Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Cezary Mich

Pracują ofiarnie

Kościół na BiałorusiPo 1989 roku Kościół katolicki na Białorusi stanął wobec nowych, zupełnie nieoczekiwanych wyzwań. Przez ponad pół wieku wspólnoty chrześcijańskie, a zwłaszcza katolickie, poddane były prześladowaniom. Pozamykane kościoły i kaplice, brak duchowieństwa, sankcje wobec ludzi praktykujących i chcących praktykować, natrętna propaganda komunistyczna ukazująca religię jako „opium dla ludu”, a duchownych Kościoła katolickiego jako wysłanników imperializmu amerykańskiego wrogiego wobec Kraju Rad — to codzienność tamtych ponurych lat, zwieńczona spektakularnym wysadzeniem w powietrze Fary Witoldowej, symbolu katolicyzmu na Grodzieńszczyźnie. Taki stan rzeczy trwał do 1989 roku. Przeobrażenia społeczne w Europie Środkowowschodniej doprowadziły do zawalenia się niewolniczego systemu komunistycznego i otworzyły drogę do wolności, m. in. religijnej. Kościołowi wychodzącemu z katakumb pospieszył na pomoc cały chrześcijański świat. Z Polski wyjechało wielu księży, zakonników i sióstr zakonnych. Pracują ofiarnie do dziś wśród wspólnot katolickich na Białorusi.

Bardzo ważnym wydarzeniem w najnowszej historii Kościoła na Białorusi stało się mianowanie w 1989 roku pierwszego biskupa, administratora apostolskiego dla katolików na Białorusi, ks. Tadeusza Kondrusiewicza. Dwa lata później, w roku 1991, Ojciec Święty erygował nową diecezję ze stolicą w Grodnie oraz mianował nowych biskupów dla diecezji białoruskich. Sprawiło to, że Kościół na Białorusi znalazł się w zupełnie nowej, otwierającej perspektywy na przyszłość sytuacji.

W przeciągu minionych dziesięciu lat dokonano ogromnego wysiłku duszpasterskiego. Otwarto Wyższe Seminarium Duchowne w Grodnie, w którym kształci się obecnie około 100 kleryków. Odzyskano i wyremontowano wiele kościołów i kaplic, wcześniej zamkniętych i skazanych na dewastację. Równocześnie podjęto wysiłek budowy świątyń.

Jednym z miast, które pragną mieć swoją świątynię, jest 12--tysięczny Skidel koło Grodna. Pierwsze prace rozpoczęto w 1995 r. Na terenie tej robotniczej miejscowości znajdują się cukrownia, zakłady zbożowe oraz ferma drobiu. Z tej racji na patrona nowej świątyni, a także tutejszego świata pracy, wybrano św. Józefa Rzemieślnika. Kościół, budowany przy trasie z Grodna do Mińska, jest symbolem nadejścia nowych czasów, ale przede wszystkim symbolem zwycięstwa dobra nad złem.

W Roku Jubileuszowym udało się zamknąć stan surowy świątyni. Odpust ku czci św. Józefa Rzemieślnika, przypadający 1 maja, odprawiliśmy już w nowym kościele. Obecnie dobiegają końca prace tynkarskie. Przed nami wykończenie kościoła. Przez wszystkie lata budowy byliśmy wspierani przez ofiarodawców z Polski. W tym miejscu pragnę podziękować w imieniu własnym i parafian za wszystkie ofiary pieniężne i dar modlitwy. Ponieważ parafia jest biedna, a przed nami jeszcze wiele wysiłku, dlatego pokornie proszę o wsparcie nas w ostatnim już etapie budowy kościoła św. Józefa Rzemieślnika.

Adres parafii: 231761 Skidel, ul. Lenina 96/8, Białoruś, tel./fax (0—0375—152) 99—50—53. Numer konta: PBK SA 16-100 Sokółka, nr rach. 11101183-13-8120-1-73-0-0.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duszpasterstwo Kościół Katolicki Białoruś Tadeusz Kondrusiewicz Grodno
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W