Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Festiwal "Niepokalanów 2004"

Komunikat Komitetu OrganizacyjnegoTrwają przygotowania do XIX Międzynarodowego Katolickiego Festiwalu Filmów i Multimediów "Niepokalanów 2004", który odbędzie się w Niepokalanowie w dniach od 24 do 30 maja 2004 roku. Napływają zgłoszenia filmów i programów radiowych.

Przypominamy, że zgłoszenia są przyjmowane do dnia 10 lutego 2004 roku.

Uroczyste otwarcie Festiwalu nastąpi w poniedziałek 24 maja o godz. 16.30 w Ośrodku Formacyjnym Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie Lasku. Rozpocznie go Msza św. w nowej kaplicy Ośrodka. Druga część uroczystego otwarcia Festiwalu oraz projekcje konkursowe w dniach od 25 do 28 maja będą odbywać się w Sali Konferencyjnej Ośrodka. W kaplicy Ośrodka będą także odprawiane Msze św. o godz. 12.00 w pozostałe dni Festiwalu. Przewiduje się także w dniach od 25 do 29 maja publiczne projekcje w sali przy Bazylice Niepokalanowskiej.

W sobotę 29 maja w Domu Polonii w Warszawie odbędzie się zakończenie Polonijnego Przeglądu Twórczości Audiowizualnej, połączone z dyskusją na temat roli mediów we współczesnym świecie

Uroczyste zakończenie Festiwalu, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się w tym roku w Bazylice Niepokalanowskiej w dniu 30 maja, a rozpocznie je Msza św. o godz. 13.00.

Ponadto przed i po Festiwalu organizowane będą w Warszawie projekcje filmów nagrodzonych na poprzednich festiwalach oraz w bieżącym roku.

Mottem tego Festiwalu są słowa „Bóg jest miłością” (1 J 4,16). Ojciec Święty Jan Paweł II nawiązując do swojej pielgrzymki do Polski w 2002 roku, powiedział 19 maja 2003 roku do Rodaków w Rzymie: „Spotkanie z Polską i jej mieszkańcami (...) było wspólnym przeżywaniem
w wierze prawdy, że Bóg jest miłością, że jest bogaty w miłosierdzie. Czy jest inne przesłanie, które niosłoby tyle nadziei współczesnemu światu i wszystkim ludziom początku trzeciego tysiąclecia ?”

Osobisty patronat nad Festiwalem od 1993 roku sprawuje Kardynał Józef Glemp Prymas Polski. Głównym organizatorem Festiwalu jest Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
im. św. Maksymiliana Marii Kolbego, a stałej opieki udzielają Klasztor Ojców Franciszkanów - Niepokalanów i Stowarzyszenie "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce.

Festiwal "Niepokalanów" istnieje od 1986 roku i rozwinął się z festiwalu filmowego
o zasięgu krajowym do multimedialnego festiwalu międzynarodowego - stał się, jednym
z nielicznych w świecie, festiwalem oceniającym dzieła w kategoriach filmowych, radiowych
i multimedialnych.

W ciągu 18 lat istnienia Festiwalu zaprezentowano ponad 2000 filmów z 52 krajów ze wszystkich części świata i ponad 100 programów radiowych przez sześć lat istnienia konkursów w tej dziedzinie. Prezentowane na festiwalu dzieła przekazują prawdę, dobro, piękno
i ewangeliczną miłość, pokazują godziwe życie, podtrzymują nadzieję, przybliżają ku Bogu. Takich dzieł oczekujemy i na dziewiętnastym Festiwalu.

Zapraszamy twórców do udziału w konkursach odbywających się w kategoriach: filmów fabularnych, dokumentalnych i amatorskich, programów telewizyjnych
i edukacyjnych, programów radiowych i multimedialnych oraz stron internetowych. Specjalne zaproszenie kierujemy do twórców polonijnych - naszych Rodaków za granicą.

Zgłoszenia, do dnia 10 lutego 2004 roku, przyjmuje Katolickie Stowarzyszenie Filmowe; ul. Barska 2; 02-315 Warszawa; tel./fax 0....22 823 44 89; e-mail: festiwal@isf.pl. Biuro Festiwalu jest czynne w poniedziałki w godz. 15 -19, a we wtorki, środy i czwartki
w godz. 10-14. Informacje o Festiwalu (w tym regulamin i karty zgłoszeń) można znaleźć na stronach internetowych: www.warszawa.org.pl/niepokalanow .

Zapraszamy do współpracy w organizacji Festiwalu wszystkich ludzi dobrej woli. Oczekujemy pomocy finansowej, zapewniamy możliwość umieszczenia reklam w katalogu festiwalowym, na stronach internetowych i w miejscach imprez festiwalowych. Jesteśmy otwarci także na inne formy współpracy i pomocy.

Nasze konto bankowe: Katolickie Stowarzyszenie Filmowe; BPH PBK SA IX Oddział
w Warszawie; ul. Nowogrodzka 50; nr 11101040-401040203569 z dopiskiem „Festiwal”.

 

Andrzej Bogusław Januszewski - Dyrektor Festiwalu;

wiceprezes Katolickiego Stowarzyszenia Filmowego

tel. 0 692 465 087

 


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: film festiwal wideo audio Rycerstwo Niepokalanej Niepokalanów 2004 przegląd Katolickie Stowarzyszenie Filmowe
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W