Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Społeczna odpowiedzialność - Akcja Pajacyk

Zofia Winawer, Agnieszka Duras

Na Zachodzie zaangażowanie biznesu w akcje społeczne jest większe niż w Polsce.
My, Polacy, dopiero uczymy się organizowania dobroczynności - sposobów dawania, przeprowadzania akcji i proszenia o pieniądze - mówi na łamach WPROST - Janina Ochojska szefowa Polskiej Akcji Humanitarnej.

Polska Akcja Humanitarna prowadzi dożywianie dzieci w szkołach od 1995 roku. Polega ono na finansowaniu codziennego szkolnego posiłku dzieciom z najuboższych rodzin. Akcja "Pajacyk", prowadzona jest na terenach byłych PGR-ów, gdzie duże zacofanie gospodarcze, niski poziom kultury rolnej i duży wskaźnik bezrobocia przyczyniają się do pogłębiania ubóstwa. Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej nie mają wystarczających środków na zaspokojenie wszystkich potrzeb. Często, dzieci z tych regionów, dojeżdżają do szkoły kilkanaście kilometrów. Nauczyciele twierdzą, że wiele z nich uczęszcza do szkoły regularnie, ze względu na możliwość otrzymania tam ciepłego posiłku. Zapewnienie dziecku obiadu na terenie szkoły w ciągu całego roku, sprzyja podniesieniu poziomu jego edukacji i jest najlepszą formą pomocy dziecku, rodzinie i szkole.

W roku szkolnym 2000/2001 PAH objęła dożywianiem 2050 dzieci w 29 szkołach w Polsce:

Województwo

Liczba dzieci

Ilość szkół

warmińsko-mazurskie

879

11

małopolskie

575

7

kujawsko-pomorskie

96

5

podkarpackie

414

4

podlaskie

86

2

Źródło: Polska Akcja Humanitarna

Zaangażowanie biznesu

W 1995 roku PAH rozpoczęła akcję dożywiania w Bieszczadach. Pomimo braku promocji i reklamy, zgłosiła się do PAH Coca-Cola, z propozycją odprowadzania na rzecz Fundacji części dochodu od sprzedaży (nie mniejszej niż 100 tys. zł i nie większej niż 200 tys. zł). PAH otrzymała od Coca-Coli 189 tys. zł. Finansowanie obiadów, nagłaśniane przez Fundację jako "Akcja Pajacyk" datuje się od 1998 r. Pomimo, że w 1998 roku nie było znaczących wpłat od firm, to największe zaangażowanie w tym czasie wykazały Fundusze Inwestycyjne: NFI Magna Polonia 10 tys. zł, NFI Fortuna 2 tys. zł i wpłaty indywidualne.
Dzięki kolejnym - zawsze nieodpłatnym - kampaniom reklamowym, autorstwa BatesSaatchi & Saatchi(1998), a w następnych latach Saatchi & Saatchi (1999/2000), akcja "Pajacyk" zaczęła szerzej przebijać się do świadomości społecznej, również do świadomości ludzi biznesu. Największy wkład w 1999 roku w "Pajacyka" miała firma "Henkel", która wpłaciła na konto Fundacji sumę 200 tys. zł. Prezes Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska, w zamian za otrzymaną kwotę, wystąpiła w filmie reklamowym proszku do prania. Z reklamy nie wynikało, niestety w sposób jasny, że Janina Ochojska nie odnosiła osobiście żadnych korzyści materialnych z tytułu wystąpienia w reklamie.
W roku szkolnym 1999/2000 roku PAH przeprowadziła kampanię skierowaną do banków w Polsce. Akcji patronował NBP i wspierała ją swym autorytetem Prezes Hanna Gronkiewicz-Waltz. Na kampanię odpowiedziało pozytywnie 31 banków, dzięki czemu Fundacja otrzymała ponad 80 tys. zł. Na podobny apel odpowiedziały hotele i niepaństwowe wyższe uczelnie, wpłacając łącznie 15 tys. zł. Dużą wpłatę zaraz na początku roku 2000 - z własnej inicjatywy, przekazała firma Wilk Elektronik S.A. z Wrocławia 10 tys. zł. We wrześniu 2000, kasę "Pajacyka" na sumę 25 tys. zł zasiliły Browary Łódzkie. Suma ta pozwoliła na objęcie opieką wszystkich, potrzebujących dzieci, ze szkoły w Rzepedzi. W grudniu br. "Pajacyka" wsparła firma KRAFT JACOBS SUCHARD POLSKA Sp. z o.o. oraz Wilk Elektronik S.A.(10 tys. zł) i NFI Magna Polonis (8 tys. zł), obydwie po raz drugi.
1 czerwca 2000 roku PAH rozpoczęła kolejną kampanię na rzecz Pajacyka. Agencja reklamowa Saatchi & Saatchi wyprodukowała i postarała się o nieodpłatne rozpowszechnienie reklamy przedstawiającej smutnego i głodnego Pajacyka w zestawieniu z przejedzonymi Kenem i Barbie.

"Pajacyk" staje się w Polsce powszechnie znany i lubiany. Banki, hotele i wyższe uczelnie, po raz drugi wspomogły "Pajacyka". Fundacja otrzymała też indywidualne wpłaty od personelu firmy, jak w przypadku Invest Banku w Poznaniu.

