Wzorem Jezusa Dobrego Samarytanina

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" poprzedzającą XI Światowy Dzień Chorego 2003, 9.02.2003

1. 11 lutego, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, będziemy obchodzić Światowy Dzień Chorego. Dzień ten jest szczególną okazją dla wspólnot kościelnych, by pogłębić swą wrażliwość na los chorych i cierpiących braci i sióstr, a pracowników służby zdrowia wzywa, by wypełniali swoje obowiązki zawodowe z pełnym oddaniem.

Światowy Dzień Chorego, przypadający w rocznicę objawień maryjnych w Lourdes, jest na stałe związany z tym uświęconym obecnością Maryi miejscem. Z groty Massabielle płynie pocieszające przesłanie ufności i nadziei, które Maryja nieustannie ofiarowuje światu cierpienia.

2. Jak wiadomo, główne obchody tego dnia odbędą się w wielkim sanktuarium narodowym Niepokalanego Poczęcia w Waszyngtonie, stolicy Stanów Zjednoczonych. Dziękuję serdecznie wszystkim, którzy na różne sposoby uczestniczą w przygotowaniu tego ważnego wydarzenia kościelnego.

Pragnę wyrazić wdzięczność lekarzom oraz pielęgniarkom i sanitariuszom, jak również pracownikom socjalnym, wolontariuszom, kapłanom, zakonnikom i zakonnicom, którzy pracują w tej rozległej dziedzinie, jaką jest posługa chorym. Niech Dzień Chorego odnowi w każdym z was pragnienie ofiarnej służby cierpiącym na wzór Jezusa, Dobrego Samarytanina ludzkości.

3. W tym czasie, gdy sytuacja międzynarodowa jest tak bardzo niepokojąca, czujemy potrzebę, by zwrócić się do Pana i błagać Go o wielki dar pokoju. W Liście apostolskim Rosarium Virginis Mariae podkreśliłem, że «trudności, jakie na początku tego nowego tysiąclecia pojawiają się na światowym horyzoncie, skłaniają nas, by uznać, że nadzieję na mniej mroczną przyszłość może w nas wzbudzić jedynie interwencja z Wysoka» (n. 40). W tych dniach w różnych częściach świata podjęto wiele inicjatyw modlitewnych. Wspieram je całym sercem, a jednocześnie proszę wszystkich, aby wzięli do ręki różaniec i przyzywali wstawiennictwa Najświętszej Maryi Panny; «odmawiając (...) różaniec, nie można nie czuć się wyraźnie zobowiązanym do służby sprawie pokoju» (tamże, n. 6).

 

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama