Tajemnica Serca Jezusa

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 20.06.2004

1. W piątek obchodziliśmy uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, ostatnie z wielkich świąt liturgicznych przypadających po okresie wielkanocnym; każde z nich jest wspaniałą syntezą chrześcijańskiego misterium. Są to uroczystości Trójcy Przenajświętszej, Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa oraz Najświętszego Serca Pana Jezusa — «źródła życia i świętości», «pokoju i pojednania naszego» (Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa).

Nie może dobrze poznać Jezusa Chrystusa ten, kto nie wniknie w Jego Serce, czyli Jego Bosko-ludzką Osobę (por. Pius XII, Encyklika Haurietis aquas: AAS 48 [1956], 316 nn.).

2. Tajemnica miłości miłosiernej, która wyraża się w Najświętszym Sercu Jezusa, pomaga nam lepiej przeżywać obchodzony dziś Światowy Dzień Uchodźcy pod hasłem: «Miejsce, które można nazwać domem. Odbudować życie — w bezpieczeństwie i z godnością». Każdy człowiek potrzebuje bezpiecznego środowiska życia. Tego właśnie pragną uchodźcy, ale niestety w różnych krajach świata miliony ludzi nadal przebywają w obozach czy w każdym razie przez długi czas ograniczani są w korzystaniu ze swych praw.

Nie zapominajmy o tych naszych braciach uchodźcach! Wyrażam uznanie i poparcie dla wszystkich, którzy w Kościele spieszą im z pomocą. Ufam też, że wspólnota międzynarodowa z nowym zaangażowaniem podejmie starania, aby zostały zlikwidowane przyczyny tego bolesnego zjawiska.

3. Prośmy z ufnością Niepokalane Serce Maryi, którego wspomnienie obchodziliśmy wczoraj, aby ludzkość przyjęła przesłanie miłości Chrystusa i wzrastała w braterstwie i w pokoju, a ziemia stała się wspólnym domem wszystkich narodów.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama