całymi sobą, w trynitarną jedność, abyśmy żyli miłością i świadczyli o miłości, która nadaje sens naszemu istnieniu.

Po modlitwie maryjnej Papież powiedział m.in.:

Drodzy bracia i siostry! Wczoraj w La Spezia została ogłoszona błogosławioną Itala Mela. Wzrastała w rodzinie dalekiej od wiary, w młodości uważała się za ateistkę, lecz nawróciła się w następstwie silnego doświadczenia duchowego. Działała w organizacji katolickiej młodzieży uniwersyteckiej; później została oblatką benedyktyńską i przeszła drogę mistyczną, skoncentrowaną na tajemnicy Najświętszej Trójcy, którą dzisiaj sławimy w sposób szczególny. Niech świadectwo tej nowej błogosławionej zachęca nas do częstego kierowania w ciągu dnia naszych myśli ku Bogu Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, który mieszka w celi naszego serca. (...)

Szczególne pozdrowienie dla mieszkającej w Rzymie wspólnoty boliwijskiej, która obchodzi święto Virgen de Copacabana — Dziewicy z Copacabana.

Wszystkim życzę dobrej niedzieli. I proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dobrego obiadu i do widzenia!


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: miłosierdzie miłość Duch Święty Bóg objawienie tajemnica wieczność Syn Boży Bóg Ojciec Trójca Święta Trójca św.
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W