Rok 2000 z Akcją Pajacyk

Coraz popularniejsza staje się idea zaangażowania biznesu w pomoc regionalną. Restauratorzy krakowscy finansują obiady kilkorgu dzieciom z Małopolski, a firmy z Torunia (Nesta Bis, Nowa Trading, Zakład Energetyczny Toruń, Romex, Tank S.C., Ad rem), całkowicie opłacają dożywianie w woj. kujawsko.-pomorskim.

Ale Fundacja otrzymała również inne, nowe propozycje. Wśród nich najciekawsza była propozycja BP Poland przystąpienia PAH do programu BP Partnerclub. Była to jedyna, jak dotąd propozycja, pozwalająca na, indywidualne zaangażowanie społeczeństwa w akcję. Od początku czerwca na każdej stacji BP w całym kraju, klienci mogą przystąpić do programu BP partnerclub, a poprzez niego włączyć się do akcji "Pajacyk". Za wybór usługi BP, klient otrzymuje punkty, które może zamienić na wybrany prezent, lub przekazać je na dożywianie dzieci. 100 litrów paliwa to 1 posiłek. Pomysł okazał się trafiony w dziesiątkę. Pierwszy raport programu BP partnerclub jest tego potwierdzeniem. Ponad 500 000 punktów zostało oddanych właśnie na ten cel - co pozwoliło na sfinansowanie obiadów 62 dzieciom, przez cały rok. Dzięki programowi BP partnerclub, PAH po raz pierwszy pozyskał nową grupę donatorów - osoby zamożne, zapracowane, dysponujące małą ilością czasu, które słyszały o akcji, ale nie wiedziały jak się można w nią włączyć. Niektórym firmom udało się też przekonać swoich pracowników do tankowania na stacji BP tj. firma BROK S.A. przekazała 50 000 punktów w całości.
Kolejną, interesującą propozycję złożyła Polskiej Akcji Humanitarnej firma INTER MIND z Wrocławia. INTER MIND zajmuje się produkcją i sprzedażą materiałów barwiących do drukarek komputerowych, oraz skupem, odnawianiem i odsprzedawaniem zużytych głowic do drukarek.
Część dochodu uzyskanego ze sprzedaży swoich artykułów w miesiącu grudniu br. firma INTER MIND odprowadziła na konto "Pajacyka". Pod hasłem "Oddaj puste Pajacykowi" -- przez 3 miesiące 12.2000-02.2001 INTER MIND z pomocą Fundacji poszukuje firm, które chciałyby nieodpłatnie przekazać zużyte głowice. Propozycja INTER MIND jest skierowana do tych firm, które w swoją działalność wpisały troskę o środowisko, a jednocześnie chętne są ufundować dzieciom ciepły posiłek.

Rok 2000 kończy się dla Polskiej Akcji Humanitarnej bardzo pomyślnie:

30.11.br. decyzją Walnego Zgromadzenia, Rada Izby Notarialnej w Gdańsku przyznała Fundacji 50 tys. zł na akcje "Pajacyk", a 05.12. br. Era GSM przekazała PAH czek na 1mln zł na świąteczną edycję akcji "Pajacyk". Z tych pieniędzy zostaną sfinansowane świąteczne paczki dla WSZYSTKICH dzieci, uczęszczających do szkół, w których PAH prowadzi dożywianie. Szkoły zostaną wyposażone w brakujący im sprzęt kuchenny i elektroniczny, a Fundacja będzie mogła rozszerzyć od Nowego Roku o nowe szkoły akcję dożywiania. Zdaniem FIPress (Prasowego Serwisu Forum Organizacji Pozarządowych) jest to największa jednorazowa darowizna, jaką otrzymała od firmy organizacja pozarządowa w Polsce.

Wydaje się, że 1 milion złotych to bardzo dużo, ale dotychczasowy roczny budżet Fundacji na dożywianie to 700 tys. zł. Nawet tak duże pieniądze nie wystarczą na objęcie pomocą wszystkich, potrzebujących dzieci. Akcja niestety nie trwa tylko jeden rok. Statystyki dotyczące biedy w Polsce dowodzą, że trzeba ją będzie kontynuować zarówno w przyszłym roku, jak i przez następne lata.

Pomocy w dożywianiu potrzebuje w Polsce co najmniej kilka tysięcy dzieci, w różnych regionach kraju. Obecnie, akcja dożywiania prowadzona jest tylko w 5 województwach. Dzięki otrzymanej pomocy od Era GSM, innych firm i osób indywidualnych, którym PAH serdecznie dziękuje, oraz dzięki tym wszystkim, którzy zamierzają wspomóc "Pajacyka", Fundacja w przyszłości ma nadzieję objąć pomocą wszystkie potrzebujące dzieci.

Wyżywienie jednego dziecka przez cały rok szkolny kosztuje średnio 500 zł.
Jeśli nie jest Ci obojętny los polskich dzieci pomóż:

Firmy, organizacje i osoby prywatne, które chciałyby objąć stałą opieką poszczególne szkoły lub dzieci proszone są o kontakt z Polską Akcją Humanitarną lub o wpłaty na konto:
PBK IV O/Warszawa 11101109-401100001906 z dopiskiem "Pajacyk".
Więcej informacji o akcji na stronie internetowej:
http://www.pah.ngo.pl/pol_doz.htm


opr. MK/PO

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: ekonomia etyka biznes filantropia wizerunek pr public relations pajacyk Ochojska
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W