Kościół - owczarnia zjednoczona wokół swojego Pasterza

Przemówienie podczas audiencji generalnej 11.05.1966

Czy jest jakiś obraz, poza tym obrazem budowli, który by przedstawiał Kościół od strony wielości, zgromadzonej wokół pewnego ośrodka? Owszem, jest taki obraz, który sam Pan Jezus nam zostawił; obraz ten, jak słyszycie, nieraz się powtarza, a jest to obraz owczarni skupionej wokół swojego pasterza, dobrze znanej pasterzowi, bronionej przez niego. Sam Pan Jezus powiedział tak: "Jam jest Pasterz dobry" (J 10, 14); to znaczy prawdziwy, jedyny pasterz; on tylko potrafi prowadzić owczarnię, on sam siebie poświęca, aby ją uratować. A ta owczarnia cóż oznacza? Oznacza ona ludzkość, świat, nas samych. Obraz ten nie jest tak wyrazisty, tak przemawiający dzisiaj dla nas, jak był niegdyś dla tych, którym tak bardzo znany był ten widok wiejski pasterza prowadzącego swe stado owiec na pastwisko. Był to obraz miły w języku dawnych czasów, kiedy to królów nazywano pasterzami ludów (Homer). Mesjasza prorocy zapowiadali jako pasterza Izraela. Ale jest to obraz tak prosty i tak piękny, że posłużyć on może i nam na oznaczenie zgromadzenia wielu uczniów zebranych i prowadzonych przez jednego przywódcę, przez jedynego przewodnika; chodzi tu o ludzi, o wiernych, którzy w Jezusie Chrystusie posiadają podstawię swojej jedności i stanowią wokół niego organizm społeczny. Taki jest Kościół.

A teraz podążajcie za moją myślą: Pan Jezus, kiedy nadał Szymonowi imię Piotr, w czasie tego sławnego a cudownego wydarzenia, które miało miejsce nad jeziorem Tyberiadzkim, powierzył mu funkcję pasterza i trzykroć do niego powiedział: "Bądź pasterzem mej owczarni" (J 21, 15 - 17). Pan Jezus zwierzył Szymonowi-Piotrowi to zadanie, o którym powiedział był, że jest ono jego własne; mianował go swoim następcą, swym namiestnikiem swoim przedstawicielem. Jeżeli umiecie czytać te wielkie słowa wypisane złotą mozaiką pod górnym gzymsem tej bazyliki po łacinie i po grecku, to znajdziecie tam te słowna, przez które Pan Jezus wprowadził Piotra w jego funkcje: "Paś baranki moje, paś owce moje". Przed waszymi oczami stanie obraz Kościoła wywołany tą wypowiedzią samego Jezusa Chrystusa, a którego symbolem jest pasterz i jego owczarnia.

Kościół jest jeden i powszechna

Jaką naukę daje nam ten obraz pasterza i owczarni w zastosowaniu do Kościoła? Poucza nas on o dwóch właściwościach Kościoła, które powinny nam być szczególnie drogie i które pomagają nam zrozumieć tyle rzeczy dotyczących świata, historii, życia naszego: poucza nas o jedności i o katolickości. Kościół jest jeden i powszechny; jest on naprawdę czymś przecudnym; jeżeli studiujecie, jeżeli podróżujecie, to pojmiecie coś, choć trochę, z tego tak prostego a wzniosłego zamierzenia Bożego dla zbawienia ludzkości.

Uczy nas ona również, że tę jedność powszechną, którą Chrystus Pan założył i w czasie realizuje, utrzymują dwie podstawowe siły: ta sama myśl i wspólna miłość; powiedzmy lepiej: utrzymuje ją wiara, u wszystkich jednakowa, i miłość, a nie przemoc, nie korzyść, ani nie gnuśność; utrzymuje ją miłość Chrystusa ku nam, jak również i nasza miłość ku Chrystusowi i ku naszym bliźnim, których nazywamy braćmi. Oto czym jest Kościół! Czy będziecie sobie to przypominać? Czy będziecie się o to starać, aby zawrze być mu wiernymi i aby go kochać? Czy będzie to dla was szczęściem, że jesteście katolikami ? Zapewne tak! Daj to, Boże!

Źródło: Paweł VI - Trwajcie Mocni w wierze t.1 - wyd. Apostolstwa Młodych - Kraków 1970

opr. kk/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama