Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Europejski Obszar Gospodarczy - EOG
(European Economic Area - EEA)

EOG został utworzony na podstawie porozumienia podpisanego 2 V 1992 roku w Oporto. Członkami EOG są wszystkie państwa członkowskie Wspólnot Europejskich i państw stowarzyszonych w układzie EFTA, czyli Norwegia, Islandia i Lichtenstein. Szwajcaria również brała udział w negocjowaniu umowy, ale wobec negatywnego wyniku referendum nie ratyfikowała ostatecznie układu.

Celem EOG jest ustanowienie swobodnego przepływu towarów, kapitału, pracowników oraz usług między państwami członkowskimi. Liberalizacja nie obejmuje jednak artykułów rolnych. Państwa EFTA, które przystąpiły do EOG nie uczestniczą we Wspólnej Polityce Rolnej Wspólnot Europejskich. Państwa EFTA zobowiązały się dostosować część swego ustawodawstwa do prawa Wspólnot Europejskich. Wszystkie państwa członkowskie EOG płacą składkę do Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju oraz na Europejski Fundusz Spójności. EOG tworzy jedną z największych stref wolnego handlu na świecie. Na obszarze Europejskiego Obszaru Gospodarczego zamieszkuje prawie 380 mln ludzi.

Organy: Naczelnym Organem EOG jest Rada składająca się z przedstawicieli państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej. Organem wykonawczym jest Wspólny Komitet. Powołano również Komitet ds. Sporów, rozpatrujący sprawy miedzy państwami, z wyjątkiem spraw dotyczących konkurencji, w których kompetentny jest Europejski Trybunał Sprawiedliwości (organ Wspólnot Europejskich). Organami o charakterze doradczym są Wspólny Komitet Parlamentarny, składający się z przedstawicieli parlamentów krajowych państw EFTA i Parlamentu Europejskiego oraz Komitet Doradczy w skład którego wchodzą przedstawiciele organizacji społecznych i gospodarczych państw EOG.

Strona internetowa:

www.efta.int/structure/SURV/efta-crv.cfm

 

opr. JU/PO

˙
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Europa ekonomia handel integracja Europejska EOG Wolny Obszar Gospodarczy
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W