Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


PAWEŁ VI

LIST "MOTU PROPRIO"
ECCLESIAE SANCTAE

ustanawiające przepisy wykonawcze do niektórych dekretów Soboru Watykańskiego II - AAS 58(1966) 757 - 787.Rządy Świętym Kościołem niewątpliwie wymagają, było zakończeniu Soboru Powszechnego Watykańskiego II ustanowić nowe przepisy i przedsięwziąć nowe uregulowanie spraw, odpowiadające wysuniętym przez Sobór postulatom i coraz bardziej dostosowane do nowych celów i dziedzin apostolstwa, jakie dzięki temuż Soborowi otwarły się dla Kościoła w dzisiejszym świecie, który w związku z dokonanymi w nim wielkimi przemianami odczuwa potrzebę promiennego światła i pragnie nadprzyrodzonego żaru miłości.

Powodowani zatem tymi względami, gdy tylko dobiegł do końca Sobór Powszechny, ustanowiliśmy Komisje studiów, by one kierowały swą wiedzę i doświadczenie w tym celu, ażeby określić pewne normy wykonawcze do Dekretów Soboru, których początek obowiązywalności został już ustalony. Komisje te gorliwie podjęły powierzone im zadanie, jak o tym z zadowoleniem pisaliśmy w Motu proprio z dnia 10 poprzedniego miesiąca czerwca, zaczynającym się od słów "Munus Apostolicum" i w oznaczonym terminie przedłożyły nam swoje wnioski.

Po ich uważnym rozpatrzeniu sądzimy, że obecnie nadeszła stosowna pora, by ogłosić wspomniane przepisy. Ponieważ jednak chodzi o sprawy dotyczące karności, co do których doświadczenie może jeszcze wiele podsunąć, a nadto specjalna Komisja pracuje nad rewizją i poprawieniem Kodeksu Prawa Kanonicznego, w którym przepisy całego Kościoła zostaną razem uporządkowane w sposób bardziej odpowiedni, przystosowany i określony, sądzimy, że postąpimy roztropnie, jeżeli przepisy te ogłosimy na próbę. W między czasie Konferencje Biskupów będą miały możność podzielić się z Nami swoimi spostrzeżeniami i uwagami, jakie może nasunie wykonywanie przepisów oraz przedłożyć Nam nowe propozycje.

Dlatego po dojrzałym namyśle, z własnej woli i Naszą Apostolską powagą ustanawiamy i ogłaszamy niżej podane przepisy wykonawcze do dekretów Soboru, zaczynających się od słów: Christus Dominus (o pasterskich zadaniach Biskupów w Kościele). Presbyterorum ordinis (o posłudze i życiu kapłanów). Perfecta caritatis (o przystosowanej odnowie życia zakonnego) Ad gentes divinitus (o misyjnej działalności Kościoła) - nakazujemy zachować je na próbę, dopóki mianowicie nie zostanie ogłoszony nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, chyba że w międzyczasie Stolica Apostolska zarządzi co innego.

Przepisy te zaczną obowiązywać dnia 11 najbliższego miesiąca października, w którym to dniu, poświęconym Macierzyństwu NMP, przed czterema laty, nastąpiło uroczyste otwarcie Świętego Soboru przez Naszego Poprzednika, czcigodnej pamięci Jana XXIII.

Wszystkie zaś postanowienia zawarte w tym Motu proprio wydanym przez Nas, nakazujemy uważać za prawomocne i obowiązujące wbrew jakimkolwiek przeciwnym, choćby zasługiwały na szczególną wzmiankę.

Dan w Rzymie, u św. Piotra, dnia 6 sierpnia, w święto Przemienienia Pańskiego, 1966 r., Pontyfikatu naszego czwartym.

PAULUS PP. VI
Źródło: Posoborowe Prawodawstwo Kościelne, tom 1, zeszyt 1, ss. 31 - 34.opr. kkk/kkk 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: hierarchia Kodeks Prawa Kanonicznego jurysdykcja Sobór Watykański II biskupi dyscyplina kościelna kapłani reforma Kościoła
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W