Wiara Maryi

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański", 15.08.2002

1. Uroczystość Wniebowzięcia Maryi do nieba z duszą i ciałem przypomina nam, w pełni lata, jakie jest nasze prawdziwe i ostateczne miejsce: Raj. Jak mówi List do Hebrajczyków, «nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy przyszłego» (13, 14). W tajemnicy, którą dziś kontemplujemy, odsłania się wyraźnie przeznaczenie każdej ludzkiej istoty: mianowicie zwycięstwo nad śmiercią, aby żyć na wieki z Bogiem. Maryja jest niewiastą doskonałą, w której już teraz wypełnia się ten Boży plan, jako zadatek naszego zmartwychwstania. Jest pierwszym owocem Bożego miłosierdzia, jako pierwsza uczestniczyła bowiem w zbawczym przymierzu, usankcjonowanym i w pełni urzeczywistnionym w Chrystusie, który za nas umarł i zmartwychwstał.

2. «Błogosławiona [jest], która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana» (Łk 1, 45). Słowa te słusznie odnoszą się do fiat Maryi — Dziewicy, która z pełną gotowością otworzyła drzwi Zbawicielowi świata. Wielkie i heroiczne było posłuszeństwo Jej wiary; właśnie przez tę wiarę Maryja doskonale zjednoczyła się z Chrystusem — w śmierci i w chwale. Gdy patrzymy na Nią, również w nas umacnia się wiara w to, czego oczekujemy, i zarazem lepiej pojmujemy sens i wartość pielgrzymowania po tej ziemi.

3. O Maryjo, Matko nadziei, umocnieni Twoją pomocą, nie obawiamy się przeszkód i trudności; nie zniechęcają nas zmęczenie i cierpienia, ponieważ Ty towarzyszysz nam na drodze życia i z nieba czuwasz nad wszystkimi swoimi dziećmi, napełniając je łaskami. Tobie zawierzamy los narodów i misję Kościoła. Tobie chciałbym dziś zawierzyć w szczególny sposób moją podróż pasterską do Polski, którą, jeśli Bóg pozwoli, rozpocznę jutro.

Drodzy bracia i siostry, proszę was o wspieranie mnie modlitwą.

Pragnę teraz w różnych językach pozdrowić pielgrzymów.

4. po francusku:

Z radością pozdrawiam wszystkich pielgrzymów francuskojęzycznych, w szczególności «Petits Chanteurs de Sainte-Croix de Neuilly». Tak jak Dziewica, słuchajcie uważnie Słowa Pańskiego, zachowujcie je w swym sercu! Z Apostolskim Błogosławieństwem.

po angielsku:

Pozdrawiam turystów angielskojęzycznych obecnych na tym spotkaniu na modlitwie maryjnej, a wśród nich pielgrzymkę z Malty. Niech Maryja z nieba prowadzi was i wasze rodziny do chwalebnego Królestwa swego Syna Jezusa.

po niemiecku:

Serdecznie was pozdrawiam, drodzy pielgrzymi i turyści niemieckojęzyczni. Niech Pan przez wstawiennictwo Bożej Matki umacnia was w wierze i nadziei i niech wam zawsze towarzyszy na drodze życia.

po hiszpańsku:

W uroczystość Wniebowzięcia Maryi Dziewicy serdecznie pozdrawiam oficerów z Politechniki Wojskowej z Chile oraz pozostałych pielgrzymów hiszpańskojęzycznych, którym udzielam mojego błogosławieństwa.

po portugalsku:

Pozdrawiam teraz obecnych tutaj pielgrzymów portugalskojęzycznych, szczególnie grupę Głosicieli Ewangelii (Arautos do Evangelho) z Portugalii, i proszę Boga o łaskę i pokój dla członków stowarzyszenia i ich bliskich.

po polsku:

Dziś pragnę pozdrowić pielgrzymów, którzy zgromadzili się w Kalwarii Zebrzydowskiej pod przewodnictwem kardynałów i biskupów, aby w dniu Wniebowzięcia Matki Bożej w szczególny sposób obchodzić 400-lecie istnienia sanktuarium.

Łączę się z wami duchowo, z nadzieją, że — jak Pan Bóg pozwoli — już wkrótce dołączę do kalwaryjskich pątników, aby dziękować Bogu za wszystkie łaski, jakich w ciągu tych czterech wieków udzielał pokoleniom wiernych w tym sanktuarium.

Niech to wasze pielgrzymowanie stanie się dla wszystkich źródłem obfitego błogosławieństwa.

Do zobaczenia! Z Bogiem!

po włosku:

Pozdrawiam na koniec pielgrzymów włoskich. W szczególności członków Stowarzyszenia Maryi Wniebowziętej, zgromadzenia zakonnego, które w tym roku świętuje czterdziestolecie założenia, wspólnotę Nomadelfia, wiernych z parafii Brugine, Padwy i grupę uczestników kursu CEDEL, zorganizowanego przez Opus Dei.

Myślą obejmuję ofiary ulewnych deszczów, które w tych dniach nawiedziły niektóre kraje Europy, oraz tych, którzy cierpią z powodu poważnych strat poniesionych wskutek powodzi. Wszystkich zapewniam o mej duchowej bliskości i proszę Matkę Bożą o matczyną opiekę dla każdego z was.

Wszystkim życzę radosnego święta Wniebowzięcia.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama