Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Rok 2005 - Europejskim Rokiem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu

Rafał Serafin

Prezes Fundacji Partnerstwo dla Środowiska

Rok 2005 - Europejskim Rokiem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu ogłoszono podczas I Konwencji Europejskiego Biznesu, która odbyła się w dniach 9-10 listopada 2000r w Brukseli.

Ponad 500 osób: reprezentantów światowych firm, przedstawicieli rządów z Belgii, Anglii, Danii, Finlandii, Hiszpanii, Australii i Szwecji, Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Unii Europejskiej, organizacji pozarządowych m.in.: Forum Liderów Biznesu Księcia Walii, Business in the Community z Anglii i Irlandii, Copenhagen Centre z Danii oraz Fundacja Partnerstwo dla Środowiska z Polski, spotkało się w dniach 9-10 listopada br. w Brukseli na I Konwencji Europejskiego Biznesu zorganizowanej przez CSR Europe by wymienić się doświadczeniami i wypracować wspólną strategię działań na rzecz społecznej odpowiedzialności biznesu.

Głównym przesłaniem konferencji jest zachęcenie świata biznesu do podjęcia aktywności w kierunku społecznej odpowiedzialności.

Podczas Konwencji ogłoszone zostały wyniki pierwszego sondażu na temat społecznej odpowiedzialności biznesu przeprowadzonego wśród konsumentów w 12 krajach europejskich we wrześniu 2000 r.
Według sondażu, ponad 70% konsumentów jest przekonana, że społeczna odpowiedzialność firmy ma dla nich decydujący wpływ na wybór jej produktu czy usługi. Około połowa respondentów twierdzi, że byłaby gotowa zapłacić więcej za produkty przyjazne społeczeństwu i środowisku. Ponadto, prawie 60% uważa, że firmy zwracają zbyt mało uwagi na odpowiedzialność społeczną.
Zgodnie z wynikami sondażu uczestnicy Konwencji uznali, że kwestia społecznej odpowiedzialności biznesu będzie w najbliższych latach coraz ważniejsza, również ze względu na rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje Europy Środkowej.
W swoim przemówieniu Ralph Larsen, prezes firmy Johnson & Johnson, powołując się na wyniki sondażu opinii publicznej podkreślił, że: " konsumenci oczekują nie tylko zysków i płacenia podatków, ale przede wszystkim zaangażowania firmy w rozwiązywanie problemów społecznych, takich jak przestępstwo czy ubóstwo.... Firma. Johnson & Johnson musi reagować na oczekiwania swoich klientów, na całym świecie. Wymaga to spełnienia czterech warunków: (1) dostarczania konsumentom wysokiej jakości produktów po sprawiedliwych cenach; (2) traktowania pracowników firmy z godnością i zaufaniem, płacąc im sprawiedliwe pensje; (3) prowadzenia swojej działalności odpowiedzialnie wobec środowiska i społeczności lokalnych; (4) zachowania odpowiedzialności to wobec udziałowców, którym należy dostarczyć sprawiedliwe zyski." Podczas Konwencji ogłoszono również Europejską Kampanię 2005 na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego. Kampania ta jest odpowiedzią na apel liderów państw europejskich skierowany do sektora biznesu podczas szczytu Unii Europejskiej w Lizbonie w marcu 2000 r.
Apel dotyczył zaangażowania się biznesu w zwalczanie zróżnicowania społecznego poprzez inwestowanie w kapitał ludzki oraz konieczności dzielenia się praktykami, które przyczynią się do sprawnego funkcjonowania Systemu Europejskiego.
Kampania 2005 nawiązuje do "Nowego Strategicznego Celu dla Europy do roku 2010" ogłoszonego przez Radę Europy. Przedstawia wizję Europy z "konkurencyjnie i dynamicznie rozwijającą się gospodarką opartą na wiedzy o światowym znaczeniu, zdolną do utrzymania trwałego rozwoju gospodarczego z coraz to większą ilością i jakością miejsc pracy oraz większą spoistością społeczną (social cohesion)". Rok 2005 ogłoszono Europejskim Rokiem Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

CSR Europe to organizacja służąca biznesowi. Pomaga ona firmom osiągnąć dochodowość, trwały rozwój oraz zwiększyć ich rolę w rozwoju społeczeństwa poprzez traktowanie kwestii społecznej odpowiedzialności jako zasadniczej części prowadzenia działalności gospodarczej". CSR Europe jest zarządzana przez liderów biznesu i utrzymuje bliskie kontakty z Unią Europejską. Jest to organizacja "parasolowa", która składa się z 15 organizacji działających w 12 krajach. Planuje rozszerzenie swojej działalności również w kierunku Europy Środkowej.
Każdy aspekt działalności gospodarczej ma wymiar społeczny. Społeczna odpowiedzialność biznesu oznacza stosowanie otwartych i przejrzystych praktyk gospodarczych opartych na przestrzeganiu reguł etycznych i szacunku dla pracowników, społeczności lokalnych i środowiska naturalnego. Posługując się programami społecznej odpowiedzialności biznesu, firmy starają się przysparzać korzyści nie tylko swoim akcjonariuszom, ale również szerokiemu społeczeństwu.


opr. MK/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: moralność etyka biznes wizerunek etyka biznesu pr public relations odpowiedzialny
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W